Er zijn kansen voor sport en bewegen in Halderberge! Dit jaar willen we hier namelijk een lokaal sportakkoord realiseren. Wat houdt dat precies in? In het Lokale Sportakkoord maken sport- en beweegaanbieders, zorg, welzijn, onderwijs, overige maatschappelijke partners, het bedrijfsleven en de gemeente afspraken over hoe zij met elkaar de ambities voor en/of met sport en bewegen in Halderberge kunnen realiseren.

Startbijeenkomst

Een belangrijke factor voor de realisatie van een succesvol lokaal sportakkoord is actieve deelname van een grote groep partners uit diverse sectoren. Daarom nodigen we u van harte uit voor de startbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst wordt u nader geïnformeerd over het sportakkoord voor Halderberge, de weg ernaartoe, de kansen die dit biedt (er is bijvoorbeeld landelijk uitvoeringsbudget!) en wat uw inbreng hierin kan zijn.

De startbijeenkomst is op 28 januari van 19.00 – 21.00 uur, inloop vanaf 18.45 uur
Locatie: gemeentehuis Oudenbosch

Vervolgbijeenkomst

Inhoudelijke bijeenkomst Inclusief Sporten en Bewegen 10 februari
Inhoudelijke bijeenkomst Toekomst Sportverenigingen 2 maart
Inhoudelijke bijeenkomst Vaardig in Bewegen 23 maart

Sportformateur begeleidt proces in Halderberge

Gemeente Halderberge heeft in overleg met de landelijke partners (o.a. NOC*NSF, VSG) een sportformateur aangesteld. Ik ga deze rol als onafhankelijk procesbegeleider vervullen en stel me hierbij alvast heel kort aan u voor. Mijn naam is Martijn Gommeren, ik ben werkzaam bij SSNB (Stichting Sportservice Noord-Brabant) en ik kijk ernaar uit de partijen in Halderberge te begeleiden in het proces om als gelijkwaardige partners te komen tot een gedragen Lokaal Sportakkoord.

Ambities Nationaal Sportakkoord krijgen lokale invulling

De realisatie van een lokaal sportakkoord in Halderberge volgt op het Nationaal Sportakkoord dat in 2018 werd gesloten. Minister Bruins tekende samen met vertegenwoordigers van de sport, gemeenten en andere organisaties het eerste Nationale Sportakkoord, Sport verenigt Nederland. Hierin staan zes ambities centraal: inclusief sporten en bewegen, duurzame sportinfrastructuur, vitale sport- en beweegaanbieders, positieve sportcultuur, van jongs af aan vaardig bewegen en topsport die inspireert. Het doel is om dit landelijke akkoord overal in Nederland te vertalen naar lokale en regionale sportakkoorden, zodat de ambities in de lokale context uitgevoerd kunnen worden. Hieraan willen we graag samen met u invulling geven voor Halderberge.

Aanmelden startbijeenkomst lokaal sportakkoord

Aanmelden voor de startbijeenkomst kan via het onderstaand online formulier.
Voor vragen en meer informatie kunt u terecht bij Martijn Gommeren: m.gommeren@ssnb.nl of 06-41904109.