“Iedereen in de gemeente Etten-Leur moet kunnen sporten”, dat is de visie van de gemeente Etten-Leur. Aangestuurd door gemeente realiseert de buurtsportcoach een sport- en beweegklimaat waar iedere inwoner van de gemeente Etten-Leur aan deel kan nemen ondanks de nodige drempels die men ervaart.

Onze buurtsportcoaches organiseren en ondersteunen allerlei sport- en beweegprogramma’s. Daarnaast zijn zij actief betrokken bij diverse projectgroepen die zich inzetten voor kwetsbare doelgroepen.

Onder de verschillende kopjes is per doelgroep meer informatie te vinden over onze huidige projecten.

Loket
Heb jij of jouw organisatie een hulpvraag over sport en bewegen? Denk bijvoorbeeld aan het vinden van een passend sportaanbod, het promoten van een sportevenement of jouw organisatie wil graag samenwerken met de buurtsportcoach? Neem dan gerust contact met ons op.