Er zijn kansen voor sport en bewegen in Etten-Leur! Dit jaar willen we hier namelijk een lokaal sportakkoord realiseren. Wat houdt dat precies in? In het Lokale Sportakkoord maken sport- en beweegaanbieders, zorg, welzijn, onderwijs, overige maatschappelijke partners, het bedrijfsleven en de gemeente afspraken over hoe zij met elkaar de ambities voor en/of met sport en bewegen in Etten-Leur kunnen realiseren.

Startbijeenkomst op 15 januari doet u ook mee?

Een belangrijke factor voor de realisatie van een succesvol Lokaal Sportakkoord is actieve deelname van een grote groep partners uit diverse sectoren. Op 15 januari vond de startbijeenkomst plaats. Tijdens deze bijeenkomst werden de aanwezige sport- en beweegaanbieders, maatschappelijke partners, bedrijfsleven en gemeente nader geïnformeerd over het Sportakkoord voor Etten Leur, de weg er naar toe, de kansen die dit biedt (er is bijvoorbeeld landelijk uitvoeringsbudget!) en wat ieders inbreng hierin kan zijn.

Download hier de presentatie van de startbijeenkomst.
Download hier de input van de startbijeenkomst.

Vervolgbijeenkomst

(inhoud wordt bepaald tijdens de startbijeenkomst) is op 12 februari van 19.00 – 21.00, inloop vanaf 18.45 uur

Aanmelden Vervolgbijeenkomst (12 februari) lokaal sportakkoord

Aanmelden voor de vervolgbijeenkomst kan via het onderstaand online formulier.
Voor vragen en meer informatie kunt u terecht bij Martijn Gommeren: m.gommeren@ssnb.nl of 06-41904109.

Sportformateur begeleidt proces in Etten-Leur

Gemeente Etten-Leur heeft in overleg met de landelijke partners (o.a. NOC*NSF, VSG) een sportformateur aangesteld. Ik ga deze rol als onafhankelijk procesbegeleider vervullen en stel me hierbij alvast heel kort aan u voor. Mijn naam is Martijn Gommeren, ik ben werkzaam bij SSNB (Stichting Sportservice Noord-Brabant) en ik kijk ernaar uit de partijen in Etten-Leur te begeleiden in het proces om als gelijkwaardige partners te komen tot een gedragen Lokaal Sportakkoord.

Ambities Nationaal Sportakkoord krijgen lokale invulling

De realisatie van een lokaal sportakkoord in Etten-Leur volgt op het Nationaal Sportakkoord dat in 2018 werd gesloten. Minister Bruins tekende samen met vertegenwoordigers van de sport, gemeenten en andere organisaties het eerste Nationale Sportakkoord, Sport verenigt Nederland. Hierin staan zes ambities centraal: inclusief sporten en bewegen, duurzame sportinfrastructuur, vitale sport- en beweegaanbieders, positieve sportcultuur, van jongs af aan vaardig bewegen en topsport die inspireert. Het doel is om dit landelijke akkoord overal in Nederland te vertalen naar lokale en regionale sportakkoorden, zodat de ambities in de lokale context uitgevoerd kunnen worden. Hieraan willen we graag samen met u invulling geven voor Etten-Leur.