Lokaal Sport Akkoord Eindhoven; teken jij ook mee?!

De realisatie van een Lokaal Sportakkoord in Eindhoven volgt op het Nationaal Sportakkoord dat in 2018 werd gesloten. In het Lokaal Sportakkoord Eindhoven (LSAE) maken sport- en beweegaanbieders, zorg, welzijn, onderwijs, overige maatschappelijke partners, het bedrijfsleven en de gemeente afspraken over hoe zij met elkaar de gezamenlijke ambities op het gebied van sport & bewegen in Eindhoven kunnen realiseren.

Waar staan we nu?

Ondanks de beperkingen ten gevolge van de coronapandemie hebben we na de startbijeenkomst op 20 januari 2020 nog drie deelsessies gehouden rondom de thema’s ‘inclusief sporten en bewegen’‘vaardig in bewegen’ en ‘vitale sport- en beweegaanbieders’. Op 24 september jl. hebben we vastgesteld welke ambities in het Lokaal Sportakkoord Eindhoven terugkomen. De eerste uitwerkingen zijn op 9 december 2020 gepitcht door de ambitie-eigenaren. Deelnemers aan deze bijeenkomst konden kenbaar maken aan welke ambitie(s) ze op welke wijze hun bijdragen willen leveren. De presentatie en de opname van deze bijeenkomst tref je hier.

Hoe gaan we nu verder?

De resultaten van al deze sessies zijn verwerkt in het concept lokaal sportakkoord Eindhoven. Wil je dat ook jouw organisatie het sportakkoord ondertekent en, nog veel belangrijker, een bijdrage levert (op welke wijze dan ook) aan een of meerdere ambities of heb je vragen of opmerkingen, mail deze dan uiterlijk 15 januari 2021 naar sportformateur

Brigitte Musters via b.musters@ssnb.nl of bel 06-53129350. We onderscheiden nu 3 rollen:

  • Mede ambitie-eigenaar, dan ben je echt mede-trekker van de ambitie
  • Partner, dan lever je een actieve bijdrage aan de doelen
  • Supporter/klankbordgroep, je denkt mee in de ontwikkeling van de ambitie

Geef het gerust aan als je een andere rol voor jezelf ziet. Het Lokaal Sportakkoord Eindhoven is van de stad, dus jouw inbreng is altijd welkom!

De bedoeling is om eind januari het definitieve akkoord op te leveren. Op een nader te bepalen moment en op een nader te bepalen wijze zullen we het Lokaal Sportakkoord Eindhoven tekenen. Houd deze pagina in de gaten voor verdere berichten daarover.