Lokaal Sportakkoord

In Grave hebben we het Graafse lokale Sportakkoord gerealiseerd. In dit Sportakkoord hebben we samen met sport- en beweegaanbieders, zorg, welzijn, onderwijs, kinderopvang, overige maatschappelijke partners, bedrijfsleven en de gemeente afspraken gemaakt over hoe zij met elkaar de ambities voor en/of met sport en bewegen kunnen realiseren. Tijdens beperkt aantal interactieve bijeenkomsten (dit vanwege corona) hebben we gezamenlijk actiepunten gedefinieerd waarmee de partners invulling kunnen geven aan het uitvoeren van deze ambities.

Download Hier het Lokaal Sportakkoord Grave.

Sport verenigt Nederland