Over Ons
Iedereen moet plezier in sport kunnen beleven: jong, oud, met of zonder beperking en ongeacht de sociale positie! Landerd SpoRtZO gelooft in de kracht van sport en bewegen. Sport en bewegen geeft energie, gevoel van saamhorigheid en zelfvertrouwen. Regelmatig bewegen is goed voor de gezondheid. Bovendien is bewegen leuk en brengt mensen met elkaar in contact. Vraag gestuurd levert Landerd SpoRtZO een bijdrage aan diverse maatschappelijke en gezondheidseffecten. Zeker in samenwerking met diverse partners kan sport en bewegen als middel dienen voor meer zelfredzame inwoners en dus een leefbaar en sociaalveerkrachtig Landerd!
Team
Aemy Sevinga Buurtsportcoach coördinator 06 13 31 46 06
Bram Siero Buurtsportcoach onderwijs - verenigingsadvies 06 24 82 21 26

Sylvia Ligtvoet Buurtsportcoach onderwijs - senioren - uniek sporten 06 15 69 31 22
Peter de Louw Buurtsportcoach onderwijs 06 24 78 66 45
Top