Lokaal Sport Akkoord Eindhoven; we gaan verder!

De ambities Nationaal Sportakkoord krijgen lokale invulling. De realisatie van een Lokaal Sportakkoord in Eindhoven volgt op het Nationaal Sportakkoord dat in 2018 werd gesloten.
In het Lokaal Sportakkoord Eindhoven (LSAE) maken sport- en beweegaanbieders, zorg, welzijn, onderwijs, overige maatschappelijke partners, het bedrijfsleven en de gemeente afspraken over hoe zij met elkaar de gezamenlijke ambities op het gebied van sport & bewegen in Eindhoven kunnen realiseren. We kiezen ervoor om bij het sportakkoord Eindhoven ons vooral te richten op het ontwikkelen van nieuwe mogelijkheden.

Waar staan we nu?

Op 20 januari 2020 vond de startbijeenkomst plaats. Ruim 100 geïnteresseerden uit de sport, het onderwijs, zorg, welzijn, gemeente en bedrijfsleven waren aanwezig in de kantine van HC Oranje-Rood om zich te laten informeren over de kansen die een Lokaal Sportakkoord biedt. Maar vooral om ook met elkaar de eerste ambities, kansen en dromen te formuleren voor gemeente Eindhoven. Goede energie met een mooie eerste oogst! Diverse partijen hebben zich gemeld om mee te denken op de verschillende thema’s of in de zogenoemde kopgroep te willen participeren. De kopgroep heeft als doel de samenhang tussen de verschillende thema’s onderling, maar ook met o.a. het proces om tot een nieuwe sportvisie te komen, te bewaken en invulling te geven aan overkoepelende ambities. De groep van ambassadeurs (ESR, Supportpunt, Tongelreep en gemeente Eindhoven) wordt daarom met deze partijen uitgebreid tot de kopgroep LSAE!

Samen werken aan thema’s

Uit de startbijeenkomst zijn drie thema’s nadrukkelijk naar voren gekomen die we in de vervolgbijeenkomsten verder uitdiepen. In deze deelsessies gaan we onder leiding van de sportformateur met betrokkenen aan de slag om de eerste ideeën te vertalen naar concrete ambities waar we ook echt “namen en rugnummers aan verbinden”; wie kan en wil welke concrete rol vervullen om de ambities ook daadwerkelijk tot uitvoering te brengen?

Op 17 februari 2020 vond de eerste vervolgbijeenkomst ‘inclusief sporten en bewegen’ plaats. Uiteindelijk zijn we gekomen tot een lijst met ambities die als input zal worden gebruikt om op dit thema het LSAE invulling te geven. Met zo’n 20 vertegenwoordigers van het onderwijs, de sport, gemeente, kinderopvang en kinderfysiotherapie, zijn we op 11 maart 2020 dieper ingegaan op de ambities omtrent het thema ‘Vaardig in Bewegen’. Ook op dit thema is een eerste lijst met ambities geformuleerd.

Aanmelden vervolgbijeenkomsten lokaal sportakkoord

Als gevolg van de corona uitbraak en de maatregelen die daarop volgden hebben we het proces even stilgelegd en niet gekozen voor een vervolg met online-bijeenkomsten. Een van de belangrijkste bevindingen in de rapportage van het Mulier Instituut m.b.t. de tussenstand van de lokale sportakkoorden is het tot stand komen van nieuwe samenwerkingen en verbindingen als gevolg van het Lokaal Sportakkoord. En dat zien we ook in Eindhoven! De ontmoeting en de dialoog zijn essentieel en dus gaan we verder wanneer we dit weer kunnen faciliteren.

De planning is als volgt:
Thema Vitale sportaanbieders | Maandag 14 september van 19.00 tot 21.30 uur (locatie nader te bepalen)
Afrondende bijeenkomst koplopers | Donderdag 24 september van 19.00 tot 21.30 (locatie nader te bepalen).

Aanmelden voor de vervolgbijeenkomsten kan via onderstaand formulier.
Voor vragen en meer informatie kunt u terecht bij sportformateur Brigitte Musters via b.musters@ssnb.nl of 06-53129350.

Ik ben aanwezig bij de volgende vervolgsessie:
Maandag 14 september: Vitale sportaanbiedersDonderdag 24 september: Afrondende bijeenkomst Koplopers