Er zijn kansen voor sport en bewegen in Alphen-Chaam! Dit jaar realiseren we hier namelijk een lokaal sportakkoord. Wat houdt dat precies in? In het lokale sportakkoord maken sport- en beweegaanbieders, maatschappelijke partners, het bedrijfsleven en de gemeente afspraken over hoe zij met elkaar de ambities voor en/of met sport en bewegen binnen Alphen-Chaam kunnen realiseren.

Startbijeenkomst

Een belangrijke factor voor de realisatie van een succesvol lokaal sportakkoord is actieve deelname van een grote groep partners uit diverse sectoren. Op donderdagavond 13 juni vond de startbijeenkomst plaats in Cultureel Centrum Den Heuvel. Tijdens deze bijeenkomst werden de aanwezige sport- en beweegaanbieders, maatschappelijke partners, bedrijfsleven en gemeente nader geïnformeerd over het sportakkoord voor Alphen-Chaam, de weg hiernaartoe, de kansen (er is bijvoorbeeld landelijk uitvoeringsbudget!) en wat uw inbreng hierin kan zijn.

Vervolgbijeenkomsten

  • Maandag 16 september (17.15 – 19.30 uur): thema Inclusief sporten en bewegen
  • Woensdag 18 september (13.30 – 15.30 uur): thema Van jongs af aan vaardig in bewegen
  • Maandag 23 september (20.00 – 22.15 uur): thema Toekomst van sportverenigingen (combinatie van de thema’s Duurzame Sportinfrastructuur, Vitale sport- en beweegaanbieders en Positieve sportcultuur)

De locaties van deze bijeenkomsten zijn nog nader te bepalen.
Aanmelden voor de vervolgbijeenkomsten kan via onderstaand formulier.

Ambities Nationaal Sportakkoord krijgen lokale invulling

De realisatie van een lokaal sportakkoord in Alphen-Chaam volgt op het Nationaal Sportakkoord dat in 2018 werd gesloten. Minister Bruins tekende samen met vertegenwoordigers van de sport, gemeenten en andere organisaties het eerste Nationale Sportakkoord, Sport verenigt Nederland. Hierin staan zes ambities centraal: inclusief sporten en bewegen, duurzame sportinfrastructuur, vitale sport- en beweegaanbieders, positieve sportcultuur, van jongs af aan vaardig bewegen en topsport die inspireert. Het doel is om dit landelijke akkoord overal in Nederland te vertalen naar lokale en regionale sportakkoorden, zodat de ambities in de lokale context uitgevoerd kunnen worden. Hieraan willen we graag samen met u invulling geven voor Alphen-Chaam.

Sportformateur begeleidt proces in Alphen-Chaam

Gemeente Alphen-Chaam heeft in overleg met de landelijke partners (o.a. NOC*NSF en VSG) een sportformateur aangesteld. Dave Schoonen vervult deze rol als onafhankelijk procesbegeleider. Dave is werkzaam bij SSNB (Stichting Sportservice Noord-Brabant) en kijkt ernaar uit de partijen in Alphen-Chaam te begeleiden in het proces om als gelijkwaardige partners te komen tot een gedragen lokaal sportakkoord.

Meer informatie

Aanmelden voor de vervolgbijeenkomsten kan via onderstaand formulier.
Voor vragen en meer informatie kunt u terecht bij sportformateur Dave Schoonen: d.schoonen@ssnb.nl of 06-14647469.


Ik ben aanwezig bij de volgende vervolgsessie(s):
16 september: inclusief sporten18 september: vaardig in bewegen23 september: toekomst sportverenigingen