Er zijn kansen voor sport & bewegen in Heusden! We willen hier namelijk een Lokaal Sportakkoord realiseren. Wat houdt dat precies in? In een Lokaal Sportakkoord maken sport- en beweegaanbieders, zorg, welzijn, onderwijs, kinderopvang, overige maatschappelijke partners, het bedrijfsleven en de gemeente afspraken over hoe zij met elkaar de ambities voor en/of met sport & bewegen in Heusden kunnen realiseren. Daarbij kijken we niet alleen naar sport als doel, maar ook hoe we sport als middel kunnen inzetten om een bijdrage te leveren aan sociaal maatschappelijke uitdagingen.

Startbijeenkomst

Een belangrijke factor voor de realisatie van een succesvol Lokaal Sportakkoord is actieve deelname van een grote groep partners uit diverse sectoren. Daarom nodig ik je van harte uit voor de startbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst informeer ik je nader over het Heusdens Sportakkoord, de weg er naar toe, de kansen die dit biedt (er is bijvoorbeeld landelijk uitvoeringsbudget en er wordt ondersteuning ter beschikking gesteld) en wat jouw inbreng hierin kan zijn.

Download hier de presentatie van de startbijeenkomst

Vervolgbijeenkomsten

De vervolgbijeenkomsten vonden plaats op :
17 december, Inclusief sporten en bewegen
7 januari, Toekomst van sportverenigingen
13 januari, Van jongs af aan vaardig bewegen
Tijdstip: 19.30 – 21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur). Locatie: nog nader te bepalen

Mocht je aan (één van) deze bijeenkomsten willen deelnemen en je hebt je nog niet ingeschreven, laat me dat dan weten via e-mail sportformateur@bureaucredo.nl

Ambities Nationaal Sportakkoord krijgen lokale invulling

De realisatie van een Lokaal Sportakkoord in Heusden volgt op het Nationaal Sportakkoord dat in 2018 werd gesloten. Minister Bruins tekende samen met vertegenwoordigers van de sport, gemeenten en andere organisaties het eerste Nationale Sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’. Hierin staan zes ambities centraal: inclusief sporten en bewegen, duurzame sportinfrastructuur, vitale sport- en beweegaanbieders, positieve sportcultuur, van jongs af aan vaardig bewegen en topsport die inspireert. Het doel is om dit landelijke akkoord overal in Nederland te vertalen naar Lokale of Regionale Sportakkoorden, zodat de ambities in de lokale context uitgevoerd kunnen worden. Hieraan gaan we voor Heusden graag samen met u invulling geven.

Lees hier het concept Lokaal Sportakkoord Heusden

Sportformateur begeleidt proces in Heusden

Gemeenten kunnen via de landelijke partners (o.a. NOC*NSF, VSG) een Sportformateur aanstellen. Johan Vermeulen vervult deze rol als onafhankelijk procesbegeleider in Heusden. Hij is werkzaam voor SSNB (Stichting Sportservice Noord-Brabant) en kijkt er naar uit de partijen in Heusden te begeleiden in het proces om als gelijkwaardige partners te komen tot een gedragen Lokaal Sportakkoord.

Aanmelden

Voor vragen en meer informatie kunt u terecht bij sportformateur Johan Vermeulen: sportformateur@bureaucredo.nl of 06-33984088.