Mark Hertogs

Buurtsportcoach onderwijs

Elke dinsdag, woensdag en donderdag verzorgt Mark het bewegingsonderwijs voor basisschool de Vlasgaard en den Omgang.

Buurtsportcoach sociaal domein

Mark is samen met collega Anne onze buurtsportcoach sociaal domein voor de gemeente. Zij zetten zich in voor de kwetsbare doelgroep en voor mensen met een beperking (Uniek Sporten). De buurtsportcoach sociaal domein houdt zich bezig met de vraag hoe kwetsbare inwoners en mensen met een beperking in beweging kunnen krijgen.
Zij gaan vraaggericht bestaande activiteiten ondersteunen en nieuwe activiteiten realiseren in samenwerking met het lokale netwerk.

Meer weten over Uniek Sporten? Ga dan naar www.ssnb.nl/landerd/uniek-sporten/

Top