Er zijn kansen voor sport & bewegen in De Kempen! We willen hier namelijk een Regionaal Sportakkoord realiseren. Wat houdt dat precies in? In een Regionaal Sportakkoord maken sport- en beweegaanbieders, zorg, welzijn, onderwijs, kinderopvang, overige maatschappelijke partners, het bedrijfsleven en de gemeente afspraken over hoe zij met elkaar de ambities voor en/of met sport & bewegen in De Kempen kunnen realiseren. Daarbij kijken we niet alleen naar sport als doel, maar ook hoe we sport als middel kunnen inzetten om een bijdrage te leveren aan sociaal maatschappelijke uitdagingen.

De realisatie van een Regionaal Sportakkoord in De Kempen volgt op het Nationaal Sportakkoord dat in 2018 werd gesloten. Minister Bruins tekende samen met vertegenwoordigers van de sport, gemeenten en andere organisaties het eerste Nationale Sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’. Hierin staan zes ambities centraal: inclusief sporten en bewegen, duurzame sportinfrastructuur, vitale sport- en beweegaanbieders, positieve sportcultuur, van jongs af aan vaardig bewegen en topsport die inspireert. Het doel is om dit landelijke akkoord overal in Nederland te vertalen naar Lokale of Regionale Sportakkoorden, zodat de ambities in de lokale context uitgevoerd kunnen worden. Hieraan gaan we voor De Kempen graag samen met u invulling geven.

Sportformateurs begeleiden proces in De Kempen

Gemeenten kunnen via de landelijke partners (o.a. NOC*NSF, VSG) een Sportformateur aanstellen. Miriam van Moll en Johan Vermeulen vervullen deze rol als onafhankelijk procesbegeleider in De Kempen. Zij kijken er naar uit de partijen in De Kempen te begeleiden in het proces om als gelijkwaardige partners te komen tot een gedragen Regionaal Sportakkoord.

Startbijeenkomst

Een belangrijke factor voor de realisatie van een succesvol Regionaal sportakkoord is actieve deelname van een grote groep partners uit diverse sectoren. Tijdens de startbijeenkomst zijn de aanwezigen nader geïnformeerd over het Sportakkoord voor De Kempen, de weg er naar toe, de kansen die dit biedt (er is bijvoorbeeld landelijk uitvoeringsbudget) en wat de inbreng van partners hierin kan zijn.

Download hier de presentatie van de startbijeenkomst
Download hier de samenvatting van de startbijeenkomst

Vervolgbijeenkomsten

  • 27 januari 19.30 uur tot 21.30 uur (inloop 19.00 uur): Inclusief sporten en bewegen.
  • 10 februari 19.30 uur tot 21.30 uur (inloop 19.00 uur): Vaardig in bewegen.
    Locatie: Basisschool de Leilinde Groeneweg 27, 5541 AG Reusel
  • 19 februari 19.30 uur tot 21.30 uur (inloop 19.00 uur): Toekomst van sportverenigingen (met aanvullend bovenstaande thema´s).
    Locatie: RKVV Bergeijk Sportpark ‘De Bergerheide’, Eerselsedijk 40, 5571 TM Bergeijk

Ik ben aanwezig bij de volgende vervolgsessie(s):
27 januari: Inclusief sporten en bewegen10 februari: Vaardig in bewegen19 februari: Duurzame sportinfrastructuur, vitale verenigingen en positieve sportcultuur samen pakken

Aanmelden

Voor vragen en meer informatie kunt u terecht bij sportformateur Miriam van Moll: m.v.moll@ssnb.nl of 06-20491909 en/of Johan Vermeulen: jvermeulen@bureaucredo of 06-33984088