Praktijkvoorbeeld “Blauwe sportparken”

“Blauwe sportparken”: Een waterneutraal sportpark, wie wil dit niet!

Sportpark De Neul in Sint-Oedenrode is getransformeerd tot een Blauw Sportpark: een duurzaam aangelegd, waterneutraal sportpark. De Neul ligt in het waterbergingsgebied van De Dommel en de Dommelarm. Voorheen kampte het sportpark door de hoge grondwaterstand met natte voetbalvelden, die al bij lichte regenval onbespeelbaar werden. In een hete zomer kwamen ze juist weer water tekort. Het realiseren van een blauw sportpark heeft de oplossing geboden: een blauw sportpark is zo aangelegd dat regenwater zoveel mogelijk vastgehouden wordt, om verdroging te voorkomen in periodes van (extreme) droogte. Daarnaast kan in het gebied zoveel water worden weggezet als nodig is: bij hoge grondwaterstanden, hevige stortbuien, en zelfs bij overstromingen. Het kwalitatief goede hemelwater kan hergebruikt worden bij de bewatering van de natuurlijke grasvelden.

Een andere functie van het sportpark is waterberging voor het gehele gebied. De bestaande gebouwen zijn door middel van een schotbalkensysteem beschermd tegen hoog water. Tevens is bij de transformatie de oude, gebruikelijke sportverlichting volledig vervangen door duurzame led-verlichting.

Het blauwe sportpark is binnen 1,5 jaar gerealiseerd door een bouwteamsamenwerking tussen Newae adviseurs en ingenieurs voor de buitenruimte, Waterschap De Dommel, Sportvereniging RKSV Rhode, de gemeente Meierijstad en Topgrass.

Subsidie Hoge Zandgrond

De transformatie van Sportpark De Neul is deels gerealiseerd met subsidiegeld dat Waterschap De Dommel beschikbaar heeft gesteld in het kader van ‘Blauwe sportparken’ en het tegengaan van verdroging op de hoge, droge zandgronden. De subsidie is ingezet voor de aanleg van peilgestuurde drainage onder sportvelden. Zonder aanvullende voorzieningen voeren de bestaande kunstgras- en natuurvelden via het drainagesysteem vrijwel altijd regenwater versneld af. Dit heeft een verdrogend effect op de directe omgeving en het niveau van het grondwater ter plaatse.

In aanvulling op sportpark De Neul hebben Waterschap De Dommel en Provincie Noord-Brabant subsidiegeld beschikbaar gesteld om bestaande kunstgrasvelden (voetbal, hockey, tennis, korfbal, etc.) te voorzien van peilgestuurde drainage, die het mogelijk maakt zoveel mogelijk water te laten infiltreren. Hierdoor wordt het grondwater aangevuld. Op dit moment hebben de gemeenten Meierijstad, Son en Breugel, Eindhoven, Heeze-Leende en Veldhoven aangegeven hieraan mee te willen werken. De bedoeling voor de komende jaren is om in heel Noord-Brabant zoveel mogelijk regenwater via kunstgrasvelden te laten infiltreren.

Slimme investering

Net als veel andere verenigingen deed ook RKSV Nuenen een energiescan om de mogelijkheden voor energiebesparing te onderzoeken. Raessens hierover: “Dat is alweer een paar jaar geleden, maar ook uit deze scan kwam naar voren dat investeren in zonnepanelen een slimme zet was voor onze vereniging. Destijds speelde ook de wens om te investeren in een kunstgrasveld. Je moet als club keuzes maken, waardoor de zonnepanelen nog even op de langere baan werden geschoven. Door de inzet van BAM Bouw als energiesponsor hebben we nu toch de mogelijkheid om volop in te zetten op energiebesparing. Een hele mooie kans! Het grote voordeel is dat je als vereniging niets hoeft te investeren. Je maakt als club wel de afspraak dat de besparing die je realiseert tien jaar lang wordt geïnvesteerd in verdere verduurzaming van de club.”

Newae: oog voor de omgeving

Newae wil duurzaamheid zoveel mogelijk in gehele projecten doorvoeren. Hierbij wordt niet alleen gedacht aan het grasveld, maar ook aan de omgeving. Op een sportpark kun je vaak ook ledverlichting aanbrengen of bestaande materialen hergebruiken. Iedere locatie is uniek en biedt andere mogelijkheden. Newae denkt mee over andere innovatieve en technische oplossingen.

Sportpark Roomburg in Leiden

Na het succes van Sportpark De Neul is Newae ook ingeschakeld om van Sportpark Roomburg in Leiden een blauw sportpark te maken. Sportpark Roomburg is de thuisbasis van LHC Roomburg (drie hockeyvelden) en TC Roombrug (negen tennisbanen). De velden op het sportpark zijn voorzien van een waterbuffer, die hemelwater en beregeningswater opvangt en vasthoudt om het hele jaar rond mee te beregenen. Voorheen beschikte de hockeyvereniging over twee zandvelden en een waterveld. De twee zandvelden zijn omgebouwd tot watervelden met een waterberging. Het hele sportpark kan nu beregend worden uit de waterberging; er is geen kraanwater meer nodig. Wat water betreft is het sportpark dus zelfvoorzienend. Drainagewater van de te beregenen tennisbanen en hockeyvelden wordt weer de buffer ingepompt. Ook het hemelwater dat op het straatwerk of clubhuis valt, kan worden afgevoerd naar een verzamelput en naar de buffer. Als er geen regen valt, kan de club met een volle buffer circa zes weken beregenen.

Wilt u meer informatie? Of heeft u vragen of opmerkingen over Blauwe Sportparken, peilgestuurde drainage, waterneutrale sportparken, subsidiemogelijkheden, of andere bovengenoemde onderwerpen? Neem gerust contact met ons op.

Newae B.V.
Wim Glaap
E: w.glaap@newae.nl
T: +31 6 50 23 79 39

SSNB
Miriam van Moll
E: m.v.moll@ssnb.nl
T: +31 6 20491909

SSNB gebruikt op deze website alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Lees ons Privacybeleid.