Er zijn kansen voor sport en bewegen in Altena! Dit jaar realiseren we hier namelijk een lokaal sportakkoord. Wat houdt dat precies in? In het lokale sportakkoord maken sport- en beweegaanbieders, maatschappelijke partners, het bedrijfsleven en de gemeente afspraken over hoe zij met elkaar de ambities voor en/of met sport en bewegen binnen Altena kunnen realiseren.

Startbijeenkomst

Een belangrijke factor voor de realisatie van een succesvol lokaal sportakkoord is actieve deelname van een grote groep partners uit diverse sectoren. Op donderdag 30 januari vond de startbijeenkomst plaats bij Golfpark Almkreek. Tijdens deze bijeenkomst werden de aanwezige sport- en beweegaanbieders, maatschappelijke partners, bedrijfsleven en gemeente nader geïnformeerd over het sportakkoord voor Altena, de weg hiernaartoe, de kansen (er is bijvoorbeeld landelijk uitvoeringsbudget!) en wat uw inbreng hierin kan zijn.

Werksessie Startbijeenkomst

Tijdens de avond hebben we de ambities uit het Nationaal Sportakkoord (Inclusief sporten en bewegen, Duurzame infrastructuur, Vitale sport- en beweegaanbieders, Positieve sportcultuur, Van jongs af aan vaardig in bewegen en Topsport die inspireert) besproken en bekeken wat daarvan toepasbaar is voor Altena. De uitwerking van de werksessie tref je ook op bovenstaande website. Mocht u zaken in deze uitwerking missen of aanvullende ideeën hebben, dan kunt u dat mailen naar d.schoonen@ssnb.nl.

Op hoofdlijnen concludeer ik dat de volgende onderwerpen belangrijk zijn voor Altena:
– Samenwerking tussen sport en andere sectoren om andere doelgroepen te bereiken (ouderen, mensen met een beperking, vluchtelingen);
– Samenwerking tussen sportaanbieders om elkaar te versterken;
– Ondersteuning bij verenigingsvraagstukken (o.a. vrijwilligersmanagement);
– Promotie van sport & bewegen (in het kader van bewustwording, sportstimulering en topsport als inspiratiebron);
– Werken aan een gezonde en veilige sportomgeving, die optimaal benut wordt (accommodaties en openbare ruimte);
– Verduurzaming van sportaccommodaties;
– Motorische ontwikkeling 0 – 18 jaar;
– Zwemvaardigheid;

Vervolgbijeenkomsten

 • Maandag 17 februari 2020, Thema: Toekomst Sportverenigingen
 • Tijd: 20.00 – 22.00 uur.
 • Locatie: GRC’14, Karbogerd 1, 4283 GV Giessen.
  In deze bijeenkomst gaan we nader in op de ambities van de sportverenigingen, waar o.a. de onderwerpen samenwerking, ondersteuning bij verenigingsvraagstukken, promotie sport & bewegen, gezonde en veilige sportomgeving en verduurzaming sportaccommodatie worden besproken.
 • Maandag 9 maart 2020, Thema: Inclusief Sporten en Bewegen
 • Tijd: 19.30 – 21.30 uur.
 • Locatie: GRC’14, Karbogerd 1, 4283 GV Giessen.
  In deze bijeenkomst gaan we nader in op de ambities om sporten en bewegen voor iedereen mogelijk te maken. We bespreken onderwerpen als samenwerking tussen sectoren om andere doelgroepen te bereiken, bewegen voor mensen met een beperking en ouderen, promotie van sport en bewegen en werken aan een gezonde en veilige sportomgeving.
 • Woensdag 11 maart 2020, Thema: Vaardig in Bewegen
 • Tijd: 14.00 – 16.00 uur.
 • Locatie: Altena College, Rijksstraatweg 153, Sleeuwijk
  In deze bijeenkomst gaan we nader in op de ambities rondom de motorische ontwikkeling van kinderen. We bespreken onderwerpen als bewegen in de kinderopvang, bewegen op de basisschool, sportstimulering op de middelbare school en zwemvaardigheid.

Centraal bij al deze bijeenkomsten staat het gesprek met elkaar aangaan over de ambities rondom deze thema’s en hoe we daar samen (vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid) aan kunnen werken.

Aanmelden voor de vervolgbijeenkomsten kan via het formulier onderaan deze pagina.

Ambities Nationaal Sportakkoord krijgen lokale invulling

De realisatie van een lokaal sportakkoord in Altena volgt op het Nationaal Sportakkoord dat in 2018 werd gesloten. Minister Bruins tekende samen met vertegenwoordigers van de sport, gemeenten en andere organisaties het eerste Nationale Sportakkoord, Sport verenigt Nederland. Hierin staan zes ambities centraal: inclusief sporten en bewegen, duurzame sportinfrastructuur, vitale sport- en beweegaanbieders, positieve sportcultuur, van jongs af aan vaardig bewegen en topsport die inspireert. Het doel is om dit landelijke akkoord overal in Nederland te vertalen naar lokale en regionale sportakkoorden, zodat de ambities in de lokale context uitgevoerd kunnen worden. Hieraan willen we graag samen met u invulling geven voor Altena.

Sportformateur begeleidt proces in Altena

Gemeente Altena heeft in overleg met de landelijke partners (o.a. NOC*NSF, VSG) een sportformateur aangesteld. Dave Schoonen vervult deze rol als onafhankelijk procesbegeleider. Hij is werkzaam bij SSNB (Stichting Sportservice Noord-Brabant) en kijkt ernaar uit de partijen in Altena te begeleiden in het proces om als gelijkwaardige partners te komen tot een gedragen lokaal sportakkoord.

Aanmelden en meer informatie

Mocht jij of iemand anders van jouw organisatie aan (één van) deze bijeenkomsten willen deelnemen, dan kun je je aanmelden via het onderstaande formulier. Het is uiteraard ook mogelijk om met meerdere collega’s van jouw organisatie aan de bijeenkomsten deel te nemen

Voor vragen en meer informatie kunt u terecht bij Dave Schoonen: d.schoonen@ssnb.nl of 06-14647469.

Ik ben aanwezig bij de volgende vervolgsessie(s):
17 februari: Toekomst sportverenigingen9 maart: inclusief sporten11 maart: vaardig in bewegen