SSNB zet zich als kennispartner en verbinder in voor een gezond en veerkrachtig Brabant.
Wij werken samen met overheden, verenigingen, onderwijs, zorg & welzijn en bedrijfsleven aan het versterken van de sport- en beweeginfrastructuur. Met als doel zoveel mogelijk mensen aan het sporten en bewegen te krijgen en zo ook een bijdrage te leveren aan het oplossen van sociaal-maatschappelijke en economische uitdagingen. Want sporten en bewegen is universeel, gezond, zorgt voor plezier, het is laagdrempelig en verbindt!

We werken ondernemend, oplossingsgericht en zijn onafhankelijk. Maar ook transparant en operationeel excellent. Wij zien onszelf als partner wanneer er tekort is aan capaciteit (handjes, kennis) of wanneer een onafhankelijke procesbegeleider nodig is, een regisseur bij een verandertraject. We komen maar gaan ook weer, want lokale verankering vinden we heel belangrijk. Het liefst werken we in co-creatie en we dragen onze expertise dan ook graag over!

Het resultaat? Slimme en duurzame oplossingen die het verschil maken.

 

Kernwaarden

We zijn ondernemend, onafhankelijk en oplossingsgericht.

  • Ondernemend: We nemen initiatief, handelen pro-actief en gaan voor kwaliteit.
  • Onafhankelijk: We zijn neutraal, betrouwbaar en handelen transparant met oog voor alle belangen van betrokken partijen.
  • Oplossingsgericht: We denken in kansen, zijn inventief en krijgen het voor elkaar.