Kempisch Sportakkoord
In de Kempen hebben we een Regionaal Sportakkoord gerealiseerd. In dit Sport- en beweegakkoord hebben we samen met sport- en beweegaanbieders, zorg, welzijn, onderwijs, overige maatschappelijke partners, bedrijfsleven en de gemeente afspraken gemaakt over hoe zij met elkaar de ambities voor en/of met sport en bewegen kunnen realiseren. Tijdens een aantal interactieve bijeenkomsten hebben we gezamenlijk actiepunten gedefinieerd waarmee de partners invulling kunnen geven aan het uitvoeren van deze ambities.

Download hier het Kempisch Sport- en beweegakkoord.

Nationaal Sportakkoord
De realisatie van dit Regionaal Sportakkoord volgt op het Nationaal Sportakkoord dat in 2018 werd gesloten. Minister Bruins tekende samen met vertegenwoordigers van de sport, gemeenten en andere organisaties het eerste Nationale Sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’. Hierin staan zes ambities centraal: inclusief sporten en bewegen, duurzame sportinfrastructuur, vitale sport- en beweegaanbieders, positieve sportcultuur, van jongs af aan vaardig bewegen en topsport die inspireert.