De buurtsportcoaches van Landerd SpoRtZO kunnen in de gemeente Landerd verschillende rollen vervullen. Deze rollen zijn de rol van organisator/uitvoerder, aanjager/stimulator en makelaar/verbinder. Door deze verschillende rollen te vervullen dragen de buurtsportcoaches bij aan een optimaal resultaat met betrekking tot de impact en de doelstellingen waarbij Landerd SpoRtZO lokale organisaties en inwoners in hun kracht zet.

Organisator/uitvoerder

In de rol van organisator/uitvoerder organiseren, ondersteunen en geven de buurtsportcoaches uitvoering aan sport- en beweegactiviteiten in samenwerking met en voor lokale organisaties en inwoners in de gemeente Landerd. Het gaat dan om laagdrempelige beweegactiviteiten die aansluiten bij de doelgroep. Of bijvoorbeeld het bewegingsonderwijs, kennismakingslessen of evenementen.

Aanjager/stimulator

De buurtsportcoaches nemen in de rol van aanjager/stimulator het initiatief om samen met lokale organisaties en inwoners in gesprek te gaan en stimuleren om zelf actief te worden en initiatief te nemen. De buurtsportcoach heeft het overzicht van alle sport- en beweegaanbieders en het sport- en beweegaanbod, kijkt welke activiteit het beste aansluit bij de wensen en mogelijkheden van inwoners. Een aanjager/stimulator zet aan tot meer sportparticipatie door inwoners en brengt kansen en mogelijkheden onder de aandacht bij bijvoorbeeld sport- en beweegaanbieders.

Makelaar/verbinder

De verbinding die buurtsportcoaches leggen kan tussen sectoren plaatsvinden of tussen een doelgroep/individu en sportvereniging of organisatie in de rol van makelaar/verbinder. Hierdoor komen vraag en aanbod (dichter) bij elkaar en leren ze elkaar beter kennen. De voornaamste reden voor samenwerking is dat samen meer te bereiken is dan alleen. Er worden nieuwe contacten gelegd en bestaande contacten onderhouden. Met deze contacten worden gezamenlijk activiteiten georganiseerd of in kaart gebracht wat speelt en wat nodig. Openstaan van partners voor contact en/of ideeën werkt bevorderend, het tegenovergestelde juist belemmerend.


    JaNee
     

    JaNee