Lokaal Sport Akkoord Eindhoven; we zijn op weg!

De ambities Nationaal Sportakkoord krijgen lokale invulling. De realisatie van een Lokaal Sportakkoord in Eindhoven volgt op het Nationaal Sportakkoord dat in 2018 werd gesloten.
In het Lokale Sportakkoord Eindhoven (LSAE) maken sport- en beweegaanbieders, zorg, welzijn, onderwijs, overige maatschappelijke partners, het bedrijfsleven en de gemeente afspraken over hoe zij met elkaar de gezamenlijke ambities op het gebied van sport & bewegen in Eindhoven kunnen realiseren. We kiezen ervoor om bij het sportakkoord Eindhoven ons vooral te richten op het ontwikkelen van nieuwe mogelijkheden.

Startbijeenkomst

Op 20 januari 2020 vond de startbijeenkomst plaats. Ruim 100 geïnteresseerden uit de sport, het onderwijs, zorg, welzijn, gemeente en bedrijfsleven waren aanwezig in de kantine van HC Oranje-Rood om zich te laten informeren over de kansen die een Lokaal Sportakkoord biedt. Maar vooral om ook met elkaar de eerste ambities, kansen en dromen te formuleren voor gemeente Eindhoven. Goede energie met een mooie eerste oogst! Diverse partijen hebben zich gemeld om mee te denken op de verschillende thema’s of in de zogenoemde kopgroep te willen participeren. De kopgroep heeft als doel de samenhang tussen de verschillende thema’s onderling, maar ook met o.a. het proces om tot een nieuwe sportvisie te komen, te bewaken en invulling te geven aan overkoepelende ambities. De groep van ambassadeurs (ESR, Supportpunt, Tongelreep en gemeente Eindhoven) wordt daarom met deze partijen uitgebreid tot de kopgroep LSAE!

Vervolgbijeenkomsten

Uit de startbijeenkomst zijn drie thema’s nadrukkelijk naar voren gekomen die we in de vervolgbijeenkomsten verder uitdiepen. Hiervoor kunnen betrokkenen en geïnteresseerden zich via onderstaand formulier aanmelden. Het gaat om de thema’s inclusief sporten en bewegen (bijeenkomst vond plaats op 17 februari jl.), vaardig in bewegen (bijeenkomst vond plaats op 11 maart jl.) en vitale aanbieders: onder voorbehoud van de ontwikkelingen rondom de corona-uitbraak zal deze plaatsvinden op 14 april van 19.00 tot 21.30. NB: dit betreft een aangepaste datum: 30 maart komt hiermee te vervallen.Ook de tijden zijn iets verruimd omdat uit de vorige bijeenkomsten blijkt dat iets meer tijd nodig is om met elkaar voldoende diepgang op het thema te realiseren.   In deze deelsessies gaan we onder leiding van de sportformateur met betrokkenen aan de slag om de eerste ideeën te vertalen naar concrete ambities waar we ook echt “namen en rugnummers aan verbinden”; wie kan en wil welke concrete rol vervullen om de ambities ook daadwerkelijk tot uitvoering te brengen. Tenslotte heeft het Mulier Instituut een tussenstand van de lokale sportakkoorden gepubliceerd. Eem van de belangrijkste bevindingen is het tot stand komen van nieuwe samenwerkingen en verbindingen als gevolg van het lokale sportakkoord. En dat zien we ook in Eindhoven!

Inclusief sporten en bewegen

Op 17 februari 2020 vond de eerste vervolgbijeenkomst plaats. In het vervolg op de startbijeenkomst zijn we tijdens deze vervolgbijeenkomst dieper ingegaan op de ambities omtrent het thema ‘inclusief sporten en bewegen’. Samen met alle geïnteresseerde partijen zijn we gaan werken aan concrete ambities en kansen voor de gemeente Eindhoven. Uiteindelijk zijn we gekomen tot een lijst met ambities die als input zal worden gebruikt om op dit thema het LSAE invulling te geven. We vragen alle geïnteresseerde partijen aan te geven aan welke ambitie zij concreet willen bijdragen. Ambities zonder duidelijke eigenaar of aanvoerder en/of met te weinig betrokkenheid van anderen komen niet in het uiteindelijke sportakkoord terug; deze ambities kunnen immers niet rekenen op voldoende draagvlak of uitvoeringskracht.

(van jongs af aan) vaardig in bewegen

Op 11 maart 2020 vond de tweede vervolgbijeenkomst in het kader van het lokaal sport akkoord Eindhoven plaats. In Met zo’n 20 vertegenwoordigers van het onderwijs, de sport, gemeente, kinderopvang en kinderfysiotherapie, zijn we dieper ingegaan op de ambities omtrent het thema ‘Vaardig in Bewegen’. Vanuit het landelijke sportakkoord is deze ambitie voornamelijk gericht op beweegrichtlijnen van kinderen en de motorische vaardigheden. Uiteindelijk zijn we gekomen tot een lijst met ambities die als input zal worden gebruikt om op dit thema het LSAE invulling te geven. Als gevolg van de corona-perikelen was het gezelschap aanzienlijk kleiner dan op voorhand aangemeld was, dus we vragen alle geïnteresseerde partijen, ook wanneer zij onverhoopt niet aanwezig konden zijn, aan te geven aan welke ambitie zij concreet willen bijdragen. Zoals eerder aangegeven: ambities zonder duidelijke eigenaar of aanvoerder en/of met te weinig betrokkenheid van anderen komen niet in het uiteindelijke sportakkoord terug; deze ambities kunnen immers niet rekenen op voldoende draagvlak of uitvoeringskracht.

Aanmelden vervolgbijeenkomsten lokaal sportakkoord (onder voorbehoud van haalbaarheid)

  • Thema Vitale sportaanbieders | Datum en locatie worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt
  • Afrondende bijeenkomst koplopers | Datum en locatie worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt

Aanmelden voor de vervolgbijeenkomsten kan via onderstaand formulier.
Voor vragen en meer informatie kunt u terecht bij sportformateur Brigitte Musters via b.musters@ssnb.nl of 06-53129350.

Ik ben aanwezig bij de volgende vervolgsessie:
Vitale sportaanbiedersAfrondende bijeenkomst Koplopers