Verenigingen

SSNB voor verenigingen

SSNB werkt aan sterke verenigingen. Wij weten dat sport universeel is en verbindt. Sportverenigingen spelen hierin een belangrijke rol. SSNB is bekend met de dynamiek van deze verenigingen. We weten welke uitdagingen er zijn en bieden oplossingen om deze aan te gaan.
We zijn ondernemend, onafhankelijk en werken oplossingsgericht. Onze medewerkers hebben een hart voor sport. Zij zetten hun brede kennis, expertise en ervaring heel gericht in. Natuurlijk helpt ook ons netwerk een handje. Dit leidt tot slimme en duurzame oplossingen die het verschil maken voor verenigingen.

Personeelsdiensten

SSNB biedt een full-service ondersteuningspakket van personeelsdiensten aan voor medewerkers bij sportverenigingen. Naast het uitvoeren van het werkgeverschap, adviseren wij sportverenigingen ook bij fiscale en juridische personeelszaken.

Meer info

Werk maken van duurzame sportaccommodaties

Steeds meer verenigingen willen een duurzame sportaccommodatie om zo het energieverbruik terug te dringen. Dat bespaart kosten en is beter voor mens en milieu. Het is voor veel verenigingen lastig om dit te realiseren. Het ontbreekt hen aan de juiste expertise, middelen en tijd om de juiste maatregelen te kunnen treffen. Toch zijn er volop mogelijkheden.

Meer info

Met sport invulling geven aan maatschappelijke uitdagingen

Sport biedt volop mogelijkheden om invulling te geven aan maatschappelijke uitdagingen. Ook in het brede sociale domeinen kan sport een oplossing zijn. SSNB helpt gemeenten als procesbegeleider, adviseur en klankbord om kansen te benutten door sport in te zetten om te komen tot integraal beleid. Ook verenigingen hebben belang bij en een rol bij het invullen van maatschappelijke uitdagingen.

Samenwerking

Werken aan sterke sportverenigingen
SSNB kent de kracht van samenwerking. Wij zien voor sportverenigingen volop mogelijkheden voor samenwerking ten aanzien van hun accommodaties en op het gebied van de maatschappelijke functie van sport.

Jeugdfonds Sport Brabant helpt gezinnen waar te weinig geld is om te sporten

In de provincie Noord-Brabant zijn er ongeveer 40.000 kinderen die niet kunnen sporten omdat er thuis geen geld is voor bijvoorbeeld de contributie van de sportclub. Het Jeugdfonds Sport Brabant, samenwerkingspartner van SSNB, heeft sinds 2012 al 8.713 kinderen kunnen helpen. Momenteel zijn 23 gemeenten binnen de provincie Noord-Brabant aangesloten bij Jeugdfonds Sport Brabant. Als sportclub kun je zelf geen kinderen opgeven maar wel contact opnemen met een intermediair in de buurt of met één van de coördinatoren van het Jeugdfonds Sport Brabant.

Meer info

Top