Er zijn kansen voor sport en bewegen in Gilze en Rijen! Dit jaar realiseren we hier namelijk een lokaal sportakkoord. Wat houdt dat precies in? In het lokale sportakkoord maken sport- en beweegaanbieders, maatschappelijke partners, het bedrijfsleven en de gemeente afspraken over hoe zij met elkaar de ambities voor en/of met sport en bewegen binnen Gilze en Rijen kunnen realiseren.

Startbijeenkomst op 24 juni: doet u ook mee?

Een belangrijke factor voor de realisatie van een succesvol lokaal sportakkoord is actieve deelname van een grote groep partners uit diverse sectoren. Daarom nodig ik u mede namens de gemeente Gilze en Rijen van harte uit voor de startbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst wordt u nader geïnformeerd over het sportakkoord voor Gilze en Rijen, de weg hiernaartoe, de kansen (er is bijvoorbeeld landelijk uitvoeringsbudget!) en wat uw inbreng hierin kan zijn.

  • Wat: startbijeenkomst Lokaal Sportakkoord Gilze en Rijen
  • Wanneer: maandag 24 juni 2019 | 19.30 – 21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)
  • Waar: VV Gilze, Ridderstraat 98, 5126 BH Gilze
  •  Wie: gemeente, sport- en beweegaanbieders, maatschappelijke partners en bedrijfsleven
  • Aanmelden: bevestig uw deelname (en die van eventuele collega’s) uiterlijk 17 juni via onderstaand contactformulier.

Sportformateur begeleidt proces in Gilze en Rijen

Gemeente Gilze en Rijen heeft in overleg met de landelijke partners (o.a. NOC*NSF, VSG) een sportformateur aangesteld. Ik ga deze rol als onafhankelijk procesbegeleider vervullen en stel me hierbij alvast heel kort aan u voor. Mijn naam is Dave Schoonen, ik ben werkzaam bij SSNB (Stichting Sportservice Noord-Brabant) en ik kijk ernaar uit de partijen in Gilze en Rijen te begeleiden in het proces om als gelijkwaardige partners te komen tot een gedragen lokaal sportakkoord.

Ambities Nationaal Sportakkoord krijgen lokale invulling

De realisatie van een lokaal sportakkoord in Gilze en Rijen volgt op het Nationaal Sportakkoord dat in 2018 werd gesloten. Minister Bruins tekende samen met vertegenwoordigers van de sport, gemeenten en andere organisaties het eerste Nationale Sportakkoord, Sport verenigt Nederland. Hierin staan zes ambities centraal: inclusief sporten en bewegen, duurzame sportinfrastructuur, vitale sport- en beweegaanbieders, positieve sportcultuur, van jongs af aan vaardig bewegen en topsport die inspireert. Het doel is om dit landelijke akkoord overal in Nederland te vertalen naar lokale en regionale sportakkoorden, zodat de ambities in de lokale context uitgevoerd kunnen worden. Hieraan willen we graag samen met u invulling geven voor Gilze en Rijen.

Aanmelden startbijeenkomst lokaal sportakkoord

Aanmelden voor de startbijeenkomst kan via het onderstaand online formulier.
Voor vragen en meer informatie kunt u terecht bij Dave Schoonen: d.schoonen@ssnb.nl of 06-14647469.