Wat is onze impact

Iedereen moet plezier in sport kunnen beleven: jong, oud, met of zonder beperking en ongeacht de sociale positie! Landerd SpoRtZO gelooft in de kracht van sport en bewegen.

De positieve invloed van sport en bewegen op de gezondheid van mensen in meerdere studies ook wetenschappelijk bewezen en onderbouwd. Sport en bewegen geeft energie, gevoel van saamhorigheid en zelfvertrouwen. Regelmatig sporten en bewegen is goed voor de gezondheid en bevordert de kwaliteit van het leven. Bovendien is bewegen leuk en brengt mensen met elkaar in contact. Kortom: sport en bewegen is goed voor ons geestelijk en lichamelijk welzijn. Iedereen dient nu en in de toekomst zonder belemmeringen in een veilige en gezonde omgeving plezier in sport te kunnen hebben. Iedereen kan meedoen!

In de gemeente Landerd zet Landerd SpoRtZO concreet in op sport en bewegen als middel. Maar sport en bewegen kan door de buurtsportcoaches ook ingezet worden als doel. De buurtsportcoaches zullen zich te allen tijde inzetten om de sport- en beweegparticipatie in de gemeente te doen stijgen. Sport- en beweegdeelname is een voorwaarde voor ‘sportexterne’ effecten.

Vraag gestuurd levert Landerd SpoRtZO een bijdrage aan diverse maatschappelijke en gezondheidseffecten. Het draagt bij aan een betere kwaliteit van leven en het betekent dat je langer kunt genieten van de dingen waar je je graag mee bezig houdt.
Zeker in samenwerking met diverse partners in de gemeente Landerd kan sport en bewegen als middel dienen voor meer zelfredzame inwoners en dus een leefbaar en sociaalveerkrachtig Landerd! En dat is de beoogde impact!


    JaNee
     

    JaNee