Sport extra is een sportuurtje voor kinderen die moeite hebben aansluiting te vinden bij de reguliere sportverenigingen. Het uurtje bewegen wordt door de buurtsportcoach georganiseerd en is geschikt voor kinderen die speciaal onderwijs volgen of kinderen uit het regulier onderwijs die extra begeleiding kunnen gebruiken. Met name plezier en kennismaking met andere kinderen uit de wijk staat centraal.

De kosten voor deelname aan Sport Extra bedragen €2,- per les.

U kunt zich aanmelden voor Sport Extra door contact op te nemen met de buurtsportcoach:
Email: buurtsportcoach@geertruidenberg.nl
Tel: 06 – 10 90 69 03


    JaNee
     

    JaNee