Er zijn kansen voor sport & bewegen in Nuenen! We willen hier namelijk een Lokaal Sportakkoord realiseren. Wat houdt dat precies in? In een Lokaal Sportakkoord maken sport- en beweegaanbieders, zorg, welzijn, onderwijs, kinderopvang, overige maatschappelijke partners, het bedrijfsleven en de gemeente afspraken over hoe zij met elkaar de ambities voor en/of met sport & bewegen in Nuenen kunnen realiseren. Daarbij kijken we niet alleen naar sport als doel, maar ook hoe we sport als middel kunnen inzetten om een bijdrage te leveren aan sociaal maatschappelijke uitdagingen.

GESLAAGDE STARTBIJEENKOMST

Op woensdag 20 januari vond de startbijeenkomst van het Lokaal Sportakkoord plaats, die werd gehouden in de raadszaal van het Klooster in Nuenen. Dank aan alle aanwezigen voor hun komst en enthousiaste inbreng. Fijn dat ruim 40 betrokkenen van 27 organisaties uit de sectoren sport, zorg, welzijn, onderwijs, kinderopvang, overig maatschappelijk middenveld, bedrijfsleven en de gemeentelijke overheid verbinding en samenwerking zoeken en geïnteresseerd in een Lokaal Sportakkoord voor Nuenen! Dit is mijn power point presentatie; deze kun je nog eens nalezen.

Formulieren en uitwerking

De uitwerking van jullie input over de vijf thema’s Inclusief sporten en bewegen, Duurzame infrastructuur, Vitale sport- en beweegaanbieders, Positieve sportcultuur en Van jongs af aan vaardig in bewegen) van het Nationaal Sportakkoord vind je hier. Daarover is in het 2e gedeelte van de avond open en enthousiast in teams gediscussieerd aan de hand van de vragen (per thema):

  • Dit gaat goed
  • Dit kan beter
  • Kansen
  • Dromen

Mocht je op deze uitwerking nog een reactie hebben, dan geef het s.v.p. per mail door. We nemen deze uiteraard graag mee. Jullie input is namelijk de basis voor de vervolgbijeenkomsten en daarom van groot belang! Zoals gezegd: samen bepalen we de speerpunten!

Vervolgbijeenkomsten

De vervolgbijeenkomsten vinden plaats op respectievelijk maandag 17 februari en 16 maart 2020 van 19.30 tot 22.00 uur (inloop vanaf 19.00 uur).
Locatie: Beide bijeenkomsten in de raadszaal van het Klooster, Park 1 te Nuenen.

De vervolgbijeenkomsten hebben een interactief karakter en we gaan vanuit de ambities toewerken naar concrete lokale speerpunten voor Nuenen. Neem deel aan de discussie in teams en denk / praat mee over een verdere invulling. Ook hebben we enkele sprekers uitgenodigd, die hun interessante verhaal met jullie delen.

Het programma van de vervolgbijeenkomst op maandag 17 februari 2020 ziet er als volgt uit:
18.00-18.30 uur         Inloop, soep & broodjes, koffie/thee/fris
18.30-18.50 uur         Welkom en mededelingen & Terugblik op de startbijeenkomst
18.50-19.00 uur         Mariëtte Franssen, BS De Dassenburcht over speel- en beweegaanbod
19.00-19.35 uur         Discussieronde 1, ambitie naar keuze in teams
19.35-19.50 uur         Pauze
19.50-20.00 uur         Peter Verbeek, mede-eigenaar Its My Life over Vitale Stad
20.00-20.35 uur         Discussieronde 2, ambitie naar keuze in teams
20.35-20.55 uur         Teams brengen plenair verslag uit
20.55-21.00 uur         Vooruitblik op vervolgbijeenkomst 2, Afspraak kerngroep & Afsluiting

Op maandagavond 6 april 2020 is de feestelijke presentatie van het Lokaal Sportakkoord Nuenen gepland. Houd die datum vrij. Nadere informatie daarover volgt nog.

Ambities Nationaal Sportakkoord krijgen lokale invulling

De realisatie van een Lokaal Sportakkoord in Nuenen volgt op het Nationaal Sportakkoord dat in 2018 werd gesloten. Minister Bruins tekende samen met vertegenwoordigers van de sport, gemeenten en andere organisaties het eerste Nationale Sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’. Hierin staan zes ambities centraal: inclusief sporten en bewegen, duurzame sportinfrastructuur, vitale sport- en beweegaanbieders, positieve sportcultuur, van jongs af aan vaardig bewegen en topsport die inspireert. Het doel is om dit landelijke akkoord overal in Nederland te vertalen naar Lokale of Regionale Sportakkoorden, zodat de ambities in de lokale context uitgevoerd kunnen worden. Hieraan gaan we voor Nuenen graag samen met u invulling geven.

Sportformateur begeleidt proces in Nuenen

Gemeenten kunnen via de landelijke partners (o.a. NOC*NSF, VSG) een Sportformateur aanstellen. Daniëlle van Bakel vervult deze rol als onafhankelijk procesbegeleider in Nuenen. Zij is werkzaam voor SSNB (Stichting Sportservice Noord-Brabant) en kijkt er naar uit de partijen in Nuenen te begeleiden in het proces om als gelijkwaardige partners te komen tot een gedragen Lokaal Sportakkoord.

Aanmelden

Als je aan (één van) deze bijeenkomsten wilt deelnemen, stuur dan een mail naar info@daniellevanbakel.eu. Het is mogelijk om de vervolgbijeenkomsten ‘te verdelen’ onder een aantal personen van jouw organisatie of vereniging, als je meerdere avonden wat veel vindt. Ook is het mogelijk om iemand anders naar voren te schuiven, die wellicht beter op de hoogte is of meer ervaring heeft met een specifiek thema. Geef dit dan a.u.b. ook door in de mail. Ben erbij!

Vragen

Mocht je nog vragen hebben, neem dan gerust contact door te mailen of te bellen naar de onderstaande contactgegevens. We zien jullie graag op maandagavond 17 februari aanstaande!

Contactgegevens
Daniëlle van Bakel
Sportformateur
Tel 06-42166640
info@daniellevanbakel.eu