Over Ons
Iedereen moet plezier in sport kunnen beleven: jong, oud, met of zonder beperking en ongeacht de sociale positie! Landerd SpoRtZO gelooft in de kracht van sport en bewegen. Sport en bewegen geeft energie, gevoel van saamhorigheid en zelfvertrouwen. Regelmatig bewegen is goed voor de gezondheid. Bovendien is bewegen leuk en brengt mensen met elkaar in contact. Vraag gestuurd levert Landerd SpoRtZO een bijdrage aan diverse maatschappelijke en gezondheidseffecten. Zeker in samenwerking met diverse partners kan sport en bewegen als middel dienen voor meer zelfredzame inwoners en dus een leefbaar en sociaalveerkrachtig Landerd!
Team
Jeroen Meijs Buurtsportcoach Landerd in Beweging
Dominique Palmen Buurtsportcoach coördinator +31613314606
Farhad Noorr Buurtsportcoach Onderwijs

Bram Siero Buurtsportcoach Onderwijs & Verenigingsondersteuning +31624822126
Anne van Melis Buurtsportcoach Beweegpunt Zeeland +31641759616
Peter de Louw Buurtsportcoach Onderwijs
Top