Preventieakkoord gemeente Best

De gemeente Best gaat voor een lokaal Preventieakkoord. We willen graag samen met verschillende lokale partijen en inwoners afspraken maken om ambities en doelstellingen binnen het Preventieakkoord voor Best vorm te geven. Het Preventieakkoord levert een belangrijke bijdrage om verschillende lopende initiatieven aan elkaar te koppelen om zo aan een gezond en vitaal Best te werken.

Deze wens volgt op de lancering van het Nationaal Preventieakkoord door staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Paul Blokhuis, in 2018. Daarin hebben meer dan 70 landelijke organisaties afspraken gemaakt om de gezondheid van alle Nederlanders te bevorderen. Het akkoord richt zich hoofdzakelijk op het terugdringen van gezondheidsschade als gevolg van roken, alcoholgebruik en overgewicht. In het kader van het landelijk akkoord worden ook gemeenten uitgenodigd om op lokaal niveau gezondheidswinsten te behalen middels een lokaal Preventieakkoord.

Een belangrijke factor voor de realisatie van een succesvol lokaal Preventieakkoord is actieve deelname van onze partners en inwoners. Daarom nodig ik u graag uit de volgende bijeenkomst:

  • Wanneer: dinsdag 20 juli, 14.30 tot uiterlijk 17.00 uur
  • Waar: n.t.b. (we willen graag een fysieke bijeenkomst organiseren, de locatie hangt af van het aantal deelnemers. We informeren u tijdig over de exacte locatie)
  • Wie: iedereen die zich vanuit professie of persoonlijk oogpunt betrokken voelt

Tijdens de bijeenkomst presenteren we kort welke kansen een lokaal Preventieakkoord voor Best biedt. GGD Brabant-Zuidoost licht de huidige situatie ten aanzien van een aantal gezondheidsthema’s toe. Vervolgens gaan we aan de slag met uw ervaringen/knelpunten en hoe we die binnen de gemeente Best kunnen oplossen. We zijn erg benieuwd naar uw inzichten en meningen.

U kunt zich via deze link aanmelden voor de bijeenkomst. Een aantal dagen van te voren ontvangt u een bevestiging met aanvullende informatie over het programma en de locatie.

Mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact op:

Miriam van Moll
Formateur Preventieakkoord Best
Mail: m.v.moll@ssnb.nl
Tel.: 06 – 20 49 19 09