Er zijn kansen voor sport & bewegen in Son en Breugel! We willen hier namelijk een Lokaal Sportakkoord realiseren. Wat houdt dat precies in? In een Lokaal Sportakkoord maken sport- en beweegaanbieders, zorg, welzijn, onderwijs, kinderopvang, overige maatschappelijke partners, het bedrijfsleven en de gemeente afspraken over hoe zij met elkaar de ambities voor en/of met sport & bewegen in Son en Breugel kunnen realiseren. Daarbij kijken we niet alleen naar sport als doel, maar ook hoe we sport als middel kunnen inzetten om een bijdrage te leveren aan sociaal maatschappelijke uitdagingen.

GESLAAGDE STARTBIJEENKOMST

Op woensdag 29 januari vond de startbijeenkomst van het Lokaal Sportakkoord Son en Breugel plaats, die werd gehouden in het paviljoen van SBC. Dank aan alle aanwezigen voor hun komst en enthousiaste inbreng. Fijn dat ruim 40 betrokkenen van 25 organisaties uit de sectoren sport, zorg, welzijn, onderwijs, kinderopvang, overig maatschappelijk middenveld, bedrijfsleven en de gemeentelijke overheid verbinding en samenwerking zoeken en geïnteresseerd in een Lokaal Sportakkoord voor Son en Breugel! Dit is de Powerpoint presentatie; deze kun je nog eens nalezen.

Formulieren en uitwerking

De uitwerking van jullie input over de vijf thema’s Inclusief sporten en bewegen, Duurzame infrastructuur, Vitale sport- en beweegaanbieders, Positieve sportcultuur en Van jongs af aan vaardig in bewegen) van het Nationaal Sportakkoord vind je hier. Daarover is in het 2e gedeelte van de avond open en enthousiast in teams gediscussieerd aan de hand van de vragen (per thema):

  • Dit gaat goed
  • Dit kan beter
  • Kansen
  • Dromen

Mocht je op deze uitwerking nog een reactie hebben, dan geef het me s.v.p. per mail door. Ik neem deze uiteraard graag mee. Jullie input is namelijk de basis voor de vervolgbijeenkomsten en daarom van groot belang! Zoals gezegd: samen bepalen we de speerpunten!

Tevens heeft de GGD Brabant ZO een informatiekaart aangereikt met sport- en gezondheidscijfers van Son en Breugel.

VERVOLGBIJEENKOMSTEN

Terugblik op vervolgbijeenkomst van 11 februari 2020
In deze bijeenkomst zijn door 3 teams in twee discussierondes een aantal aandachtspunten uit de ambities van het Nationaal Sportakkoord besproken en verder uitgewerkt.

Daaruit zijn voor Son en Breugel uiteindelijk de volgende 6 speerpunten naar voren gekomen:
1. Vormen van een sport/adviesraad met een uitgebreid takenpakket.
2. Meer bekendheid & PR m.b.t. het lokale sport- en beweegaanbod.
3. Gezamenlijke aanpak van het vrijwilligersbeleid in sportverenigingen.
4. Inzet van een professionele verbinder tussen sport- en beweegaanbieders, scholen en kinderopvang, zorg- en welzijnsorganisaties, huisartsen en gezondheidsorganisaties.
5. Bestaande voorzieningen (o.a. beweegtuin, sportveldjes, speelplekken) in de openbare ruimte/groen/overige veilig en beter benutten voor allerlei sport- en beweegactiviteiten.
6. Organiseren van specifieke sport- en beweegactiviteiten voor diverse doelgroepen (0-4 jr., jeugd, jongeren, ouderen, gehandicapten, vrijwilligers / scholencompetitie en woensdagmiddagactiviteiten.

Ook hebben twee gastsprekers informatie gegeven. Ankie Billekens (BMC) over het Leefstijl akkoord van Venray en Ismene Borgers (LEV-groep) over vrijwilligersondersteuning.

Afspraken: 
Willem Willem van ‘t Geloof van SBC voetbal zal navraag doen in Hilvarenbeek over de opzet van de lokale sport/adviesraad aldaar en hen uitnodigen als spreker op 4 maart 2020.

De kopgroep komt bij elkaar om hun bevindingen door te nemen en voor een interview met de DeMooiSonenBreugelKrant. Dat heeft inmiddels plaatsgevonden en het artikel is 26 februari in de krant gepubliceerd.

