In Dongen hebben we een Lokaal Sportakkoord gerealiseerd. In dit Sport- en beweegakkoord hebben we samen met sport- en beweegaanbieders, zorg, welzijn, onderwijs, overige maatschappelijke partners en de gemeente afspraken gemaakt over hoe zij met elkaar de ambities voor en/of met sport en bewegen kunnen realiseren. Tijdens een aantal interactieve bijeenkomsten hebben we gezamenlijk actiepunten gedefinieerd waarmee de partners invulling kunnen geven aan het uitvoeren van deze ambities.

Download hier het Dongens Sport- en beweegakkoord.

Wat doen we?

Het sportakkoord Dongen bestaat uit 8 activiteiten verdeeld over 4 thema’s:

 1. Inclusief sporten en bewegen
 2. Duurzame sportinfrastructuur
 3. Vitale sport- en beweegaanbieders
 4. Van jongs af aan vaardig in bewegen

Verschillende organisaties en mensen werken samen om de activiteiten vorm te geven en uit te voeren. Ondanks alle beperkende maatregelen van de afgelopen 2 jaar door Covid-19 is het toch gelukt uitvoering te geven aan verschillende activiteiten! De ‘aanvoerders’ van de activiteiten spelen hierin een belangrijke rol. Ook andere organisaties als sportaanbieders, stichtingen, onderwijs, de combinatiefunctionarissen, beleidsmedewerkers en enthousiaste vrijwilligers hebben al veel energie gestoken in de uitvoering van activiteiten vanuit het sportakkoord. En met het nodige succes. Lees meer hierover onderaan deze pagina.

Wil je aansluiten bij één van de bestaande ambities, of heb je zelf een nieuw idee? Zoek dan contact met Marja Nieuwenhuis, zij is aanjager van de uitvoering van het Sportakkoord. Tel 0614647469 | E-mail: m.nieuwenhuis@ssnb.nl.

Wie doen er al mee?

Achtergrond: Nationaal Sportakkoord

De realisatie van dit Lokaal Sportakkoord volgt op het Nationaal Sportakkoord dat in 2018 werd gesloten. Minister Bruins tekende samen met vertegenwoordigers van de sport, gemeenten en andere organisaties het eerste Nationale Sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’. Hierin staan zes ambities centraal: inclusief sporten en bewegen, duurzame sportinfrastructuur, vitale sport- en beweegaanbieders, positieve sportcultuur, van jongs af aan vaardig bewegen en topsport die inspireert.

NIEUWS

Bijeenkomst 12 mei 2022

Na een lange tijd van online meetings en digitale communicatie kon er eindelijk weer eens een gezamenlijke bijeenkomst over het Lokaal Sportakkoord plaats vinden. In de kantine van AV Atledo hebben zich verschillende sport- en beweegaanbieders verzameld voor een update over het Sportakkoord. De aanvoerders van de activiteiten hebben de aanwezigen meegenomen in de stand van zaken. En ondanks de coronabeperkingen is er al een hoop gebeurd. De boodschap was hoopvol; de activiteiten uit het Sportakkoord bieden mogelijkheden voor samenwerking, het bundelen van elkaars krachten en het levert sportaanbieders mooie resultaten op.

Zo zijn er al bijna 600 aanmeldingen via Sjors Sportief, is er een sportief manifest in de maak en worden er plannen gesmeed voor een open dag bij alle sportaccommodaties. Ter plaatse konden sportaanbieders nog aanhaken bij bestaande activiteiten, en dat levert mooie samenwerkingen op. Ook is er nog ruimte voor nieuwe initiatieven of ideeën. Hoewel er vanuit het Rijk nog geen officieel groen licht is op een vervolg zijn de voortekenen gunstig dat er ook de komende periode nog met het sportakkoord aan de slag gegaan kan worden.

Klik hier voor de presentatie van de bijeenkomst.
Klik hier voor de aftermovie van de bijeenkomst.

Kick-off van het project Sjors Sportief op basisschool De Biezenkring

Op woensdag 26 januari is op OBS De Biezenkring door wethouder René Jansen en de mascotte van Sjors Sportief het startsein gegeven voor het sportstimuleringsproject van de gemeente Dongen. Het project maakt het voor kinderen mogelijk om op een laagdrempelige en vaak gratis manier kennis te maken met de sportverenigingen en sportaanbieders in Dongen.

Dansen, hockey, handbal, karate, tennis, voetbal, turnen en nog veel meer. Dankzij Sjors Sportief kunnen basisschoolleerlingen in Dongen vanaf 2022 vrijblijvend ontdekken welke sport het beste bij ze past.

