Uniek Sporten Brabant

‘Steeds meer mensen met een beperking aan het sporten krijgen en houden.’ Dat is de ambitie van de provincie Noord-Brabant. Mensen met een beperking ervaren dezelfde voordelen van sporten en bewegen als iedereen: meer gezondheid, zelfvertrouwen, sociale verbondenheid en plezier. Alleen is voor deze doelgroep (de weg naar) passend sport- en beweegaanbod lang niet altijd vanzelfsprekend. Om de uitgesproken ambitie waar te maken werken vele partijen binnen het project Uniek Sporten Brabant samen.

Uniek Sporten Brabant is erop gericht om meer mensen met een beperking duurzaam te begeleiden naar passend sport- en beweegaanbod. Om dit te bereiken wordt in samenwerking met partners gebouwd aan een duurzame infrastructuur. Ook SSNB heeft hierin op verzoek van de provincie een actieve rol. Hieronder een greep uit onze werkzaamheden voor Uniek Sporten Brabant. met als gemene deler vooral: bovenlokaal verbinden en faciliteren. We hebben een aanjagende en verbindende rol bij matchen van vraag en aanbod via zorgprofessionals en ondersteunen de zeven regionale sportloketten.

Wil je structureel op de hoogte gehouden worden van de laatste kennis, trends en ontwikkelen voor o.a. de doelgroep van Uniek Sporten? Meld je dan hier aan voor onze nieuwsbrief Inclusief Bewegen!

De zeven Brabantse sportloketten

Noord-Brabant kent zeven sportloketten Uniek Sporten. Dit zijn samenwerkingsverbanden die gezamenlijk de hele regio bedienen op het gebied van Uniek Sporten. Ben je benieuwd naar de werkzaamheden van deze loketten en de kracht van de samenwerking binnen de regio’s? Klik dan verder! 

Meer info

Beweegmaatjes

In 2019 hebben in Brabant 110.000 Brabanders met een beperking en/of chronische aandoening die nog niet bewegen, aangegeven dit (misschien) wel te willen. 13% Van deze mensen geeft aan dat het een drempel voor ze is om geen beweegmaatje te hebben. Er zijn in onze regio’s verschillende initiatieven om beweegmaatjes te koppelen aan mensen met een beperking die meer willen bewegen. Er zijn verschillende toegepaste werkwijzen te onderscheiden die succesvol worden ingezet. Maak gebruik van de kennis die er is en deel jouw succesverhaal zodat we van elkaar kunnen leren! 

Meer info

Sport en bewegen bij sociale werkvoorzieningen

Bij mensen met een verstandelijke beperking is gezondheid de grootste motivatie om te sporten, gevolgd door plezier/ontspanning en gezelligheid/sociale contacten, toont onderzoek van Heijden et al uit 2013 aan. Belemmeringen om te gaan sporten of bewegen zijn vaak het vervoer van en naar de sportlocatie, de communicatie die moeizaam verloopt of het gevoel dat ze binnen een groep of vereniging niet worden geaccepteerd. Sport en/of bewegen tijdens of aansluitend aan het werk kan hiervoor een oplossing zijn. Binnen sociale werkvoorzieningen werken veel mensen die baat kunnen hebben bij wat extra stimulans om te gaan bewegen. Hiervoor kunnen motiverende maatregelen vanuit de werkgever en contact met de lokale beweegcoach een aantal drempels wegnemen! 

Meer info

Professioneel netwerk

Om zoveel mogelijk mensen met een beperking te bereiken en te informeren over het belang van sport en bewegen proberen we het professionele netwerk aan ons te binden. Ziekenhuizen, revalidatiecentra, patiëntenverenigingen, woon-zorg instellingen, ambulante begeleiding, preventiecentra en nog veel meer! Het zijn allemaal partijen waarmee we op provinciaal-, regionaal- en lokaal niveau samen werken om zoveel mogelijk mensen met een beperking in beweging te krijgen. Er zijn inmiddels mooie samenwerkingen ontstaan waarbij de handen ineen worden geslagen.  

Meer info

SSNB Academy: ontwikkelaanbod voor professionals

Vanuit de SSNB Academy bieden we diverse ontwikkelmogelijkheden aan voor sport- en beweegprofessionals die werken met of voor mensen met een beperking. Zo wordt de training motivational interviewing aangeboden om zorg- en beweegprofessionals te faciliteren bij het maken van een passende en duurzame beweegmatch. De leersessie inclusief bewegen behandelt de benodigde kennis voor buurtsportcoaches en geeft beginnende beweegcoaches handvatten om aan de slag te gaan in de wereld van Uniek Sporten. ben je benieuwd naar welke mogelijkheden de SSNB Academy voor jou heeft? Neem dan contact op via info@ssnbacademy.nl

Meer info

Uniek Sporten helpt ex-corona patiënten

Uniek Sporten Brabant en NL Actief slaan de handen ineen om zoveel mogelijk ex-corona patiënten na hun revalidatie naar passend sport- en beweegaanbod te begeleiden. Het initiatief ontstond in Uden, waar Anne Marie van Bodyvision in het begin van de zomer contact opnam met de beweegcoach Uniek Sporten van ‘Guus beweegt je’. De samenwerking die daar op gang kwam werd vervolgens verder uitgewerkt zodat dit overal in Brabant (en hopelijk in heel Nederland) opgepakt kan worden. Inmiddels zijn hier en daar mooie verbindingen gelegd tussen de Uniek Sporten Beweegcoaches en lokale preventiecentra.

Meer info

Meer informatie

Wil je meer weten over Uniek Sporten Brabant, of over sporten voor mensen met een beperking, ziekte of aandoening in het algemeen? Kijk ook eens op:

Uniek Sporten Brabant
Alles Over Sport


Top