Er zijn kansen voor sport & bewegen in Dongen! Dit jaar willen we hier namelijk, in navolging op het Nationaal Sportakkoord, een Lokaal Sportakkoord realiseren. Wat houdt dat precies in? In een Lokaal Sportakkoord maken sport- en beweegaanbieders, zorg, welzijn, onderwijs, overige maatschappelijke partners, het bedrijfsleven en de gemeente afspraken over hoe zij met elkaar de ambities voor en/of met sport & bewegen in Dongen kunnen realiseren.

Startbijeenkomst

Een belangrijke factor voor de realisatie van een succesvol Lokaal Sportakkoord is actieve deelname van een grote groep partners uit diverse sectoren. Op 1 oktober vond de startbijeenkomst plaats in De Cammeleur in Dongen. Tijdens deze bijeenkomst werden de aanwezige sport- en beweegaanbieders, maatschappelijke partners, bedrijfsleven en gemeente nader geïnformeerd over het Sportakkoord voor Dongen, de weg er naar toe, de kansen die dit biedt (er is bijvoorbeeld landelijk uitvoeringsbudget!) en wat ieders inbreng hierin kan zijn.

Download hier de visies in ‘word clouds’ van de startbijeenkomst
Download hier de presentatie van de startbijeenkomst
Download hier het verslag van de startbijeenkomst

Download hier de presentatie van de bijeenkomst op 19 februari 2020

Ambities Nationaal Sportakkoord krijgen lokale invulling

De realisatie van een Lokaal Sportakkoord in Dongen volgt op het Nationaal Sportakkoord dat in 2018 werd gesloten. Minister Bruins tekende samen met vertegenwoordigers van de sport, gemeenten en andere organisaties het eerste Nationale Sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’. Hierin staan zes ambities centraal: inclusief sporten en bewegen, duurzame sportinfrastructuur, vitale sport- en beweegaanbieders, positieve sportcultuur, van jongs af aan vaardig bewegen en topsport die inspireert. Het doel is om dit landelijke akkoord overal in Nederland te vertalen naar Lokale of Regionale Sportakkoorden, zodat de ambities in de lokale context uitgevoerd kunnen worden. Hieraan gaan we voor Dongen graag samen met u invulling geven.

Sportformateur begeleidt proces in Dongen

Gemeenten kunnen via de landelijke partners (o.a. NOC*NSF, VSG) een Sportformateur aanstellen. Sandra Heerius vervult deze rol als onafhankelijk procesbegeleider in Dongen. Zij is werkzaam voor SSNB (Stichting Sportservice Noord-Brabant) en kijkt er naar uit de partijen in Dongen te begeleiden in het proces om als gelijkwaardige partners te komen tot een gedragen Lokaal Sportakkoord.

Meer informatie

Voor vragen en meer informatie kunt u terecht bij sportformateur Sandra Heerius: sandra.heerius@dongen.nl