Waarom een fitakkoord?

Voor veel mensen is een goede gezondheid het belangrijkste in hun leven. Want je gezondheid bepaalt hoe je je leven in kunt richten. Of je leuke dingen kunt doen en of je een bijdrage kunt leveren of meedoen aan de samenleving. Maar gezondheid is niet vanzelfsprekend. Gezondheidsvaardigheden zijn gemiddeld meer aanwezig bij hoog opgeleiden. We weten uit cijfers van CBS Statline1 dat er groot verschil is in (gezonde) levensverwachtingen tussen laag en hoog opgeleide burgers. We zetten erop in om iedereen (los van opleidingsniveau) te verleiden tot gezonder gedrag.

Gelukkig ontstaan er steeds meer initiatieven die mensen helpen om gezonder te leven, ook in Gilze en Rijen. Er wordt bijvoorbeeld vanuit Fysiotherapie Jongh & van Osta Rijen meegedaan met de Nationale Diabetes Challenge. ZoHealthy (leefstijl en preventie) verzorgt ‘stoppen met roken begeleiding’. Het jongerenwerk vanuit R-Newt/ContourdeTwern gaat actief het gesprek aan met jongeren rondom alcohol en drugsgebruik. Daarnaast zijn vele andere partijen zoals huisartsen, onderwijs, kinderopvang, GGD, leefstijlcoaches, zorgcentra, seniorenverenigingen, verslavingszorg en natuurlijk de gemeente zelf al volop bezig met het stimuleren van gezond gedrag.

Met het Fitakkoord Gilze en Rijen willen we deze en andere initiatieven verbinden en versterken. We staan pas aan het begin, samen zetten we ons in voor een gezonde leefstijl voor jong en oud. We willen nog meer organisaties en inwoners betrekken bij de uitvoering van dit akkoord. Dit akkoord is van alle betrokken partijen. We zetten samen de schouders er onder.

In dit Fitakkoord staat waar we nu staan, wat we gaan doen en hoe we het inrichten.

Contact

Fitakkoord Gilze en Rijen is tot stand gekomen onder regie van formateur Marja Nieuwenhuis – SSNB, januari 2022

Marja Nieuwenhuis
Formateur Fitakkoord Baarle-Nassau
E-mail: m.nieuwenhuis@ssnb.nl
Tel: 06 – 14 64 74 69