Sportakkoord Halderberge:

Lokaal Sportakkoord

In Halderberge hebben we een Sportakkoord inclusief een ideeënboek gerealiseerd. Hierin hebben we samen met sport- en beweegaanbieders, zorg, welzijn, onderwijs, kinderopvang, overige maatschappelijke partners, bedrijfsleven en de gemeente afspraken gemaakt over hoe zij met elkaar de ambities voor en/of met sport en bewegen kunnen realiseren. Tijdens een aantal interactieve bijeenkomsten hebben we gezamenlijk actiepunten gedefinieerd waarmee de partners invulling kunnen geven aan het uitvoeren van deze ambities.

Download het Sportakkoord Halderberge en het bijbehorende Ideeënboek.

SSNB-Sportakkoord-Halderberge
Ideeënboek-Halderberge