Ministerie stelt budget beschikbaar voor gemeenten voor realisatie lokale sportakkoorden

Medio 2018 ondertekenden minister Bruins (Medische Zorg en Sport), NOC*NSF en vele betrokken organisaties het nationaal sportakkoord: Sport Verenigt Nederland. In zes deelakkoorden is aandacht voor de thema’s inclusieve sport, duurzame sportinfrastructuur, vitale aanbieders, positieve sportcultuur, vaardig in bewegen en topsport inspireert. In navolging op het nationale akkoord stimuleren VWS, VSG en NOC*NSF de totstandkoming van lokale (en regionale) sportakkoorden. Want willen we echt voortgang boeken, dan is het noodzakelijk een programma te bouwen dat mee veert op lokale ambities en energie.

Lokale netwerken bouwen en versterken

Doel van lokale akkoorden is niet alleen om de implementatie van maatregelen te bevorderen, maar bovenal om lokale netwerken te bouwen/versterken. De essentie van het lokaal sportakkoord is dat de sport zich ontwikkelt tot een volwaardige partner van de overheid. Gezamenlijk wordt gekeken naar de rol en toegevoegde waarde van sport voor de overheid (als partner) en in vervolg daarop voor andere organisaties zoals zorg, welzijn, onderwijs, etc. Op die manier boeken we voortgang op de ambities en dragen we zorg voor het duurzaam versterken van het sportbeleid en de sportinfrastructuur.

Sportformateur

Een speciale rol bij de totstandkoming van de lokale sportakkoorden is weggelegd voor de sportformateur. De ‘sportformateur’ heeft de taak om diverse partijen aan tafel te krijgen en het gesprek over de invulling van een sportakkoord en de afspraken daarbinnen te faciliteren. Het eindproduct van de inzet van een sportformateur is een lokaal en/of regionaal sportakkoord. Iedere gemeente kan een budget van 15.000 euro aanvragen om een sportformateur aan te stellen. De ervaren procesbegeleiders van SSNB gaan graag als sportformateur aan de slag in Brabantse gemeenten. Waarom deze rol op ons lijf geschreven is?

  • Anders dan bijvoorbeeld de gemeentelijk beleidsambtenaar of voorzitter van de lokale sportraad hebben wij een onafhankelijke positie in het lokale proces. Een belangrijke voorwaarde om goed invulling te kunnen geven aan de rol van sportformateur. (Uiteraard vervullen we de rol van sportformateur niet in gemeenten waar we zelf een rol hebben in de uitvoering van het lokale sport- en beweegbeleid. Alle partijen moeten immers gelijkwaardig aan tafel kunnen zitten. We kunnen indien gewenst wel vanuit ons uitgebreide netwerk suggesties aandragen voor een geschikte sportformateur.)
  • We kennen het Brabantse sportlandschap van binnen en van buiten: al 40 jaar zijn we als kennispartner en verbinder actief. We hebben onder meer ruime ervaring met onze rol als onafhankelijk procesbegeleider bij de realisatie van breed gedragen lokaal sport- en beweegbeleid en uitvoeringsnota’s bij veel Brabantse gemeenten. In veel gevallen worden daarvoor diverse partijen samengebracht, wordt gekeken naar de inzet van sport als middel en wordt de verbinding gelegd met andere domeinen. We vervullen deze rol ook vanuit Back2Basics, een zorgvuldig geselecteerd netwerk van professionals die waarde toevoegen aan het functioneren en de impact van de sportvereniging.
  • We zijn op de hoogte van relevante landelijke en lokale trends en ontwikkelingen op het gebied van sport en bewegen. Haal extra kennis en expertise in huis: wij nemen de nodige inspiratie en relevant netwerk mee. We werken nauw samen met VSG, NOC*NSF en vele anderen partijen in het veld.

Startmoment en vervolg

Vereniging Sport en Gemeenten organiseert in de week van 18 maart op verschillende locaties in Brabant informatiebijeenkomsten over dit thema. Ook onze regiocoördinatoren vertellen je hierover desgewenst graag meer. Er zijn twee ‘startmomenten’ om met een sportformateur aan de slag te gaan: mei 2019 of januari 2020. De wens om een sportformateur in te zetten wordt door gemeenten bij Vereniging Sport en Gemeenten kenbaar gemaakt door het aanleveren van een intentieverklaring (uiterlijk 10 april 2019, of uiterlijk 8 november 2019). Als aan het einde van het proces een lokaal sportakkoord gesloten is, volgt een belangrijke volgende stap: de uitvoering. Gemeenten kunnen aanspraak maken op uitvoeringsbudget. Dit kan worden besteed aan een of meer thema’s van het sportakkoord.

Relevante links

Contact en meer informatie

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw gemeente? Neem dan contact op met uw regio-coördinator: