Actueel

Gratis webinar ' de vereniging als werkgever van gelukkige sport- en beweegprofessionals en/of vrijwilligers'

Op maandag 21 februari en woensdag 23 februari organiseert SSNB van 19.30 tot 20.30 uur een gratis toegankelijk webinar voor werkgevers van sport- en beweegprofessionals.

  • Mag ik mijn vrijwilligers eigenlijk betalen? En zo ja, waar moet ik dan rekening mee houden?
  • Ik wil als vereniging iemand in dienst nemen, is daar dan een speciale regeling voor? En wat moet ik dan allemaal regelen?
  • Is het inhuren van een ZZP’er voor ons als vereniging ook een optie?

Dit is slechts een aantal vragen die beantwoord zullen worden tijdens het interactieve webinar ‘De vereniging als werkgever van gelukkige sport- en beweegprofessionals en/of vrijwilligers’.

De wet- en regelgeving rondom het als vereniging in dienst nemen en hebben van betaalde krachten en vrijwilligers is complex is en verandert regelmatig. Tijdens het webinar neemt onze specialist op dit gebied, Nabil Bouchlal, u op een laagdrempelige manier mee langs de mogelijkheden voor uw vereniging. In een uur tijd wordt er op dit gebied voor u en uw vereniging heel veel duidelijk.

Het webinar is gratis toegankelijk en u kunt zich HIER eenvoudig aanmelden. U ontvangt dan de link voor deelname via de mail op de dag van het webinar.

Nieuwe CAO Sportverenigingen van kracht

Met ingang van 1 januari 2022 is de nieuwe CAO Sportverenigingen van kracht. In deze CAO zijn de belangrijkste afspraken tussen werkgevers en werknemers in de sport vastgelegd en ligt er een solide basis voor goed werkgeverschap. Deze CAO is tot stand gekomen door de onderhandelingen van werkgeversorganisatie Netwerk in de Sport en FNV Sport & Bewegen namens de werknemers. SSNB is een van de  mede-oprichters van Netwerk in de Sport en daardoor zijn alle relaties van SSNB Personeelsdiensten automatisch aangesloten bij de CAO Sportverenigingen.

Klik hier voor de CAO Sportverenigingen 2022-2023

Klik hier voor de CAO Sportverenigingen incl. pensioenregeling 2022-2023

TASO Q2 2021 geopend

Van maandag 26 juli tot en met maandag 19 september kunnen amateursportorganisaties een financiele tegemoetkoming aanvragen in het kader van de TASO regeling. Deze regeling is bedoeld voor  amateursportorganisaties die ten minste 10% omzetverlies hebben gehad in het tweede kwartaal van 2021 en financiële schade hebben geleden van ten minste € 1.000. De voorwaarden om in aanmerking te komen zijn niet hetzelfde als de eerdere ronden.

Klik hier voor alle informatie en het aanvraagformulier.

Verruimde voorwaarden TASO Q1 2021

Met ingang van maandag 17 mei kunnen sportorganisaties in het kader van de TASO Q1 2021 een aanvraag indienen voor een financiële tegemoetkoming. De TASO-regeling Q1 2021 is bedoeld voor amateursportorganisaties die ten minste 10% omzetverlies hebben gehad in het eerste kwartaal van 2021 en financiële schade hebben geleden van ten minste € 1.000. Dit is een verruiming ten opzichte van TASO Q4 2020. De voorwaarden om in aanmerking te komen zijn niet hetzelfde als de eerdere ronden. Afhankelijk van de geleden schade, wordt een compensatie uitgekeerd tussen de € 1.000 en € 24.000. Maak gebruik van de handige beslisboom om te zien waarvoor uw sportvereniging in aanmerking komt.

De aanvraagperiode voor TASO Q1 2021 loopt van 17 mei tot en met 12 juni 2021.

Webinar TASO - Q4 2020 enthousiast ontvangen

Woensdagavond organiseerde SSNB een informatief webinar over de verruimde TASO-regeling die vanaf 19 februari heropend is. In een verhelderende presentatie gaf manager Personeelsdiensten Nabil Bouchlal inzicht in de belangrijkste feiten, voorwaarden en mogelijkheden van deze verruimde TASO. Via de link hieronder kunt u de presentatie bekijken.

infobijeenkomst webinar TASO Q4 2020

Verruimde TASO-regeling vanaf 19 februari open

Amateursportorganisaties die in de periode 1 oktober t/m 31 december 2020 een omzetverlies van minimaal 10% en een financiële schade van minimaal €1.500 kunnen aantonen, komen in aanmerking voor een tegemoetkoming. Deze tegemoetkoming wordt bepaald naar rato van de geleden schade en bedraagt minimaal €1.500 en maximaal €12.500. De financiële schade dient op basis van de volgende posten berekend te worden:

