Er zijn kansen voor sport & bewegen in Mook en Middelaar! Dit jaar willen we hier namelijk een Lokaal Sportakkoord realiseren. Wat houdt dat precies in? In een Lokaal Sportakkoord maken sport- en beweegaanbieders, zorg, welzijn, onderwijs, overige maatschappelijke partners, het bedrijfsleven en de gemeente afspraken over hoe zij met elkaar de ambities voor en/of met sport & bewegen in Mook en Middelaar kunnen realiseren.

Startbijeenkomst op 29 augustus: doet u ook mee?

Een belangrijke factor voor de realisatie van een succesvol lokaal sportakkoord is actieve deelname van een grote groep partners uit diverse sectoren. Daarom nodigen we u van harte uit voor de startbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst wordt u nader geïnformeerd over het Sportakkoord voor Mook en Middelaar, de weg er naar toe, de kansen die dit biedt (er is bijvoorbeeld landelijk uitvoeringsbudget) en wat uw inbreng hierin kan zijn.

Download hier de presentatie van de startbijeenkomst.
Download hier de input van de startbijeenkomst

Vervolgbijeenkomsten

Tijdens de startbijeenkomst wordt input opgehaald voor het lokale sportakkoord. Om vervolgens met die input aan de slag te kunnen gaan, zijn twee vervolgbijeenkomsten gepland (op 11 en 16 september) waarbij we aan de slag gaan met ambities en speerpunten. Noteert u deze data ook alvast in uw agenda zodat u betrokken blijft bij het hele proces.

Download hier de presentatie van de eerste vervolgbijeenkomst over Inclusief sporten & bewegen en Van jongs af aan vaardig in bewegen.
Download hier de presentatie van de tweede vervolgbijeenkomst over Duurzame sportinfrastructuur en Vitale sport- en beweegaanbieders.

Sportformateur begeleidt proces in Mook en Middelaar

Gemeenten kunnen via de landelijke partners (o.a. NOC*NSF en VSG) een sportformateur stellen. Miriam van Moll gaat deze rol als onafhankelijk procesbegeleider in Mook en Middelaar vervullen. Miriam is werkzaam bij SSNB (Stichting Sportservice Noord-Brabant) en kijkt er naar uit de partijen in Mook en Middelaar te begeleiden in het proces om als gelijkwaardige partners te komen tot een gedragen Lokaal Sportakkoord.

Ambities Nationaal Sportakkoord krijgen lokale invulling

De realisatie van een lokaal sportakkoord in Mook en Middelaar volgt op het Nationaal Sportakkoord dat in 2018 werd gesloten. Minister Bruins tekende samen met vertegenwoordigers van de sport, gemeenten en andere organisaties het eerste Nationale Sportakkoord, Sport verenigt Nederland. Hierin staan zes ambities centraal: inclusief sporten en bewegen, duurzame sportinfrastructuur, vitale sport- en beweegaanbieders, positieve sportcultuur, van jongs af aan vaardig bewegen en topsport die inspireert. Het doel is om dit landelijke akkoord overal in Nederland te vertalen naar lokale en regionale sportakkoorden, zodat de ambities in de lokale context uitgevoerd kunnen worden. Ook de gemeente Mook en Middelaar wil hieraan graag samen met u invulling geven.

Aanmelden startbijeenkomst lokaal sportakkoord

Aanmelden voor de startbijeenkomst kan via onderstaand formulier.
Voor vragen en meer informatie kunt u terecht bij Miriam van Moll: m.v.moll@ssnb.nl of 06-20491909.