De kopgroep (kerngroep) bestaat vooralsnog uit Hein-Jan Broers, Hein Cremers, Maaike van Kempen, Sander Brugmans en John van Hout. Als je hierbij wilt aansluiten, geef je dan s.v.p. op!

Vooruitblik op vervolgbijeenkomst van 4 maart 2020
Vervolgbijeenkomst 2 vindt plaats op woensdag 4 maart 2020 van 19.30 tot 22.00 uur (inloop vanaf 19.00 uur) in het clubgebouw van HTC Son Hockey, Rooijseweg 9 in Son en Breugel.

Evenals de vorige keer heeft deze bijeenkomst een interactief karakter. Neem deel aan de discussie in teams en denk / praat mee!

We gaan de bovengenoemde 6 speerpunten samen concreet invullen (is het haalbaar en wie kan wat doen, in welke periode, met welke partijen, welke faciliteiten zijn nodig, etc.).

De uitkomsten van de 2e vervolgbijeenkomst vormen het raamwerk voor het definitieve Lokale Sportakkoord van Son en Breugel. Dat wordt op woensdagavond 1 april 2020 feestelijk gepresenteerd. Nadere informatie daarover later.

Programma vervolgbijeenkomst op 4 maart 2020
19.00-19.30 uur: Inloop en koffie/thee/fris
19.30-19.40 uur: Welkom en mededelingen & Terugblik op vervolgbijeenkomst van 11 februari 2020
19.40-20.00 uur: Spreker Lokale sport/adviesraad Hilvarenbeek
20.00-20.35 uur: Werk/discussieronde 1

20.35-20.50 uur: Pauze

20.50-21.25 uur: Werk/discussieronde 2
21.25-21.50 uur: Plenair verslag uitkomsten + vragen
21.50-22.00 uur: Informatie hoe nu verder & Afsluiting

Retourmail voor deelname aan de vervolgbijeenkomsten

Fijn dat u wilt deelnemen aan de bijeenkomsten voor een Lokaal Sportakkoord! Dat kan door een mail te sturen aan sportformateur Daniëlle van Bakel, info@daniellevanbakel.eu met vermelding van uw naam, organisatie, functie, telefoonnummer en emailadres. Het is mogelijk om de vervolgbijeenkomsten ‘te verdelen’ onder een aantal personen van jouw organisatie of vereniging, als je meerdere avonden wat veel vindt. Ook is het mogelijk om iemand anders naar voren te schuiven, die wellicht beter op de hoogte is of meer ervaring heeft met een specifiek thema. Ben erbij!

Vragen

Heeft u aanvullende vragen dan kunt u deze stellen door te bellen naar +31 6 42166640. We zien jullie graag op woensdagavond 4 maart aanstaande!

AMBITIES NATIONAAL SPORTAKKOORD KRIJGEN LOKALE INVULLING

De realisatie van een Lokaal Sportakkoord in Son en Breugel volgt op het Nationaal Sportakkoord dat in 2018 werd gesloten. Minister Bruins tekende samen met vertegenwoordigers van de sport, gemeenten en andere organisaties het eerste Nationale Sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’. Hierin staan zes ambities centraal: inclusief sporten en bewegen, duurzame sportinfrastructuur, vitale sport- en beweegaanbieders, positieve sportcultuur, van jongs af aan vaardig bewegen en topsport die inspireert. Het doel is om dit landelijke akkoord overal in Nederland te vertalen naar Lokale of Regionale Sportakkoorden, zodat de ambities in de lokale context uitgevoerd kunnen worden. Hieraan gaan we voor Son en Breugel graag samen met u invulling geven.

Sportformateur begeleidt proces in Son en Breugel

Gemeenten kunnen via de landelijke partners (o.a. NOC*NSF, VSG) een Sportformateur aanstellen. Daniëlle van bakel vervult deze rol als onafhankelijk procesbegeleider in Son en Breugel. Zij is werkzaam voor SSNB (Stichting Sportservice Noord-Brabant) en kijkt er naar uit de partijen in Son en Breugel te begeleiden in het proces om als gelijkwaardige partners te komen tot een gedragen Lokaal Sportakkoord.

Contactgegevens

Daniëlle van Bakel
Sportformateur
Tel +31 6 42166640