De gemeente Landerd heeft in 2015 besloten deel te nemen aan de regeling ‘Sport in de Buurt’ naar aanleiding van diverse ontvangen vraagstukken op het gebied van sport en bewegen. Per 1 januari 2019 is dit de ‘Brede Regeling Combinatiefuncties’.

Het Kabinet wil er aan bijdragen dat iedereen een leven lang kan sporten en bewegen met plezier. Ongeacht gender, culturele achtergrond, seksuele geaardheid, financiële middelen, leeftijd of beperking. Dit is nader uitgewerkt in het Sportakkoord. De Brede Regeling Combinatiefuncties speelt een belangrijke rol in het Sportakkoord. Het is een instrument dat in nagenoeg alle deelakkoorden wordt ingezet om de beoogde doelen te realiseren. Het aantal buurtsportcoaches wordt uitgebreid en zal onder andere gericht zijn op het bevorderen van een inclusieve sport en het versterken van sport- en beweegaanbieders.

De gemeente Landerd vraagt SSNB (Stichting Sportservice Noord-Brabant) om uitvoering te geven aan het inzetten van de buurtsportcoach. SSNB zet al jaren met succes buurtsportcoaches in bij verschillende gemeenten en beschikt over concrete ervaring.

De buurtsportcoach in Landerd is vanaf december 2015 werkzaam onder de naam Landerd SpoRtZO.


JaNee
 

JaNee