  • Loonkosten voor personeel waarvoor geen NOW of TOZO is verleend. De kosten die gemaakt worden in de samenwerking met een Sportservicebureau worden wel geaccepteerd als doorlopende last voor de TASO. In tegenstelling tot de eerdere regeling zit er nu geen maximum aan de kosten voor inzet van personeel.
  • Doorlopende lasten direct gerelateerd aan de sportaccommodatie in eigendom of beheer. Hierbij kunt u denken aan gas, water en licht, belastingen en heffingen, hypotheeklast, verzekeringen, etc. Huurlasten van de accommodatie vallen NIET onder de doorlopende lasten)
  • Inkomsten uit sportkantine van de aanvrager. Hierbij gaat het om het verschil tussen de kwartaalomzet van de laatste drie maanden in 2019 en 2020.
  • Bondsafdrachten. Hierbij gaat het om 25% van de afdrachten die een aanvrager verschuldigd is aan een bij NOC*NSF aangesloten sportbond

Wilt u de volledige tekst van de TASO-regeling lezen? Klik dan hier.

Aanvragen voor de TASO kunnen worden ingediend van vrijdag 19 februari tot en met maandag 5 april 2021. Zowel verenigingen als Stichtingen kunnen aanvragen. Wel is van belang dat uw organisatie over de juiste SBI-code beschikt. Deze is gekoppeld aan uw inschrijving bij de KvK en kunt checken in de bijlage van officiële publicatie  Bij overvraging wordt het beschikbare bedrag naar rato verdeeld over de ontvangen aanvragen.

Op deze pagina vindt u een handig document waarmee u uw doorlopende lasten inzichtelijk maakt. Hier zal vanaf 19 februari 2021 ook het aanvraagformulier beschikbaar zijn.

Klik hier voor een overzicht van alle actuele regelingen voor sportverenigingen en de regelingen die in ontwikkeling zijn.

Kabinet verruimt en verlengt steunmaatregelen voor de sport
Het kabinet verlengt de specifieke steunmaatregelen voor de sport en trekt daarvoor 240 miljoen euro uit. Amateursportorganisaties die hard getroffen worden door de gevolgen van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus kunnen via verschillende regelingen gecompenseerd worden.
De steunmaatregelen voor de sportsector die zijn ingezet in 2020 worden verlengd tot 30 juni 2021. Het geld is bedoeld voor de Tegemoetkoming Amateursportorganisaties (TASO), Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties (TVS), en de Specifieke Uitkering voor ijsbanen en zwembaden. Voor dit pakket aan maatregelen stelt het kabinet in totaal 240 miljoen euro beschikbaar en dit pakket vormt de basis voor ondersteuning van de sportsector in de eerste helft van 2021.Deze steunmaatregelen staan naast de verschillende meer algemene overheidsregelingen die beschikbaar zijn voor een aantal sportorganisaties zoals de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) en de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW). Ook deze laatste regelingen zijn verlengd en uitgebreid.
Klik hier om te zien welke financiële regelingen momenteel beschikbaar en in ontwikkeling zijn.
Klik hier voor de volledige tekst van de brief van de regering over de uitbreiding van de economische steun. Op pagina 20 van dit document vindt u de sportspecifieke informatie.
Succesvol webinar 'Subsidies en fondsen voor de sport'

Wat een interessante en informatieve avond 8 december jl.!  SSNB Personeelsdiensten had in samenwerking met Sportsubsidie.nl voor haar relaties een interactief webinar georganiseerd dat geheel in het teken stond van ‘subsidies en fondsen voor de sport’. De ingelogde sportverenigingen en vertegenwoordigers van gemeenten kregen in anderhalf uur tijd een goed inzicht in de wereld van subsidies en fondsen en de mogelijkheden die dat voor hen kan bieden. Na een korte introductie van Nabil Bouchlal werden ze door Ben Moonen voorzien van de nodige best practices, tips & tricks en do’s & don’ts en werden er onderling ervaringen uitgewisseld. Kortom: het was een succesvolle avond. Of zoals een van de deelnemers het formuleerde: “Veel en nuttige informatie gekregen”.

Steunpakket voor de sport wordt aangepast en heropend

Het kabinet heeft bekendgemaakt dat het zestig miljoen euro beschikbaar stelt voor sportverenigingen die getroffen worden door de beperkende maatregelen die zijn ingesteld om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. In het kader van de recente maatregelen d.d. 13 oktober zijn de competities stilgelegd, sportkantines gesloten en kan er veelal alleen in kleine groepjes gesport worden. Hiermee krijgen de sportverenigingen opnieuw een harde klap te verwerken die hen in de clubkas raakt. Om de ontstane financiële schade van amateursportverenigingen te compenseren, wordt het sport-specifieke pakket door het kabinet aangepast en opnieuw opengesteld voor de periode van 1 oktober tot en met 31 december.Deze maatregelen voor de sport zijn een aanvulling op het algemene derde steunpakket corona, met daarin regelingen zoals de TVL en de NOW, waar de sportverenigingen net als bedrijven uit andere sectoren ook gebruik van kunnen maken.

