Er zijn kansen voor sport & bewegen in Helmond! Dit jaar willen we hier namelijk een Lokaal Sportakkoord realiseren. Wat houdt dat precies in? In een Lokaal Sportakkoord maken sport- en beweegaanbieders, zorg, welzijn, onderwijs, overige maatschappelijke partners, het bedrijfsleven en de gemeente afspraken over hoe zij met elkaar de ambities voor en/of met sport & bewegen in Helmond kunnen realiseren.

Startbijeenkomst op woensdag 12 juni: doet u ook mee?

Een belangrijke factor voor de realisatie van een succesvol Lokaal Sportakkoord is actieve deelname van een grote groep partners uit diverse sectoren. Daarom nodig ik u van harte uit voor de startbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst informeer ik u nader over het Sportakkoord voor Helmond, de weg er naar toe, de kansen die dit biedt (er is bijvoorbeeld landelijk uitvoeringsbudget!) en wat uw inbreng hierin kan zijn.

  • Wat: startbijeenkomst Lokaal Sportakkoord Helmond
  • Wanneer: woensdag 12 juni 2019 | 18.30 – 20.30 uur (inloop vanaf 17.45 uur met soep en een broodje)
  • Waar: <locatie volgt z.s.m.>
  • Wie: sport- en beweegaanbieders, maatschappelijke partners, bedrijfsleven en gemeente
  •  Aanmelden: bevestig uw deelname (en die van eventuele collega’s, want we juichen een bredere vertegenwoordiging toe) uiterlijk 5 juni via onderstaand contactformulier.

Sportformateur begeleidt proces in Helmond

Gemeenten kunnen via de landelijke partners (o.a. NOC*NSF, VSG) een Sportformateur aanstellen. Miriam van Moll gaat deze rol als onafhankelijk procesbegeleider in Helmond vervullen en zij stelt zich hierbij alvast heel kort aan u voor: “Mijn naam is Miriam van Moll, ik ben werkzaam bij SSNB (Stichting Sportservice Noord-Brabant) en ik kijk er naar uit de partijen in Helmond te begeleiden in het proces om als gelijkwaardige partners te komen tot een gedragen Lokaal Sportakkoord.”

Ambities Nationaal Sportakkoord krijgen lokale invulling

De realisatie van een Lokaal Sportakkoord in Helmond volgt op het Nationaal Sportakkoord dat in 2018 werd gesloten. Minister Bruins tekende samen met vertegenwoordigers van de sport, gemeenten en andere organisaties het eerste Nationale Sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’. Hierin staan zes ambities centraal: inclusief sporten en bewegen, duurzame sportinfrastructuur, vitale sport- en beweegaanbieders, positieve sportcultuur, van jongs af aan vaardig bewegen en topsport die inspireert. Het doel is om dit landelijke akkoord overal in Nederland te vertalen naar Lokale of Regionale Sportakkoorden, zodat de ambities in de lokale context uitgevoerd kunnen worden. Hieraan wil ik voor Helmond graag samen met u invulling geven.

Aanmelden startbijeenkomst lokaal sportakkoord

Aanmelden voor de startbijeenkomst kan via het onderstaand online formulier.
Voor vragen en meer informatie kunt u terecht bij sportformateur Miriam van Moll: m.v.moll@ssnb.nl of 06-20491909.