Update juli 2021 Marja Nieuwenhuis – Regisseur Sportakkoord Dongen

De gemeente Dongen heeft in 2020 het lokale sportakkoord opgesteld. Download hier het Dongens Sport- en beweegakkoord.

Na een vliegende start blijkt het lastig voor de betrokken partners (voornamelijk door Corona) om de uitvoering van de acties vorm te geven. De overgang van plannen maken en inventariseren naar regisseren en stimuleren van de uitvoering kan lastig zijn en vraagt tijdsinvestering. Daarvoor is Marja gevraagd als regisseur deze rol de komende maanden in te gaan invullen. De rol van Marja zal zijn het stimuleren en ondersteunen van de uitvoering van activiteiten. Daarnaast zal ze de organisatiestructuur wanneer nodig verder inrichten. Ook zal ze direct en indirect voorsorteren op borging van ontstane netwerken, acties en andere ontwikkelingen vanuit het sportakkoord. Haar rollen/taken zullen verder bestaan uit:

  • Onafhankelijke verbinder tussen de acties en aanvoerders
  • Volgen en monitoren van ontwikkeling van acties op uitvoerend niveau;
  • Aanjagen van uitvoering van acties waar nodig;
  • Bij elkaar brengen en houden van de ontstane netwerken;
  • Zorgen voor beheer en verdeling van beschikbare uitvoeringsbudget;
  • Communicatie over de voortgang van het Sportakkoord Dongen;
  • Contactpersoon zijn voor ‘externe’ partijen die willen aansluiten of vragen hebben;
  • Voorsorteren op borging van netwerken, acties en ontwikkelingen vanuit het sportakkoord;
  •  … verdere invulling is mogelijk o.b.v. specifieke vragen en beschikbare uren.

Marja is naast regisseur ook Adviseur Lokale Sport in Dongen.
T 06 – 14 64 74 69
E m.nieuwenhuis@ssnb.nl
Bereikbaar: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag

Lokaal Sportakkoord

In Dongen hebben we een Lokaal Sportakkoord gerealiseerd. In dit Sport- en beweegakkoord hebben we samen met sport- en beweegaanbieders, zorg, welzijn, onderwijs, overige maatschappelijke partners en de gemeente afspraken gemaakt over hoe zij met elkaar de ambities voor en/of met sport en bewegen kunnen realiseren. Tijdens een aantal interactieve bijeenkomsten hebben we gezamenlijk actiepunten gedefinieerd waarmee de partners invulling kunnen geven aan het uitvoeren van deze ambities.

Download hier het Dongens Sport- en beweegakkoord.

Nationaal Sportakkoord

De realisatie van dit Lokaal Sportakkoord volgt op het Nationaal Sportakkoord dat in 2018 werd gesloten. Minister Bruins tekende samen met vertegenwoordigers van de sport, gemeenten en andere organisaties het eerste Nationale Sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’. Hierin staan zes ambities centraal: inclusief sporten en bewegen, duurzame sportinfrastructuur, vitale sport- en beweegaanbieders, positieve sportcultuur, van jongs af aan vaardig bewegen en topsport die inspireert.