Aanvragen TASO vanaf 22 september

Vanaf dinsdag 22 september kunt u voor uw vereniging de aanvraag indienen voor de TASO-regeling, De uitwerking van deze regeling vergde meer tijd dan verwacht, maar is nu door het ministerie van VWS afgerond. Het aanvraagformulier staat vanaf 22 september 09.00 uur online op de site van het ministerie en u kunt uw aanvraag tot uiterlijk 11 oktober indienen. Het moment van insturen van het aanvraagformulier -mits binnen de gestelde termijn – is niet bepalend voor de toekenning van de tegemoetkoming.

Aanvraagtermijn TASO opnieuw uitgesteld

Ondanks eerdere berichtgeving, is het Rijksoverheid nog niet gelukt de uitwerking van de TASO-regeling te voltooien, Dat betekent dat de aanvraagtermijn opnieuw tot nader order wordt uitgesteld en onze sportverenigingen dus nog geen aanvraag kunnen indienen. Een nieuwe streefdatum waarop het aanvraagformulier beschikbaar komt, is niet bekend gemaakt. Wel kunt u zich via deze link aanmelden voor aan automatische melding als het aanvraagformulier online staat. U ontvangt dan direct een mail.

Aanvraagdatum TASO uitgesteld

De uitwerking van de TASO-regeling door de overheid blijkt meer tijd te kosten dan eerder was voorzien. Daarom is het helaas nog niet mogelijk om uw aanvraag voor de TASO in te dienen. Naar verwachting wordt het aanvraagformulier vanaf dinsdag 15 september tot en met zondag 4 oktober gepubliceerd op de site van Rijksoverheid.. Dit uitstel heeft geen gevolgen voor uw aanvraag of de kans op tegemoetkoming. Alle aanvragen die binnen de gestelde termijn worden ingediend, worden gelijk behandeld.

Nieuwe compensatieregeling voor onze sportverenigingen

Medio juli maakte het ministerie van VWS met de publicatie van de TASO-regeling bekend dat onze lobby om voor de sportverenigingen die aangesloten zijn bij een van onze 5 sportservicebureaus een (bescheiden) compensatie voor o.a. personele lasten te bewerkstelligen, geslaagd is. Deze compensatie komt uit het extra steunpakket dat door het intensieve lobbywerk van onder andere Netwerk in de Sport door de overheid beschikbaar is gesteld en waarvan nu 44,5 miljoen naar amateursportorganisaties gaat die in de periode 1 maart tot en met 31 mei 2020 en/of 1 juni tot en met 31 augustus 2020 een omzetverlies hebben geleden van ten minste 20% en geen andere tegemoetkoming voor doorlopende lasten (NOW en/of TOZO) hebben ontvangen. Inmiddels is deze regeling verder uitgewerkt en kunnen amateursportorganisaties die aan de gestelde voorwaarden voldoen vanaf medio september tot en met 4 oktober hun aanvraag indienen.

Dit zijn de belangrijkste voorwaarden:

  • U kunt aantonen dat uw organisatie in de periode van 1 maart tot en met 31 mei 2020 en/of 1 juni tot en met 31 augustus 2020 een omzetverlies van ten minste 20% heeft gelden.
  • Uw organisatie heeft geen andere tegemoetkoming voor doorlopende lasten (NOW en/of TOZO) ontvangen.
  • Uw organisatie dient een SBI-code te hebben die begint met de cijfers 93.1 (met uitzondering van 13, 93.14.6, 93.19.1, 93.19.3, 93.19.4 en 93.19.5)

Op de site van het Ministerie van VWS zal binnenkort het aanvraagformulier gepubliceerd worden. U heeft dan tot en met 4 oktober de tijd om dit in te vullen. Bij de toekenning van de tegemoetkoming speelt de volgorde van binnenkomst van de aanvragen geen rol. Dus neem uw tijd om uw aanvraag juist en volledig in te dienen. U hoort dan uiterlijk 12 oktober of u voor de tegemoetkoming in aanmerking komt.

Klik hier voor een filmpje waarin de TASO-regeling duidelijk wordt toegelicht.

