Uitnodiging (start)bijeenkomst lokaal sportakkoord Vught

Er zijn kansen voor sport & bewegen in Vught! Dit jaar willen we hier namelijk een Lokaal Sportakkoord realiseren. Wat houdt dat precies in? In een Lokaal Sportakkoord maken sport- en beweegaanbieders, zorg, welzijn, onderwijs, overige maatschappelijke partners, het bedrijfsleven en de gemeente afspraken over hoe zij met elkaar de ambities voor en/of met sport & bewegen in Vught kunnen realiseren.

(Start)bijeenkomst op maandag 20 september 2021: doet u ook mee?

Een belangrijke factor voor de realisatie van een succesvol Lokaal Sportakkoord is actieve deelname van een grote groep partners uit diverse sectoren. Daarom nodig ik u van harte uit voor de startbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst informeer ik u nader over het Sportakkoord voor Vught, de weg er naar toe, de kansen die dit biedt (er is bijvoorbeeld landelijk uitvoeringsbudget!) en wat uw inbreng hierin kan zijn.

  • Wat: startbijeenkomst Lokaal Sportakkoord Vught
  • Wanneer: maandag 20 september2021 | 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)
  • Waar: Jeugd- en Jongerencentrum Elzenburg (Lidwinastraat 12C, 5262 EP Vught)
  • Wie: sport- en beweegaanbieders, zorg, maatschappelijke partners, bedrijfsleven en gemeente
  • Aanmelden: bevestig uw deelname (en die van eventuele collega’s want we juichen een bredere vertegenwoordiging toe) uiterlijk 17 september. U kunt zich hier of het in het kader rechts bovenaan aanmelden voor de bijeenkomst.

Sportformateur begeleidt proces in Vught

De gemeente Vught heeft een Sportformateur aangesteld. Ik ga deze rol als onafhankelijk procesbegeleider in Vught vervullen en stel me hierbij alvast heel kort aan u voor. Mijn naam is Jos Kuipers, ik ben werkzaam bij SSNB (Stichting Sportservice Noord-Brabant) en ik kijk er naar uit de partijen in Vught te begeleiden in het proces om als gelijkwaardige partners te komen tot een gedragen Lokaal Sportakkoord.

Ambities Nationaal Sportakkoord krijgen lokale invulling

De realisatie van een Lokaal Sportakkoord in Vught volgt op het Nationaal Sport-akkoord dat in 2018 werd gesloten. Minister Bruins tekende samen met vertegenwoordigers van de sport, gemeenten en andere organisaties het eerste Nationale Sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’. Hierin staan zes ambities centraal: inclusief sporten en bewegen, duurzame sport-infrastructuur, vitale sport- en beweegaanbieders, positieve sportcultuur, van jongs af aan vaardig bewegen en topsport die inspireert. Het doel is om dit landelijke akkoord overal in Nederland te vertalen naar Lokale of Regionale Sportakkoorden, zodat de ambities in de lokale context uitgevoerd kunnen worden.

Vughts sportakkoord

Eerder hebben we de sportverenigingen al laten weten dat het Vughts sportakkoord geen lang beleidsstuk moet worden, maar een praktische lijst met acties om bestaande Vughtse initiatieven uit te bouwen. De gemeente Vught heeft gekozen om twee ambities van het Nationale sportakkoord voor de gemeente Vught concreet uit te werken. Deze ambities zijn: Inclusief Sporten en Bewegen & Vitale sport- en beweegaanbieders.

Vandaar dat we jullie vragen om nu al na te denken over concrete ideeën, wensen, projecten en/of acties die een bijdrage kunnen leveren aan deze ambities. Sommige van u hebben deze al reeds aangeleverd. Mocht u dat nog niet gedaan hebben dan verzoek ik nu dat als nog te doen. Met het verzoek om daar vooraf al goed over na te denken, zoals: welke doelstellingen willen we hiermee bereiken en/of welk maatschappelijk belang wordt hiermee gediend?, hoe dragen deze bij aan (een van) de thema’s ‘inclusief sporten en bewegen’ en ‘vitale sport- en beweegaanbieders’?, wat hebben we nodig om de doelen te bereiken?, welke partners hebben we daarbij nodig en wat is onze inbreng?

In Vught zitten we niet stil als het gaat om sporten en bewegen!
Hieraan wil ik voor Vught graag samen met u invulling geven.

Hopende u 20 september te mogen begroeten bij de bijeenkomst.

Met sportieve groet,

Jos Kuipers
Sportformateur
Tel.: 06 – 24822490
Mail: j.kuipers@ssnb.nl