Er zijn kansen voor sport & bewegen in Helmond! Dit jaar willen we hier namelijk, in navolging op het Nationaal Sportakkoord, een Lokaal Sportakkoord realiseren. Wat houdt dat precies in? In een Lokaal Sportakkoord maken sport- en beweegaanbieders, zorg, welzijn, onderwijs, overige maatschappelijke partners, het bedrijfsleven en de gemeente afspraken over hoe zij met elkaar de ambities voor en/of met sport & bewegen in Helmond kunnen realiseren.

Startbijeenkomst

Een belangrijke factor voor de realisatie van een succesvol Lokaal Sportakkoord is actieve deelname van een grote groep partners uit diverse sectoren. Op 12 juni vond de startbijeenkomst plaats bij het stadion van Helmond Sport, Sportpark De Braak. Tijdens deze bijeenkomst werden de aanwezige sport- en beweegaanbieders, maatschappelijke partners, bedrijfsleven en gemeente nader geïnformeerd over het Sportakkoord voor Helmond, de weg er naar toe, de kansen die dit biedt (er is bijvoorbeeld landelijk uitvoeringsbudget!) en wat ieders inbreng hierin kan zijn.

Download hier de presentatie van de startbijeenkomst.
Download hier de samenvatting van de geleverde input tijdens de startbijeenkomst.

Vervolgbijeenkomsten

Download hier de presentatie van de eerste vervolgbijeenkomst met als thema Inclusief Sporten en Bewegen
Download hier de presentatie van de tweede vervolgbijeenkomst met als thema Van jongs af aan vaardig in bewegen
Download hier de presentatie van de derde vervolgbijeenkomst met als thema Toekomst sportverenigingen

Ambities Nationaal Sportakkoord krijgen lokale invulling

De realisatie van een Lokaal Sportakkoord in Helmond volgt op het Nationaal Sportakkoord dat in 2018 werd gesloten. Minister Bruins tekende samen met vertegenwoordigers van de sport, gemeenten en andere organisaties het eerste Nationale Sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’. Hierin staan zes ambities centraal: inclusief sporten en bewegen, duurzame sportinfrastructuur, vitale sport- en beweegaanbieders, positieve sportcultuur, van jongs af aan vaardig bewegen en topsport die inspireert. Het doel is om dit landelijke akkoord overal in Nederland te vertalen naar Lokale of Regionale Sportakkoorden, zodat de ambities in de lokale context uitgevoerd kunnen worden. Hieraan gaan we voor Helmond graag samen met u invulling geven.

Sportformateur begeleidt proces in Helmond

Gemeenten kunnen via de landelijke partners (o.a. NOC*NSF, VSG) een Sportformateur aanstellen. Miriam van Moll vervult deze rol als onafhankelijk procesbegeleider in Helmond. Zij is werkzaam bij SSNB (Stichting Sportservice Noord-Brabant) en kijkt er naar uit de partijen in Helmond te begeleiden in het proces om als gelijkwaardige partners te komen tot een gedragen Lokaal Sportakkoord.

Meer informatie

Voor vragen en meer informatie kunt u terecht bij sportformateur Miriam van Moll: m.v.moll@ssnb.nl of 06-20491909.