Sportloket de Meierij

Sportloket aan zet!

Brabant kent zeven sportloketten Uniek Sporten. Voor de nieuwsbrief Inclusief bewegen gaan we de Brabantse sportloketten één voor één langs om ze te laten vertellen over het loket, de aangesloten sportcoaches, de activiteiten en de belangrijkste doelen. Zo maakt heel Brabant kennis met onze mooie organisatie van Uniek sporten Brabant!

Uniek Sporten de Meierij

Uniek Sporten ‘De Meierij’ is een regionaal samenwerkingsverband van 7 gemeenten, te weten: Boxtel, Haaren, Heusden, ’s-Hertogenbosch, Meierijstad, Sint-Michielsgestel en Vught. Samen zetten de gemeenten zich in om sporten en bewegen voor mensen met een beperking in deze regio te bevorderen.

In 2015 is het ‘regionale sportloket’ gestart, met steun van de provincie Brabant. Er zijn op beleidsniveau afspraken gemaakt over hoe de stimulerende/ondersteunende rol van de gemeenten de komende jaren inhoud en vorm te geven. Daarbij hebben de gemeenten zich gecommitteerd om in de uitvoering buurtsportcoach FTE’s in te zeten, al dan niet met cofinanciering van derde partijen, via de landelijke Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC).
De buurtsportcoaches zorgen lokaal voor verbinding tussen de sportaanbieders en de professionals die vanuit zorg, welzijn en onderwijs samenwerken met mensen met een beperking. Zo komen we gemakkelijker in contact met de doelgroep, krijgen we inzicht in de sportbehoeften en kunnen zo het aanbod beter laten aansluiten op de vraag.

De buurtsportcoaches die werkzaam zijn in sportloket de Meierij zijn:

Vanuit gemeenten:

 • Boxtel: Ken Tempelers (Buurtsport Boxtel)
 • Heusden: Lian van de Veerdonk (Stichting De Schroef)
 • ’s-Hertogenbosch: Luc van Eerd (Gemeente ‘s-Hertogenbosch)
 • Meierijstad: Karen Vermeer en Wesselinde van de Beeten (Gemeente Meierijstad)
 • Sint-Michielsgestel: Sabine van der Wal (BINT Welzijn)
 • Vught: Valentine Kortbeek (MOVE)

Vanuit het speciaal onderwijs en zorginstellingen:

 • Hub Rosmalen: Anne Meijer
 • Mytylschool Gabriël: Jeroen Leenders
 • Cello: Amy van de Wiel
 • Reinier van Arkel: Marloes Bressers en Tim Quik

Minimaal één keer in de twee maanden komen wij met de buurtsportcoaches bij elkaar voor overleg. We evalueren tussentijds de plannen die we aan het begin van het jaar hebben gemaakt en monitoren de resultaten. We bespreken casussen, bijvoorbeeld sporthulpvragen van mensen met een beperking. We bespreken alle ontwikkelingen omtrent Uniek Sporten, lokaal, regionaal en landelijk. We stemmen af wie wat lokaal oppakt en wat we regionaal organiseren. Denk bijvoorbeeld aan bijscholingsavonden voor trainers, netwerkbijeenkomsten, sportevenementen, etc.

Ondanks het corona virus hebben wij dit jaar mooie dingen weten te bereiken.
Er zijn een aantal mooie samenwerkingen opgestart:

 • Met Tolbrug revalidatie van het Jeroen Bosch Ziekenhuis zijn we gestart met het project Sportmaatjes. Doel: drempel tot sporten bij een sportvereniging voor mensen met een fysieke beperking te verlagen. De sportmaatjes zijn ex-revalidanten die
 • in zich de rol van gastheer/gastvrouw inzetten om nieuwe sporters zich snel thuis te laten voelen bij hun sportclub.
 • Er komt een ‘hub’ van de PSV Foundation in Meierijstad, met nieuwe voetbalsporten geschikt voor mensen met een beperking, denk aan wandelvoetbal, framevoetbal, blindenvoetbal en powerchairvoetbal. De gemeente faciliteert deze en andere activiteiten op een speciaal daarvoor toegankelijk gemaakt sportcomplex.
 • Het Sportiom in ’s-Hertogenbosch wordt een parazwemlocatie. Daarover zijn gesprekken gevoerd met de KNZB en de Bossche Zwemvereniging, die dit gaan faciliteren. Zwemmers met talent kunnen doorstromen naar het talentenprogramma van de KNZB.
 • In samenwerking met de Unieke Sportaanbieders is het sportaanbod aangepast, zodat er zoveel mogelijk door is blijven gaan.
 • De samenwerking met zorg- en maatschappelijke organisaties in de uitvoering van de lokale sportakkoorden. In de gemeente Husden is er bijvoorbeeld een werkgroep ‘inclusief bewegen’ opgestart. Zij organiseren bijeenkomsten voor intermediairs, met als doel de doorstroom van cliënten (via intermediairs en daaropvolgend de beweegcoach Uniek Sporten) naar passend beweegaanbod te verbeteren.

