Praktijkvoorbeeld EVVC Vinkel

De ruim 500 leden tellende voetbalvereniging EVVC in Vinkel gaat flinke stappen zetten op het gebied van duurzaamheid. Om de exploitatielasten voor de club te verlagen neemt de club haar verantwoordelijkheid om te investeren in duurzaamheid. Tijdens een speciaal ingelaste ALV eind 2017 hebben de leden hiermee unaniem ingestemd. Nu de financiering rond is gaat de realisatiefase in.

Stroomneutraal – zonnepanelen en ledverlichting

Samen met Sportief Opgewekt werden de mogelijkheden om energie te besparen en zelf op te wekken onderzocht. Uit de analyse bleek dat de belangrijkste quick wins het aanpakken van de stroomrekening zijn en het realiseren van bewustwording onder de leden. EVVC gaat energie besparen door alle veldverlichting (22 armaturen) te vervangen voor ledveldverlichting met dynamische schakeling. Daarnaast wordt led-veldverlichting geplaatst rondom het nieuw aan te leggen kunstgrasveld. Alle bestaande verlichting in de kantine en kleedkamers wordt vervangen door ledverlichting. Het resterende verbruik van elektriciteit wordt opgewekt door 112 zonnepanelen waardoor de club stroomneutraal wordt en flink gaat besparen op de energierekening.

Energiescherm voor bewustwording

In de kantine van EVVC komt een speciaal voor sportverenigingen ontwikkeld energiescherm te hangen. Hierop is  de opwek van zonnepanelen te zien in verschillende metaforen. Zo kunnen de leden bijvoorbeeld zien hoeveel biertjes er kunnen worden getapt of hoe lang de veldverlichting aan kan door de opgewekte energie. Op dit scherm is ook ruimte voor mededelingen van de club en duurzame sponsoren van de club.

Forse besparing na investering

Om de investeringen financieel mogelijk te maken is een bedrag van bijna 60.000 euro EDS Rijkssubsidie aangevraagd en die is ook toegekend. De financiering is een combinatie van eigen vermogen, een renteloze lening bij de gemeente en een lening bij de Triodos Bank met borgstelling van Stichting Waarborgfonds Sport. De komende 25 jaar gaat EVVC ruim 144.000 euro besparen (rekening houdend met service, verzekering, onderhoudskosten, rente en aflossing). Dit betekent gemiddeld ruim 5700 euro besparing per jaar. Een positief perspectief!

SSNB gebruikt op deze website alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Lees ons Privacybeleid.