Er zijn kansen voor sport & bewegen in Son en Breugel! We willen hier namelijk een Lokaal Sportakkoord realiseren. Wat houdt dat precies in? In een Lokaal Sportakkoord maken sport- en beweegaanbieders, zorg, welzijn, onderwijs, kinderopvang, overige maatschappelijke partners, het bedrijfsleven en de gemeente afspraken over hoe zij met elkaar de ambities voor en/of met sport & bewegen in Son en Breugel kunnen realiseren. Daarbij kijken we niet alleen naar sport als doel, maar ook hoe we sport als middel kunnen inzetten om een bijdrage te leveren aan sociaal maatschappelijke uitdagingen.

Startbijeenkomst woensdag 29 januari: Doet u ook mee?

Een belangrijke factor voor de realisatie van een succesvol Lokaal Sportakkoord is actieve deelname van een grote groep partners uit diverse sectoren. Daarom nodig ik je van harte uit voor de startbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst informeer ik je nader over het Son en Breugels Sportakkoord, de weg er naar toe, de kansen die dit biedt (er is bijvoorbeeld landelijk uitvoeringsbudget en er wordt ondersteuning ter beschikking gesteld) en wat jouw inbreng hierin kan zijn.

Wat: startbijeenkomst Lokaal Sportakkoord Son en Breugel.
Wanneer: woensdag 29 januari 2020 | 19.30 -22.00 uur (inloop vanaf 19.00 uur).
Waar: voetbalvereniging SBC, Afrikalaan 2, 5691 ZH Son
Wie: sport- en beweegaanbieders, maatschappelijke partners, bedrijfsleven en gemeente.
Aanmelden: bevestig uw deelname (en die van eventuele collega’s, want we juichen een bredere vertegenwoordiging toe) voor de startbijeenkomst via onderstaand contactformulier, uiterlijk 22 januari 2020.

Voor meer informatie bekijk deze video of de uitleg van VSG.

Vervolgbijeenkomsten

De vervolgbijeenkomsten vinden plaats op woensdag 12 februari en woensdag 4 maart 2020. Voor de presentatie van het Lokaal Sportakkoord Son en Breugel wordt een apart, feestelijk moment georganiseerd op woensdag 1 april 2020.

Ambities Nationaal Sportakkoord krijgen lokale invulling

De realisatie van een Lokaal Sportakkoord in Son en Breugel volgt op het Nationaal Sportakkoord dat in 2018 werd gesloten. Minister Bruins tekende samen met vertegenwoordigers van de sport, gemeenten en andere organisaties het eerste Nationale Sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’. Hierin staan zes ambities centraal: inclusief sporten en bewegen, duurzame sportinfrastructuur, vitale sport- en beweegaanbieders, positieve sportcultuur, van jongs af aan vaardig bewegen en topsport die inspireert. Het doel is om dit landelijke akkoord overal in Nederland te vertalen naar Lokale of Regionale Sportakkoorden, zodat de ambities in de lokale context uitgevoerd kunnen worden. Hieraan gaan we voor Son en Breugel graag samen met u invulling geven.

Sportformateur begeleidt proces in Son en Breugel

Gemeenten kunnen via de landelijke partners (o.a. NOC*NSF, VSG) een Sportformateur aanstellen. Daniëlle van bakel vervult deze rol als onafhankelijk procesbegeleider in Son en Breugel. Zij is werkzaam voor SSNB (Stichting Sportservice Noord-Brabant) en kijkt er naar uit de partijen in Son en Breugel te begeleiden in het proces om als gelijkwaardige partners te komen tot een gedragen Lokaal Sportakkoord.

Aanmelden

Fijn dat u wilt deelnemen aan de bijeenkomsten voor een Lokaal Sportakkoord! Dat kan door een mail te sturen aan sportformateur Daniëlle van Bakel, info@daniellevanbakel.eu met vermelding van uw naam, organisatie, functie, telefoonnummer en emailadres. Heeft u aanvullende vragen dan kunt u haar ook bellen, +31 6 42166640