Verder:

 • We hebben in tijde van de eerste coronagolf balkon beweeglessen verzorgd voor de mensen in zorginstellingen en verpleeghuizen die wekenlang binnen moesten blijven, o.a. samen met Brabant Sport.
 • We hebben online trainingsprogramma’s gedeeld, zodat zoveel mogelijk mensen thuis ook konden gaan bewegen.
 • De regionale webpagina’s en sportzoeker van unieksporten.nl zijn door bijna 8000 unieke bezoekers uit de regio bezocht.
 • Zo’n 70 individuele sportadviesgesprekken gevoerd, ondanks of juist vanwege Corona is er veel behoefte om te gaan sporten en bewegen.
 • De online nieuwsbrief Uniek Sporten De Meierij gelanceerd, eerste editie in september. Brengen we vier keer per jaar uit met al het Unieke nieuws en ontwikkelingen in De Meierij. Aanmelden kan via de homepage van unieksportenbrabant.nl (scroll naar beneden).
 • Er zijn een tiental nieuwe sportgroepen voor mensen met een beperking opgestart, een uitbreiding naar 160 sportaanbieders met passend aanbod voor mensen met een beperking in de regio.

Een mooi verhaal uit de praktijk:

Een meneer uit ’s-Hertogenbosch nam met ons contact op. Hij zocht voor zijn slechtziende buurman van 73 jaar een laagdrempelige sportieve activiteit in de buurt, om hem uit zijn sociaal isolement te krijgen. Na een gesprek met meneer hebben we hem in contact gebracht met Stichting Fietsmaatjes Den Bosch. Hij heeft die dag erop met een vrijwilliger van de stichting een ronde door ’s-Hertogenbosch op een duofiets gefietst. Een whatsappje van de vrijwilliger:  “vandaag gefietst met meneer, veel verteld waar we langs reden en ook geluisterd naar zijn levensverhaal; was zeer blij en voor herhaling vatbaar.” We nemen binnenkort weer met meneer contact op.

Daarnaast hebben we samen met Amare Zorg, een zorgaanbieder uit Drunen, een tweetal thema avonden / webinars “Brainblocks” georganiseerd voor meer dan 100 trainers en coaches in de sport, waarin inzichtelijk werd gemaakt hoe een brein van een jongere met autisme werkt. En kregen de deelnemers handvatten aangereikt hoe zij jongeren met autisme goed kunnen coachen en begeleiden in de sport.

Met de Vughtse sportclub Prins Hendrik (atletiek en gymnastiek, kortweg: PH) werken we al een tijd samen. Met deze vereniging hebben we korte lijntjes, zodat we de verbinding snel kunnen leggen. PH heeft een aantal groepen voor mensen met een beperking: obesitas, COPD, NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel), para atletiek en racerunners. Er wordt samengewerkt met Running Blind (lopen met een buddy voor visueel beperkten). Met PH zijn we de koppeling tussen sport en zorg aan het opzetten, om te beginnen door een samenwerkingsverband tussen PH en het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Gestart zal worden met twee groepen: oncologie patiënten en patiënten die corona hebben gehad. De ervaring willen we verspreiden over meer sporten en meer plaatsen in Brabant.

Daarin werken ze samen met de oncologieafdeling van het Jeroen Bosch Ziekenhuis en met ons om dit aanbod te kunnen gaan starten.

Onze tips en tricks voor regionale samenwerkingsverbanden:

 • Zoek proactief de samenwerking op met zorg- en maatschappelijke organisaties en kijk naar het gezamenlijk belang. Enkele voorbeelden van deze samenwerkingen zijn hierboven al benoemd.
 • De buurtsportcoaches Uniek Sporten werken in onze regionaal nauw met elkaar samen. De afstemming, deling van kennis en informatie, het snel kunnen doorpakken en elkaar inschakelen waar nodig, zorgt voor mooie resultaten en meer impact. Zowel op lokaal als regionaal niveau.
 • Werk in netwerken van ervaringsdeskundigen, (zorg)professionals en sportaanbieders om de mismatch tussen vraag en aanbod weg te nemen. Zo zijn wij o.a. gestart met een netwerk NAH en sport en bewegen, om meer passend sportaanbod voor deze doelgroep aan te kunnen bieden en zo meer mensen met niet-aangeboren hersenletsel daar naartoe te leiden.

Onze droom

Alle randvoorwaarden zijn aanwezig om een leven lang met plezier te kunnen sporten en bewegen. Er worden geen belemmeringen meer ervaren. Sporten en bewegen  is voor iedereen vanzelfsprekend, ongehinderd de handicap of aandoening.

Wil je zelf ook meer gaan bewegen en sporten? Goed plan, want met sporten en meer bewegen maak je extra geluksstofjes aan. En daar kunnen we allemaal wel wat extra van gebruiken in deze uitzonderlijke tijd. We wensen iedereen veel geluk, liefde en gezondheid toe. Op naar ‘coronavrij’ 2021!

Sportieve groet van team Uniek Sporten De Meierij.

Sportloket de Meierij

Op foto vlnr: Sabine van der Wal, Lian van de Veerdonk, Luc van Eerd, Wesselinde van de Beeten en Valentine Kortbeek.

 

Webredactie SSNB
Contactformulier

  Ik schrijf me in voor de nieuwsbrief van SSNB

  Laat zien dat je geen robot bent door de volgende afbeelding te kiezen Boom.

  Top