Verduurzamings-maatregelen


Tijdens het verduurzamingstraject van SSNB focussen we ons samen met jouw vereniging op vier thema’s om te verduurzamen, namelijk CO2 reductie, circulariteit, klimaatadaptatie en milieuvriendelijk veldbeheer. Per vereniging wordt een persoonlijk plan gemaakt gebaseerd op de lokale duurzaamheidsopgaven van een vereniging.

CO2 reductie

Stijgende energiekosten vormen een grote bedreiging voor sportverenigingen. Gelukkig zijn er goede oplossingen die helpen om energie te besparen, verspilling tegen te gaan en zelf duurzame energie op te wekken. Door de besparingen op de energielasten verbetert de financiële positie en groeit de toekomstbestendigheid van de sportorganisatie. Iedere sportverenigingen kan direct stappen maken met het verminderen van CO2 uitstoot, bijvoorbeeld door de verwarming een graad lager te zetten of de oude verlichting te vervangen door ledverlichting.

Voorafgaand aan het verduurzamingstraject wordt een energiescan gemaakt van jouw sportaccommodatie met het oog op CO2 reductie. Op basis van de mogelijkheden en ambitie binnen de vereniging wordt deze scan omgezet in een plan van aanpak om de accommodatie te verduurzamen. Natuurlijk wordt er samen met de vereniging ook gekeken naar grotere investeringen als het plaatsen van dak-, muur- of vloerisolatie, het plaatsen van zonnepanelen of installeren van een warmtepomp.

Circulariteit

Producten van nu zijn de grondstoffen voor later! Door nieuwe wet- en regelgeving (restafval wordt jaarlijks duurder) kan een vereniging ook nieuwe verdienmodellen koppelen aan circulariteit. Voorafgaand aan het verduurzamingstraject wordt een circulariteitsscan gemaakt, waarna deze op basis van de mogelijkheden en ambities van de vereniging wordt omgezet in een plan van aanpak.

Verenigingen kunnen belangrijke stappen zetten bij het verminderen van afvalstromen en deze omzetten in nieuwe verdienmodellen. Door goede afvalscheiding, het hergebruik van materialen en duurzame aanleg van sportvelden wordt al snel een financieel voordeel gerealiseerd. Denk bijvoorbeeld aan het verzamelen van plastic flesjes en blikjes voor het ophalen van statiegeld en het uitbannen van single use plastics. Door het uitbannen van plastic en kartonnen bekertjes voor eenmalig gebruik, kun je als vereniging bijvoorbeeld al snel € 1.000 besparen. Dit kan oplopen tot € 3.000 besparing bij inzameling van petflesjes (en blikjes vanaf 2023).

Klimaatadaptatie

Door de steeds extremere weersomstandigheden zullen sportverenigingen vaker last krijgen van extreme droogte, hittestress of wateroverlast. Hierom zijn er steeds meer sportverenigingen die hun accommodatie klimaatadaptief inrichten. Door de juiste aanpassingen kan een sportomgeving zich hier tegen beschermen. Bijvoorbeeld door het opvangen van regenwater, realiseren van groene daken en pleinen, creëren van schaduwplekken of aanleggen van waterpasserende verharding op de parkeerplaats.

Het klimaatadaptief maken van een sportaccommodatie is (mede door gedeeld eigendomschap met de gemeente) niet altijd de primaire taak van de sportvereniging zelf. Daarbij zijn klimaatadaptieve maatregelen vaak grootschalig en hebben veel effect op de accommodatie. Daarom kijken we binnen het verduurzamingstraject samen met de vereniging en de gemeente naar de mogelijkheden en de ambities.

Milieuvriendelijk veldbeheer

Zowel bij natuurgrasvelden als bij kunstmatige sportvelden kunnen sportverenigingen zich inzetten voor het milieuvriendelijk beheer van deze velden. Binnen de sportwereld is afgesproken om het gebruik van gewasbestrijdingsmiddelen uit te bannen zodat leden gezond kunnen sporten in een pesticidevrije omgeving. Door gebruik van Integrated Pest Management kunnen sportveleden op een duurzame manier en met minimale afhankelijkheid van chemische gewasbeschermingsmiddelen worden beschermd tegen ziekten en plagen. Naast het milieuvriendelijk beheren van sportvelden kunnen sportverenigingen ook hun accommodatie inrichten voor het vergroten van de biodiversiteit.

Doordat sportvelden vaak eigendom zijn van en beheerd worden door de gemeente, is het milieuvriendelijk beheer van sportvelden niet altijd de primaire taak van de sportvereniging zelf. Daarom kijken we binnen het verduurzamingstraject samen met de vereniging en de gemeente naar waar de verantwoordelijkheid ligt voor het velbeheer en of dit kan worden verbeterd.

SSNB gebruikt op deze website alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Lees ons Privacybeleid.