“Iedereen in de gemeente Geertruidenberg moet kunnen sporten”, dat is de visie van de gemeente Geertruidenberg. Aangestuurd door gemeente realiseert de buurtsportcoach een sport- en beweegklimaat waar iedere inwoner van de gemeente Geertruidenberg aan deel kan nemen ondanks de nodige drempels die men ervaart.

Het team bestaat uit vijf buurtsportcoaches. Zij organiseren en ondersteunen allerlei sport- en beweegprogramma’s. Daarnaast zijn zij actief betrokken bij diverse projectgroepen die zich inzetten voor kwetsbare doelgroepen. In hun werkzaamheden worden zij ondersteunt door stagiaires van Curio Sport en Bewegen in Breda en ROC Sport en Bewegen in Tilburg.

Onder de verschillende kopjes is per doelgroep meer informatie te vinden over onze huidige projecten.

Het ontstaan van team Buurtsportcoach Geertruidenberg
Sinds 2015 is de gemeente Geertruidenberg gestart met de inzet van buurtsportcoaches. De buurtsportcoach is actief in de wijk en is werkzaam voor zowel jeugd, senioren en mensen die extra drempels ervaren om deel te nemen aan regulier sport en beweegaanbod. Dit kunnen onder andere drempels zijn op het gebied van gezondheid, sociale contacten, taal en inkomen.

Loket
Heb jij of jouw organisatie een hulpvraag over sport en bewegen? Denk bijvoorbeeld aan het vinden van een passend sportaanbod, het promoten van een sportevenement of jouw organisatie wil graag samenwerken met de buurtsportcoach? Neem dan gerust contact met ons op.