Klik hier voor de antwoorden op de meest gestelde vragen over de TASO-regeling

Uitstel loonsverhoging CAO Sportverenigingen

Werkgeversorganisatie Netwerk in de Sport en haar sociale partners FNV en CNV zijn in overeengekomen dat de aangekondigde loonsverhoging van 2,3% die conform de CAO Sportverenigingen per 1 september zou worden doorgevoerd, uitgesteld is naar 1 januari 2021. Door de ontwikkelingen rondom COVID-19 en de ingrijpende gevolgen voor sportverenigingen, is het voor veel verenigingen niet mogelijk deze loonsverhoging nu door te voeren. Met dit uitstel hopen de sociale partners de financiële druk bij de verenigingen enigszins te verlichten. Het officiële bericht dat vandaag naar buiten is gebracht kunt u hier lezen.

Blog: vrijwilligers en professionele krachten bij een sportvereniging: verdringen of versterken, that’s the question

Door Nabil Bouchlal – Manager SSNB Personeelsdiensten

De toekomst van onze sportverenigingen is voer voor deskundigen op dit gebied. Gaan sportverenigingen overleven op de manier waarop ze nu over het algemeen opereren? Welke invloed heeft de vergrijzing, de wijzigende behoefte van leden en het veranderende sportlandschap op onze sportverenigingen? Kun je een vrijwilliger wel opzadelen met soms ingewikkelde vraagstukken, of is de inzet van professionele krachten binnen een sportvereniging mogelijk een deel van een oplossing? Dit zijn wat mij betreft reële vragen over de toekomst van de sportverenigingen. Ik wil inzoomen op de professionele kracht binnen de sportvereniging, en dan met name op het verdringingsvraagstuk. Gaat de professionele kracht niet ten koste van de vrijwilliger? Lees verder

 

Kunst & Kracht uit Tilburg ontvangt eerste certificaat Goed Sportwerkgever

Gisteren verrasten we gymnastiekvereniging Kunst & Kracht uit Tilburg met een primeur. Zij ontvingen van ons het eerste certificaat Goed Sportwerkgever. Als blijk van erkenning en waardering voor het passend en betrouwbaar invullen van het werkgeverschap.

Cao voor sportverenigingen: loonsverhoging per 1 september

Past jouw club voor betaald kader de cao voor sportverenigingen toe? Binnen deze cao is overeengekomen dat de salarissen met ingang van 1 september 2019 zullen worden verhoogd met 2%. Voor contracten die lopen via SSNB Personeelsdiensten wordt dit uiteraard in de verloning van september 2019 doorgevoerd. En: wist u dat het wettelijk minimumloon per 1 juli 2019 weer is verhoogd? De hoogte van het minimumloon is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Sportverenigingen onder strenger toezicht belastingdienst

De Belastingdienst gaat dit jaar het toezicht op stichtingen en verenigingen in de sportbranche intensiveren. Reden voor strenger toezicht is dat vaak ten onrechte wordt gedacht dat er geen belastingplicht is (onder andere voor loonheffing of omzetbelasting), als in de oprichtingsakte geen winstoogmerk is opgenomen. In het geval van mogelijke loonheffingen kan de vrijwilligersregeling uitkomst bieden voor sportclubs. Maar wat als de vergoeding van een clubmedewerker niet binnen die kaders valt? Lees hierover meer in het artikel van werkgeversvereniging Netwerk in de Sport.

Werkt jouw club met betaald kader? Maatregelen als gevolg van de Wet Arbeidsmarkt in Balans

Werkt jouw sportvereniging met betaald kader? De Wet Arbeidsmarkt in Balans is aangenomen door de Eerste Kamer en treedt per 1 januari 2020 in werking. Dit heeft gevolgen voor clubs die als werkgever actief zijn. De wet is bedoeld om de gevolgen van de wet WWZ (Wet werk en zekerheid) te repareren. Het doel van de WWZ was namelijk het verkleinen van de kloof tussen ‘vast’ en ‘flex’. Dat is niet gelukt, de kloof is juist groter geworden. De nieuwe regels moeten het voor werkgevers aantrekkelijker maken om mensen in vaste dienst te nemen. Om dit te realiseren heeft het kabinet diverse maatregelen voor ogen. Kort gezegd zal vast minder vast worden en flex minder flex.

Vrijwilligersvergoeding omhoog naar maximaal € 1.700 per kalenderjaar

Per 1 januari 2019 is de vrijwilligersvergoeding omhoog gegaan. Jaarlijks kunnen ook vrijwilligers bij sportverenigingen tot € 200 meer belastingvrij vergoed krijgen. Tot en met 2018 was de maximale vergoeding € 150 per maand en € 1.500 per kalenderjaar. Vrijwilligers kunnen nu onder de vrijwilligersregeling een belastingvrije vergoeding krijgen voor hun arbeid en eventuele andere kosten van maximaal € 170 per maand en maximaal € 1.700 per jaar. Dit is inclusief vergoedingen en verstrekkingen in natura. Als de vergoeding deze bedragen overschrijdt, mag de vrijwilligersregeling niet worden toegepast. Lees meer

SSNB gebruikt op deze website alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Lees ons Privacybeleid.