Verkenning verduurzaming warmtevraag sportclubs

Energielasten drukken zwaar op de begroting van sportclubs. Duurzaamheidsmaatregelen kunnen een flinke besparing opleveren. Bijvoorbeeld zonnepanelen, led-verlichting of bouwtechnische en installatietechnische verbeteringen zijn een slimme investering voor de toekomst.

Al honderden sportclubs zijn of worden door SSNB begeleid bij de verduurzaming van hun accommodatie. Op het gebied van de elektriciteitsvraag worden al mooie stappen gezet, maar voor wat betreft de warmtevraag (verwarming en tapwater) blijft dit achter.

SSNB, het programma Sociale Innovatie Energietransitie (SIE) en Green-Pact hebben de handen ineen geslagen om te verkennen of het voor sportclubs mogelijk is om de warmtevraag op een financieel-economisch haalbare manier te verduurzamen. Hierbij wordt specifiek gekeken naar de innovatieve HoCoSto warmtebuffer.

Het Programma Sociale Innovatie Energietransitie is opgezet door de provincie Noord-Brabant en Enpuls BV. Het bovenliggende doel is om zoveel mogelijk inwoners, bedrijven en gemeenten toegang te geven tot de energietransitie. Om dit doel te realiseren wordt in verschillende pilots werkenderwijs kennis en ervaring opgedaan. https://www.energiewerkplaatsbrabant.nl/pilots+sociale+innovatie/default.aspx
Door combinatie van warmtecollectoren met de warmtebuffer van HoCoSto maakt Green-pact opwekking én opslag van zonne-energie mogelijk. Daardoor kan een jaar lang gebruik gemaakt worden van door zon opgewekte warmte. Desgewenst zorgen standaard zonnepanelen voor de benodigde elektriciteit. Kortom: u bent verlost van uw maandelijkse energiekosten door te kiezen voor Green-pact.
https://www.green-pact.com/

 

warmtevraag

Werkwijze

De verkenning wordt uitgevoerd voor 3 casussen, die de 3 meest voorkomende sportaccommodaties qua gasverbruik vertegenwoordigen:

  1. Individuele sportverenigingen met een laag gasverbruik (+/- 3.000m3)
  2. Individuele sportverenigingen met een hoog gasverbruik (+/- 8.000m3)
  3. Sportparken waarbij gekeken wordt naar een collectief gasverbruik

Bij deze 3 casussen wordt gestart met een inventarisatie (o.a. van gebruik) en globale verkenning. Op basis daarvan wordt bekeken voor welke casussen een uitgebreidere verkenning (QuickScan) wordt uitgevoerd. Wanneer er inzicht is in de haalbaarheid, worden verdere stappen geformuleerd.

Voor de verkenning wordt nauw samengewerkt met de verschillende sportverenigingen en sportparken, zodat er bij voldoende haalbaarheid ook zicht komt op uitvoering.

Ben je benieuwd naar het vervolg van deze pilot? Of geïnteresseerd in de mogelijkheden? In het eerste kwartaal van 2021 vertellen we meer over de uitkomsten van de eerste fase. Neem in geval van vragen contact op met:

Miriam van Moll
Projectleider Duurzaamheid
Tel. 06 – 20 49 19 09
Mail: m.v.moll@ssnb.nl

 

Webredactie SSNB
Contactformulier

    Ik schrijf me in voor de nieuwsbrief van SSNB

    Laat zien dat je geen robot bent door de volgende afbeelding te kiezen Boom.

    Top