Sociaal domein en Uniek Sporten

Anne is onze buurtsportcoach sociaal domein en Uniek Sporten voor de gemeente. Zij zet zich in voor de kwetsbare doelgroep en voor mensen met een beperking (Uniek Sporten). De buurtsportcoach sociaal domein en Uniek Sporten houdt zich bezig met de vraag hoe kwetsbare inwoners en mensen met een beperking in beweging kunnen krijgen.
Naast Uniek Sporten is zij ook verantwoordelijk voor het aansturen en inzetten van stagiaires (van diverse sportopleidingen) en voor sport- en beweegstimulering in Landerd. Zij gaat vraaggericht bestaande activiteiten ondersteunen en nieuwe activiteiten realiseren in samenwerking met het lokale netwerk.

Meer weten over Uniek Sporten? Ga dan naar www.ssnb.nl/landerd/uniek-sporten/

 

 


    JaNee
     

    JaNee