Er zijn kansen voor sport & bewegen in Waalre! We willen hier namelijk een Lokaal Sportakkoord realiseren. Wat houdt dat precies in? In een Lokaal Sportakkoord maken sport- en beweegaanbieders, zorg, welzijn, onderwijs, overige maatschappelijke partners, het bedrijfsleven en de gemeente afspraken over hoe zij met elkaar de ambities voor en/of met sport & bewegen in Waalre kunnen realiseren.

Sportcafé

Op 25 september jl., middenin de Nationale Sportweek, organiseerde de gemeente Waalre een Sportcafé voor de sportverenigingen. Tijdens die bijeenkomst gaf Miriam van Moll een presentatie over Het Nationaal Sportakkoord en het proces rondom de totstandkoming van een Waalres Sportakkoord. Hier kunt u deze presentatie nog eens teruglezen.

Startbijeenkomst op 27 november: doet u ook mee?

Een belangrijke factor voor de realisatie van een succesvol lokaal sportakkoord is actieve deelname van een grote groep partners uit diverse sectoren. Daarom nodigen we u van harte uit voor de startbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst wordt u nader geïnformeerd over het Sportakkoord voor Waalre, de weg er naar toe, de kansen die dit biedt (er is bijvoorbeeld landelijk uitvoeringsbudget) en wat uw inbreng hierin kan zijn.

Tijdstip: 19:30-21:30 (inloop met koffie en thee om 19:00)
Locatie: Huis van Waalre, Koningin Julianalaan 19 in Waalre

Sportformateur begeleidt proces in Waalre

Gemeenten kunnen via de landelijke partners (o.a. Ministerie van VWS, NOC*NSF en VSG) een sportformateur stellen. Miriam van Moll gaat deze rol als onafhankelijk procesbegeleider in Waalre vervullen. Miriam is werkzaam bij SSNB (Stichting Sportservice Noord-Brabant) en kijkt er naar uit de partijen in Waalre te begeleiden in het proces om als gelijkwaardige partners te komen tot een gedragen Lokaal Sportakkoord.

Vervolgbijeenkomsten

Woensdag 5 februari
Woensdag 12 februari
Woensdag 19 februari

Over de thema’s voor deze bijeenkomsten, het tijdstip en de locatie wordt u kort na de startbijeenkomst geïnformeerd.

Ambities Nationaal Sportakkoord krijgen lokale invulling

De realisatie van een lokaal sportakkoord in Waalre volgt op het Nationaal Sportakkoord dat in 2018 werd gesloten. Minister Bruins tekende samen met vertegenwoordigers van de sport, gemeenten en andere organisaties het eerste Nationale Sportakkoord, Sport verenigt Nederland. Hierin staan zes ambities centraal: inclusief sporten en bewegen, duurzame sportinfrastructuur, vitale sport- en beweegaanbieders, positieve sportcultuur, van jongs af aan vaardig bewegen en topsport die inspireert. Het doel is om dit landelijke akkoord overal in Nederland te vertalen naar lokale en regionale sportakkoorden, zodat de ambities in de lokale context uitgevoerd kunnen worden. Ook de gemeente Waalre wil hieraan graag samen met u invulling geven.

Aanmelden startbijeenkomst lokaal sportakkoord

Aanmelden voor de startbijeenkomst kan via onderstaand formulier.
Voor vragen en meer informatie kunt u terecht bij Miriam van Moll: m.v.moll@ssnb.nl of 06-20491909.