Team NB

Binnen Team NB werken alle beweegprofessionals die vanuit SSNB in verschillende Brabantse gemeenten ingezet worden intensief, via experts en kennisteams, samen. Behalve dat dit voor de professionals zelf de mogelijkheid biedt zich verder te specialiseren en/of te ontwikkelen heeft dit vooral meerwaarde voor de lokale doelstellingen waaraan we werken. Best practices en ervaring worden continu uitgewisseld en kennis en nieuwe concepten worden sneller ontwikkeld. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor het gebruik van bepaalde interventies en/of instrumenten; vanuit onze visie op sporten, bewegen en spelen zetten we in op maximale impact. Provinciaal organiseren waar mogelijk, lokaal uitvoeren en toepassen waar nodig!

Meer weten over wat Team NB voor jullie kan betekenen? Klik hier voor meer informatie.

Geertruidenberg

In de gemeente Geertruidenberg maken onze buurtsportcoaches sport en bewegen bereikbaar voor alle inwoners door het organiseren en coördineren van diverse sportstimuleringsprojecten en activiteiten. De buurtsportcoaches leggen slimme verbindingen met maatschappelijke partners uit het onderwijs, kinderopvang, welzijn, buurt en zorg. We zetten sport en beweging in als doel en middel om een gezonde en actieve leefstijl te stimuleren bij de inwoners van de gemeente Geertruidenberg.

Meer info

Landerd

Iedereen moet plezier in sport kunnen beleven: jong, oud, met of zonder beperking en ongeacht de sociale positie. Landerd SpoRtZO gelooft in de kracht van sport en bewegen. Sport en bewegen geeft energie, gevoel van saamhorigheid en zelfvertrouwen. Regelmatig bewegen is goed voor de gezondheid. Bovendien is bewegen leuk en brengt mensen met elkaar in contact. De beweegprofessionals van Landerd SpoRtZO leveren vraaggestuurd een bijdrage aan diverse maatschappelijke en gezondheidseffecten.

Meer info

Roosendaal

Roosendaal beweegt! Spelen, bewegen en sporten leveren een bijdrage aan een gezonde leefstijl. Deze gezonde leefstijl vindt de gemeente Roosendaal heel belangrijk voor haar bewoners. Om hieraan invulling te geven zijn in Roosendaal 15 buurtsportcoaches van SSNB actief. Onze buurtsportcoaches bieden een divers sport- en beweegprogramma voor allerlei doelgroepen. Het sport- en beweegprogramma van SSNB is onderdeel van de gemeentelijke campagne Roosendaal werkt aan bewegen, onder de noemer: RSD Beweegt.

Meer info

Steenbergen

Ook in de gemeente Steenbergen dragen de buurtsportcoaches van SSNB bij aan een sport- en beweegklimaat waarin iedere inwoner kan meedoen. De buurtsportcoaches organiseren en ondersteunen allerlei sport- en beweegprogramma’s. Zowel binnen school als buiten school. Ook zetten we ons in voor diverse projectgroepen die zich inzetten voor kwetsbare doelgroepen.

Meer info

Uden

In de gemeente Uden is GUUS beweegt je de is de verbindende kracht die inwoners in beweging zet en stimuleert de gezonde keuze te maken en mee te doen. GUUS is een team van enthousiaste regisseurs en buurtsportcoaches van SSNB. We verbinden, delen kennis, jagen aan en faciliteren in beweegaanbod. Dat doen we samen met partners: we nodigen iedereen die ook stappen zet voor een gezond Uden uit om bij ons aan te sluiten. Doe mee voor een gezond en actief Uden!

Meer info

Vught

Iedereen in de gemeente Vught moet kunnen sporten, dat is de visie van de gemeente Vught en ons team van MOVE Vught. Samen met de gemeente realiseert MOVE Vught een sport- en beweegklimaat waar iedere inwoner van de gemeente Vught aan kan deelnemen, ongeacht financiële, lichamelijke en/of verstandelijke beperking. De buurtsportcoaches organiseren en ondersteunen allerlei sport- en beweegactiviteiten. Daarnaast zijn we actief betrokken bij verschillende werk- en projectgroepen die zich inzetten voor kwetsbare doelgroepen.

Meer info

Etten-Leur

In de gemeente Etten-Leur zijn buurtsportcoaches en beweegcoaches actief. Zij zetten zich wijkgericht in voor verschillende doelgroepen. Er worden structurele sport- en beweegactiviteiten en evenementen georganiseerd met als doel om inwoners uit Etten-Leur op een laagdrempelige manier in beweging te krijgen. Hierbij zijn ook ontmoeting en sociale contacten erg belangrijk. Samen met Surplus Welzijn levert SSNB een bijdrage een Etten-Leur Actief.

Meer info

Halderberge

In de gemeente Halderberge zet SSNB enkele vakleerkrachten in binnen het onderwijs. Ze verzorgen de lessen bewegingsonderwijs op de scholen en organiseren naschools aanbod en de Koningsspelen. Ook zetten deze beweegprofessionals zich in voor Uniek Sporten.


Top