Er zijn kansen voor sport & bewegen in Waalre! We willen hier namelijk een Lokaal Sportakkoord realiseren. Wat houdt dat precies in? In een Lokaal Sportakkoord maken sport- en beweegaanbieders, zorg, welzijn, onderwijs, kinderopvang, overige maatschappelijke partners, het bedrijfsleven en de gemeente afspraken over hoe zij met elkaar de ambities voor en/of met sport & bewegen in Waalre kunnen realiseren. Daarbij kijken we niet alleen naar sport als doel, maar ook hoe we sport als middel kunnen inzetten om een bijdrage te leveren aan sociaal maatschappelijke uitdagingen.

De realisatie van een lokaal sportakkoord in Waalre volgt op het Nationaal Sportakkoord dat in 2018 werd gesloten. Minister Bruins tekende samen met vertegenwoordigers van de sport, gemeenten en andere organisaties het eerste Nationale Sportakkoord, Sport verenigt Nederland. Hierin staan zes ambities centraal: inclusief sporten en bewegen, duurzame sportinfrastructuur, vitale sport- en beweegaanbieders, positieve sportcultuur, van jongs af aan vaardig bewegen en topsport die inspireert. Het doel is om dit landelijke akkoord overal in Nederland te vertalen naar lokale en regionale sportakkoorden, zodat de ambities in de lokale context uitgevoerd kunnen worden. Ook de gemeente Waalre wil hieraan graag samen met u invulling geven.

Sportformateur begeleidt proces in Waalre

Gemeenten kunnen via de landelijke partners (o.a. Ministerie van VWS, NOC*NSF en VSG) een sportformateur stellen. Miriam van Moll gaat deze rol als onafhankelijk procesbegeleider in Waalre vervullen. Miriam is werkzaam bij SSNB (Stichting Sportservice Noord-Brabant) en kijkt er naar uit de partijen in Waalre te begeleiden in het proces om als gelijkwaardige partners te komen tot een gedragen Lokaal Sportakkoord.

Sportcafé

Op 25 september jl., middenin de Nationale Sportweek, organiseerde de gemeente Waalre een Sportcafé voor de sportverenigingen. Tijdens die bijeenkomst gaf Miriam van Moll een presentatie over Het Nationaal Sportakkoord en het proces rondom de totstandkoming van een Waalres Sportakkoord. Hier kunt u deze presentatie nog eens teruglezen.

Startbijeenkomst op 27 november: doet u ook mee?

Een belangrijke factor voor de realisatie van een succesvol lokaal sportakkoord is actieve deelname van een grote groep partners uit diverse sectoren. Tijdens de startbijeenkomst zijn de aanwezigen nader geïnformeerd over het Sportakkoord voor Waalre, de weg er naar toe, de kansen die dit biedt (er is bijvoorbeeld landelijk uitvoeringsbudget) en wat de inbreng van partners hierin kan zijn.

Download hier de presentatie van de startbijeenkomst.

Vervolgbijeenkomsten

Woensdag 5 februari: 19.30 – 21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur). Locatie: Huis van Waalre . Thema’s: Inclusief sporten en bewegen + Van jongs af aan vaardig in bewegen

Hier kunt u de presentatie nog eens teruglezen.

Woensdag 19 februari: 19.30 – 21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur). Locatie: Huis van Waalre. Thema’s: Toekomst van sport en bewegen (combinatie van de thema’s Duurzame Sportinfrastructuur, Vitale sport- en beweegaanbieders en Positieve sportcultuur)

Hier kunt u de presentatie nog eens teruglezen.

Aanmelden vervolgbijeenkomsten lokaal sportakkoord

Aanmelden voor de vervolgbijeenkomsten kan via onderstaand formulier.
Voor vragen en meer informatie kunt u terecht bij Miriam van Moll: m.v.moll@ssnb.nl of 06-20491909.

Ik ben aanwezig bij de volgende vervolgsessie(s):
5 februari: Inclusief sporten en bewegen19 februari: Toekomst van sport en bewegen