Financiering

Het financieren van duurzame maatregelen vormt op het eerste gezicht vaak een struikelblok binnen de sportsector. Ondanks het feit dat het rendement op grotere maatregelen in veel gevallen de investering interessant maakt, zien veel gemeenten, verenigingen en stichtingen de financiering van deze maatregelen als reden om niet over te gaan tot realisatie. Er zijn echter verschillende manieren waarop de benodigde financiering, ook zonder grote voorinvesteringen, rond kan komen. Op deze pagina staat veel informatie over verschillende financieringsopties en subsidies. Zo ontstaat inzicht in de financiële haalbaarheid van de gewenste duurzame maatregelen.

Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA)

Sinds januari 2019 is de voormalige subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS) van de Rijksoverheid overgegaan in de nieuwe Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA). Voor verenigingen en stichtingen is een subsidie van maximaal 20% van de investering beschikbaar. Zij kunnen daar bovenop 10% extra subsidie krijgen voor investeringen in duurzame maatregelen. Op de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) leest u meer informatie over deze subsidie. Voor gemeenten treedt de Regeling specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) in werking.

Lees meer

Aanvragen Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++)

Gaat u hernieuwbare energie produceren? Dan kunt u gebruik maken van de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++). De regeling richt zich op bedrijven en (non-profit) instellingen, waaronder sportverenigingen en stichtingen. Jaarlijks wordt deze subsidieregeling twee keer opengesteld. Binnen de sport wordt de SDE++ subsidieregeling vooral gebruikt voor de aanschaf van zonnepanelen en is deze enkel gericht op verenigingen en stichtingen met een grootverbruikersaansluiting (> 3x 80 Amp). De subsidie betreft een exploitatievergoeding op uw kWh-prijs. Twee keer per jaar kunt u op basis van een aan te schaffen PV-installatie subsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De subsidie ontvangt u over een periode van 15 jaar en ontwikkelt zich met de marktbewegingen in de elektriciteitsprijs mee. Afhankelijk van de business case adviseren we om in een bepaalde fase van de SDE-ronde subsidie aan te vragen.

 

 

Lees meer

Leningen

Verschillende partijen bieden leningen aan met gunstige voorwaarden speciaal voor sportverenigingen. Zo kunnen sportverenigingen een sportlening aanvragen bij het BNG Duurzaamheidsfonds voor de verduurzaming van hun accommodatie. En Financieren voor Verenigingen (onderdeel van Maatschappelijk Financieren) biedt begeleiding en een overzichtelijk vijf stappenplan aan waarmee een financieringsvraag vlot verloopt.

Lees meer

Salderen

Deze regeling is van toepassing op een kleinverbruikers aansluiting (tot maximaal 3x 80 Amp.). De lopende regeling wordt de komende jaren geëvalueerd en waarschijnlijk aangepast. Hoe werkt het? Uw zonnepanelen wekken energie op. Deze energie levert u terug aan het elektriciteitsnet met als resultaat dat uw energiemeter terugloopt of uw slimme meter teruglevering registreert.

Lees meer

Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE)

Via de nieuwe Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking investeren leden van coöperaties en Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) gezamenlijk in duurzame energieopwekking. Deze regeling geldt voor kleinverbruikers die samen eigenaar zijn van een productie-installatie en die in de zogenaamde postcoderoos van deze productie-installatie wonen. Per 1 april 2021 vervangt de nieuwe subsidieregeling de Regeling Verlaagd Tarief, ook wel postcoderoosregeling genoemd. De Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking zal vanaf 2021 de fiscale regeling verlaagd tarief (beter bekend als de postcoderoosregeling) vervangen. Met deze subsidieregeling worden energiecoöperaties en verenigingen van eigenaren gestimuleerd om in coöperatief verband in de eigen leefomgeving (afgebakend door een postcoderoos) hernieuwbare elektriciteit door middel van zonne-energie, windenergie of waterkracht op te wekken.

Lees meer

Energy Service Company (EsCO) - Energiefonds Brabant

BOM Renewable Energy helpt sportclubs bij het ontwikkelen en realiseren van energiebesparings- en duurzame opwek projecten volgens het ESCo concept. De sportclubs hoeven in het ESCo-concept niet zelf te investeren. Zij betalen een vaste, maandelijkse vergoeding. Zo kunnen sportclubs verduurzamen zonder zorgen over de installatie en onderhoud en met zekerheid over de besparing.

Lees meer

Stichting Waarborgfonds Sport (SWS)

Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) is een onafhankelijke stichting die actief is in heel Nederland, opgericht op initiatief van het Ministerie van VWS, NOC*NSF en De Lotto. Het belangrijkste doel van SWS is het stimuleren van bezit van kwalitatief goede accommodaties door sportorganisaties. Daartoe geeft SWS, in samenwerking met de gemeente waarin de club of sportorganisatie is gevestigd, borgstellingen af aan banken. SWS onderkent het belang van investeren in duurzaamheid en wil zelf ook op een actieve manier bijdragen aan een beter klimaat. Daarom biedt SWS bij een investering in de verduurzaming van uw accommodatie een borgstelling, ook als de leningen door of via de gemeente worden verstrekt. Leningen tot 75.000 euro kunnen (onder voorwaarden) volledig door SWS worden geborgd. Bij grotere leningen doet SWS dit in samenwerking met de gemeente waarin de club of sportorganisatie is gevestigd.

Lees meer

Crowdfunding

Via crowdfunding dragen individuele leden of bedrijven bij aan het verwerven van voldoende kapitaal om bijvoorbeeld zonnepanelen of LED verlichting aan te schaffen. Deze financieringsmethode wordt steeds vaker ingezet binnen de sportsector. Het is mogelijk om een breed publiek aan te spreken via de bekende crowdfundingplatforms, maar er liggen vooral kansen als een beroep wordt gedaan op de leden en directe omgeving van de vereniging.

Lees meer

Energie sponsoring – op naar 100% energieneutraal

Als vereniging wil je graag werken aan de verduurzaming van je sportaccommodatie. De energielasten drukken immers zwaar op de begroting, en dat wordt de komende jaren alleen maar meer. Hoe kun je dat tij keren, als je geen geld op de plank hebt liggen om te investeren in zonnepanelen, LED-verlichting, een warmtepomp of gasloze accommodatie? Met de inzet van energie sponsoren kun je als club zonder inleg van eigen geld wél toewerken naar een energie neutrale sportvereniging.

Lees meer

Diverse opties: Leaseconstructies - Coöperatief Dividend - Sponsoring - Ledenobligaties

De hiervoor genoemde financieringsmogelijkheden zijn veel gebruikt door sportverenigingen. Daarnaast zijn er nog diverse andere mogelijkheden die het onderzoeken waard zijn. Hebt u bijvoorbeeld al eens gedacht aan leaseconstructies, coöperatief dividend lokale banken, sponsoring of ledenobligaties? We lichten de mogelijkheden hier kort toe.

Lees meer

SSNB gebruikt op deze website alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Lees ons Privacybeleid.