Er zijn kansen voor sport & bewegen in Best! We willen hier namelijk een Lokaal Sportakkoord realiseren. Wat houdt dat precies in? In een Lokaal Sportakkoord maken sport- en beweegaanbieders, zorg, welzijn, onderwijs, kinderopvang, overige maatschappelijke partners, het bedrijfsleven en de gemeente afspraken over hoe zij met elkaar de ambities voor en/of met sport & bewegen in Best kunnen realiseren. Daarbij kijken we niet alleen naar sport als doel, maar ook hoe we sport als middel kunnen inzetten om een bijdrage te leveren aan sociaal maatschappelijke uitdagingen.

De realisatie van een Lokaal Sportakkoord in Best volgt op het Nationaal Sportakkoord dat in 2018 werd gesloten. Minister Bruins tekende samen met vertegenwoordigers van de sport, gemeenten en andere organisaties het eerste Nationale Sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’. Hierin staan zes ambities centraal: inclusief sporten en bewegen, duurzame sportinfrastructuur, vitale sport- en beweegaanbieders, positieve sportcultuur, van jongs af aan vaardig bewegen en topsport die inspireert. Het doel is om dit landelijke akkoord overal in Nederland te vertalen naar Lokale of Regionale Sportakkoorden, zodat de ambities in de lokale context uitgevoerd kunnen worden. Hieraan gaan we voor Best graag samen met u invulling geven.

Sportformateur begeleidt proces in Best

Gemeenten kunnen via de landelijke partners (o.a. NOC*NSF, VSG) een Sportformateur aanstellen. Miriam van Moll vervult deze rol als onafhankelijk procesbegeleider in Best. Zij is werkzaam bij SSNB (Stichting Sportservice Noord-Brabant) en kijkt er naar uit de partijen in Best te begeleiden in het proces om als gelijkwaardige partners te komen tot een gedragen Lokaal Sportakkoord.

Startbijeenkomst

Een belangrijke factor voor de realisatie van een succesvol Lokaal Sportakkoord is actieve deelname van een grote groep partners uit diverse sectoren. Daarom nodig ik je van harte uit voor de startbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst informeer ik je nader over het Sportakkoord Best, de weg er naar toe, de kansen die dit biedt (er is bijvoorbeeld landelijk uitvoeringsbudget en er wordt ondersteuning ter beschikking gesteld) en wat jouw inbreng hierin kan zijn.

Download hier de presentatie van de startbijeenkomst.

Vervolgbijeenkomsten

• Maandag 17 februari:
Thema’s Inclusief sporten en bewegen + Van jongs af aan vaardig in bewegen

De presentatie van maandag 17 februari kunt u hier nog eens teruglezen.

• Woensdag 4 maart:
Thema Toekomst sport en bewegen (combinatie van de thema’s ´Duurzame Sportinfrastructuur, Vitale sport- en beweegaanbieders´ en ´Positief sportklimaat´

De presentatie van woensdag 4 maart kunt u hier nog eens teruglezen.

    Ik ben aanwezig bij de volgende vervolgsessie(s):
    17 februari: inclusief sporten en bewegen + Van jongs af aan vaardig in bewegen4 maart: Toekomst sport en bewegen (combinatie van de thema’s Duurzame Sportinfrastructuur, Vitale sport- en beweegaanbieders en Positief sportklimaat

    Aanmelden

    Voor vragen en meer informatie kunt u terecht bij sportformateur Miriam van Moll: m.v.moll@ssnb.nl of 06-20491909.