Er zijn kansen voor sport en bewegen in Gilze en Rijen! Dit jaar realiseren we hier namelijk een lokaal sportakkoord. Wat houdt dat precies in? In het lokale sportakkoord maken sport- en beweegaanbieders, maatschappelijke partners, het bedrijfsleven en de gemeente afspraken over hoe zij met elkaar de ambities voor en/of met sport en bewegen binnen Gilze en Rijen kunnen realiseren.

Concept lokaal sportakkoord gemeente Gilze en Rijen

In de afgelopen periode hebben een groot aantal partners uit Gilze en Rijen gewerkt aan een lokaal sportakkoord. Hier treft u het resultaat van dit proces, namelijk het concept Lokaal Sportakkoord Gilze en Rijen. In de komende weken gaan wij dit akkoord definitief maken, zodat wij het uiterlijk op vrijdag 8 november kunnen indienen bij de landelijke partners.

Indien u graag een bijdrage wil leveren aan één van de beschreven activiteiten, dan kunt u tot uiterlijk zondag 27 oktober kenbaar maken door te mailen naar Sportformateur Dave Schoonen via d.schoonen@ssnb.nl.

Indien u nu geen actieve rol voor uw organisatie ziet, maar wel de inhoud en ambities van dit akkoord onderschrijft, dan kan u supporter worden van het Lokaal Sportakkoord Gilze en Rijen. Ook dit kunt u, tot uiterlijk zondag 27 oktober, kenbaar maken door te mailen naar Sportformateur Dave Schoonen via d.schoonen@ssnb.nl.

Startbijeenkomst

Een belangrijke factor voor de realisatie van een succesvol lokaal sportakkoord is actieve deelname van een grote groep partners uit diverse sectoren. Op maandag 24 juni vond de startbijeenkomst plaats bij VV Gilze. Tijdens deze bijeenkomst werden de aanwezige sport- en beweegaanbieders, maatschappelijke partners, bedrijfsleven en gemeente nader geïnformeerd over het sportakkoord voor Gilze en Rijen, de weg hiernaartoe, de kansen (er is bijvoorbeeld landelijk uitvoeringsbudget!) en wat uw inbreng hierin kan zijn.

Vervolgbijeenkomsten

 • Maandag 16 september
  Tijd: 20.00 – 22.15 uur
  Locatie: AV Spiridon, Vijf Eiken 6, Rijen
  Thema: Toekomst van sportverenigingen (combinatie van de thema’s Duurzame Sportinfrastructuur, Vitale sport- en beweegaanbieders en Positieve sportcultuur)
 • Woensdag 25 september
  Tijd: 14.00 – 16.00 uur
  Locatie: Gemeentehuis (ruimte 0.05), Raadhuisplein 1, Rijen
  Thema: Van jongs af aan vaardig in bewegen
 • Maandag 30 september
  Tijd:17.15 – 19.30 uur
  Locatie: Sportcomplex Den Butter, Hannie Schaftlaan 20, Rijen
  Thema: Inclusief Sporten en Bewegen

Aanmelden voor de vervolgbijeenkomsten kan via het formulier onderaan deze pagina.

Ambities Nationaal Sportakkoord krijgen lokale invulling

De realisatie van een lokaal sportakkoord in Gilze en Rijen volgt op het Nationaal Sportakkoord dat in 2018 werd gesloten. Minister Bruins tekende samen met vertegenwoordigers van de sport, gemeenten en andere organisaties het eerste Nationale Sportakkoord, Sport verenigt Nederland. Hierin staan zes ambities centraal: inclusief sporten en bewegen, duurzame sportinfrastructuur, vitale sport- en beweegaanbieders, positieve sportcultuur, van jongs af aan vaardig bewegen en topsport die inspireert. Het doel is om dit landelijke akkoord overal in Nederland te vertalen naar lokale en regionale sportakkoorden, zodat de ambities in de lokale context uitgevoerd kunnen worden. Hieraan willen we graag samen met u invulling geven voor Gilze en Rijen.

Sportformateur begeleidt proces in Gilze en Rijen

Gemeente Gilze en Rijen heeft in overleg met de landelijke partners (o.a. NOC*NSF, VSG) een sportformateur aangesteld. Dave Schoonen vervult deze rol als onafhankelijk procesbegeleider. Hij is werkzaam bij SSNB (Stichting Sportservice Noord-Brabant) en kijkt ernaar uit de partijen in Gilze en Rijen te begeleiden in het proces om als gelijkwaardige partners te komen tot een gedragen lokaal sportakkoord.

Aanmelden en meer informatie

Aanmelden voor de vervolgbijeenkomsten kan via onderstaand formulier.
Voor vragen en meer informatie kunt u terecht bij Dave Schoonen: d.schoonen@ssnb.nl of 06-14647469.


Ik ben aanwezig bij de volgende vervolgsessie(s):
16 september: toekomst sportverenigingen25 september: vaardig in bewegen30 september: inclusief sporten