Lokaal

Geertruidenberg

“Iedereen in de gemeente Geertruidenberg moet kunnen sporten”,
dat is de visie van de gemeente Geertruidenberg. Aangestuurd door
gemeente realiseert de buurtsportcoach een sport- en beweegklimaat
waar iedere inwoner van de gemeente Geertruidenberg aan deel kan
nemen ondanks de nodige drempels die men ervaart.

Meer info

Landerd

Iedereen moet plezier in sport kunnen beleven: jong, oud, met of zonder
beperking en ongeacht de sociale positie! Landerd SpoRtZO gelooft
in de kracht van sport en bewegen. Sport en bewegen geeft energie,
gevoel van saamhorigheid en zelfvertrouwen. Regelmatig bewegen
is goed voor de gezondheid. Bovendien is bewegen leuk en brengt
mensen met elkaar in contact. Vraag gestuurd levert Landerd SpoRtZO
een bijdrage aan diverse maatschappelijke en gezondheidseffecten.

Meer info

Roosendaal

Spelen, bewegen en sporten leveren een bijdrage aan een
Gezonde Leefstijl. De gemeente Roosendaal vindt een
Gezonde Leefstijl onder haar inwoners erg belangrijk.
Om hier invulling aan te geven zijn in de gemeente Roosendaal
16 buurtsportcoaches van Sportservice Noord-Brabant actief.

Meer info

Steenbergen

Iedereen in de gemeente Steenbergen moet kunnen sporten,
dat is de visie van de gemeente Steenbergen . Aangestuurd door
de gemeente realiseren wij als buurtsportcoaches een sport- en beweegklimaat
waar iedere inwoner van de gemeente Steenbergen aan deel kan nemen
ondanks de nodige drempels die men ervaart. Het team bestaat uit twee
buurtsportcoaches, Lieke van Dongen en Ivo Boluyt.

Meer info

Uden (Guus beweegt je)

GUUS is de verbindende kracht die inwoners van Uden in beweging
zet en stimuleert de gezonde keuze te maken en mee te doen.
GUUS is een team van enthousiaste regisseurs en buurtsportcoaches.
We verbinden, delen kennis, jagen aan en faciliteren in beweegaanbod.
Dat doen we samen met partners: we nodigen iedereen die ook stappen zet
voor een gezond Uden uit om bij ons aan te sluiten. Doe mee voor een gezond en actief Uden!

Meer info

Vught

MOVE Vught "Iedereen in de gemeente Vught moet kunnen sporten",
dat is de visie van de gemeente Vught en MOVE Vught. Aangestuurd door
gemeente Vught realiseert MOVE Vught een sport- en beweegklimaat waar
iedere inwoner van de gemeente Vught aan deel kan nemen, ongeacht financiële,
lichamelijke en/of verstandelijke beperking. MOVE Vught bestaat uit de drie
Buurtsportcoaches, Jeroen Leenders, Valentine Kortbeek en Mike Wiersema.
Zij organiseren en ondersteunen allerlei sport- en beweegactiviteiten.

Meer info

Zundert

Bewegen is leuk en gezond! Buurtsportcoach Zundert zet zich in
om in de gemeente Zundert zoveel mogelijk senioren en mensen
met een beperking aan het bewegen te krijgen. Het team bestaat uit
twee buurtsportcoaches: Demy Weertman en Corné Boot.

Meer info

Top