“Sjors Sportief is een initiatief vanuit het Lokaal Sportakkoord in samenwerking met de lokale sportaanbieders en combinatiefunctionarissen van het Beweegburo.” vertelt René Jansen, wethouder sport van de gemeente Dongen. “Sjors Sportief maakt het voor basisschoolleerlingen mogelijk om het veelzijdige aanbod aan sport- en beweegactiviteiten in onze gemeente te ontdekken. Zónder dat ze daarbij meteen lid hoeven te worden van een club of vereniging.”

Foto gemaakt door Pix4Profs / Johan Wouters

Vanaf woensdag 26 januari krijgen alle leerlingen van groep 1 tot en met 8 van alle basisscholen in Dongen het Sjors-boekje mee naar huis. In het boekje staat het complete aanbod van sport- en beweegactiviteiten waar de basisschoolleerlingen aan mee kunnen doen. Aan het project zat ook een kleurwedstrijd verbonden. Maja en Suus van groep 8 van OBS de Biezenkring hebben de wedstrijd gewonnen. Hun sportieve tekening staat op de voorkant van het Sjors Sportief boekje.
In ruim 120 gemeentes in Nederland heeft de Sjors-formule zich al bewezen. Een gebruiksvriendelijk digitaal inschrijfsysteem zorgt ervoor dat kinderen heel eenvoudig – en vaak gratis – kunnen deelnemen aan proeflessen bij een sportvereniging of sportaanbieder. Tegelijkertijd biedt het de aanbieders van sport een uitgelezen kans om nieuwe, jonge leden aan zich te binden. Meer informatie over Sjors Sportief leest u op www.sjorssportief.nl.
Inschrijven kan vanaf woensdag 26 januari 15.30 uur.

BeweegBuro
Cultuur- & Sportstimulering Nederland

Samen sporten in Park Vredeoord

In 2020 heeft de gemeente Dongen samen met een groot aantal Dongense partners invulling gegeven aan het Lokaal Sportakkoord.

In het sportakkoord zijn ambities en activiteiten benoemd die inzetten op een leven lang, plezier in sport – zowel als sporter, vrijwilliger of toeschouwer. Een van de activiteiten in het sportakkoord is het beter benutten van de openbare ruimte. Stichting Parkplezier is een van de aanvoerders van deze ambitie. Samen met onder andere MiCasa.fit worden sinds kort sport- en beweegsessies in park Vredeoord georganiseerd.

Bewegen en nieuwe mensen ontmoeten
De sport- en beweegsessies zijn niet alleen gericht op beweging. Het samen buiten sporten is ook nog erg gezellig, zo vertelt deelneemster Alie de Jong. “Ik ga graag in het park sporten omdat lekker bewegen in buitenlucht leuk is. Het is leuk om samen met anderen te sporten en er zit veel variatie in de oefeningen. Allerlei oefeningen met de bal, pionnen, gewichten en zo. Alleen of in groepjes. Ik beveel het zeker iedereen aan: je bent aan het bewegen én je ontmoet nieuwe mensen.’’ Deelneemster Brigitte Boelaars sluit zich daarbij aan: “Wat ik leuk vind aan deze activiteit is het sporten zelf, en de gezamenlijkheid. Er wordt veel gelachen, het is vrolijk en toch merk ik duidelijk dat mijn conditie verbetert. Elke keer krijg ik meer vertrouwen in mezelf. Als je wat ouder bent ben je blij dat je dit nog kunt.”

Meer informatie
Iedere woensdag- en vrijdagochtend van 10.00 tot 10.50 uur kunnen ouderen onder begeleiding van een sportinstructeur deelnemen aan sport- en beweegactiviteiten. Na het sporten wordt er samen gezellig een kopje koffie gedronken. Meer weten of aanmelden kan via sportenparkplezier@gmail.com of telefonisch via 06-22686794 – Ingrid Verhoeven – Stichting Parkplezier.

Sportief manifest

Sportaanbieders in Dongen spreken gezamenlijk in een manifest een aantal gedragsregels af op onderstaande thema’s en delen hoe ze daar binnen hun club/ organisatie mee om gaan. Het gaat dan om gedrag rondom:

 • Roken
 • Alcohol/drugs
 • Gezonde kantine / school
 • Veilige omgeving
 • Normen/waarden
 • Racisme
 • Pesten

Aad Stanco – VV Dongen is aanvoerder van een klein enthousiast team van betrokkenen die het manifest aan het ontwikkelen zijn. Wil je meer weten of aansluiten? Neem dan contact op met Aad: aad.stanco@gmail.com.