Er zijn kansen voor sport en bewegen in Altena! Dit jaar realiseren we hier namelijk een lokaal sportakkoord. Wat houdt dat precies in? In het lokale sportakkoord maken sport- en beweegaanbieders, maatschappelijke partners, het bedrijfsleven en de gemeente afspraken over hoe zij met elkaar de ambities voor en/of met sport en bewegen binnen Altena kunnen realiseren.

Startbijeenkomst op 30 januari: doet u ook mee?

Een belangrijke factor voor de realisatie van een succesvol lokaal sportakkoord is actieve deelname van een grote groep partners uit diverse sectoren. Daarom nodigen we u van harte uit voor de startbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst wordt u nader geïnformeerd over het sportakkoord voor Altena, de weg ernaartoe, de kansen die dit biedt (er is bijvoorbeeld landelijk uitvoeringsbudget!) en wat uw inbreng hierin kan zijn.

Wat: startbijeenkomst Lokaal Sportakkoord Altena
Wanneer: donderdag 30 januari 2020 | 19.30 – 21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)
Waar: Golfpark Almkreek, Hoekje 7b, 4286 LN Almkerk
Wie: gemeente, sport- en beweegaanbieders, maatschappelijke partners en bedrijfsleven
Aanmelden: bevestig uw deelname (en die van eventuele collega’s) uiterlijk 23 januari via www.ssnb.nl/sportakkoord-altena.

Ambities Nationaal Sportakkoord krijgen lokale invulling

De realisatie van een lokaal sportakkoord in Altena volgt op het Nationaal Sportakkoord dat in 2018 werd gesloten. Minister Bruins tekende samen met vertegenwoordigers van de sport, gemeenten en andere organisaties het eerste Nationale Sportakkoord, Sport verenigt Nederland. Hierin staan zes ambities centraal: inclusief sporten en bewegen, duurzame sportinfrastructuur, vitale sport- en beweegaanbieders, positieve sportcultuur, van jongs af aan vaardig bewegen en topsport die inspireert. Het doel is om dit landelijke akkoord overal in Nederland te vertalen naar lokale en regionale sportakkoorden, zodat de ambities in de lokale context uitgevoerd kunnen worden. Hieraan willen we graag samen met u invulling geven voor Altena.

Sportformateur begeleidt proces in Altena

Gemeente Altena heeft in overleg met de landelijke partners (o.a. NOC*NSF, VSG) een sportformateur aangesteld. Dave Schoonen vervult deze rol als onafhankelijk procesbegeleider. Hij is werkzaam bij SSNB (Stichting Sportservice Noord-Brabant) en kijkt ernaar uit de partijen in Altena te begeleiden in het proces om als gelijkwaardige partners te komen tot een gedragen lokaal sportakkoord.

Aanmelden en meer informatie

Aanmelden voor de startbijeenkomst kan via onderstaand formulier.
Voor vragen en meer informatie kunt u terecht bij Dave Schoonen: d.schoonen@ssnb.nl of 06-14647469.