Lokaal Leefstijlakkoord voor Altena

De gemeente Altena gaat voor een lokaal Leefstijlakkoord. En dat doen we samen met verschillende lokale partijen en inwoners. We willen afspraken maken om ambities, doelstellingen en acties binnen het Leefstijlakkoord voor Altena vorm te geven en verschillende lopende initiatieven aan elkaar koppelen. Vanuit het ministerie van VWS komt budget beschikbaar om de acties uit te voeren. We gaan voor het Leefstijlakkoord voor Altena uit van de volgende thema’s: ‘Gezonde leefstijl voor jong en oud’ en ‘Roken’ (rookvrije ruimten)

De gemeente Altena heeft de ambitie om in de top 10 van gezondste gemeenten van Nederland te komen. Gezonde leefstijl wordt geëtaleerd op een breed front. Denk aan onderwijs en bijvoorbeeld de openbare ruimten, activiteiten die bijdragen aan de gezondheid en het welbevinden van de inwoners, onze groente- en fruittelers. Daarnaast wil de gemeente een voorbeeld zijn als grote werkgever voor ondernemend Altena. Het Leefstijlakkoord past hier heel goed in en kan een extra boost geven op onderdelen van dit beleid en ruimte bieden voor aanvullingen vanuit de gemeenschap

Op 19 april is er een bijeenkomst gehouden met 18 deelnemers vanuit verschillende organisaties in Altena. Tijdens deze bijeenkomst is gesproken over de kansen en uitdagingen die er rondom de verschillende thema’s binnen het Leefstijlakkoord liggen in Altena. Vanuit de opbrengst van deze bijeenkomst en 1-op-1 gesprekken, wordt een concept ingediend met eerste acties en partners van het Leefstijlakkoord. In mei worden de ambities voorgelegd aan de inwoners van de gemeente Altena. Op basis daarvan wordt het definitieve Leefstijlakkoord vormgegeven. Dit akkoord blijft de komende jaren een ‘levend document’.

Bekijk hier de presentatie en het verslag van de bijeenkomst.