Uniek Sporten West-Brabant west is een regionaal samenwerkingsverband van vijf gemeenten (Bergen op Zoom, Halderberge, Tholen, Woensdrecht en Steenbergen). Samen zetten de gemeenten zich in om sporten en bewegen voor mensen met een beperking in deze regio te bevorderen. Iedere gemeente heeft een eigen beweegcoach Uniek sporten. Deze beweegcoaches zorgen voor lokale verbinding tussen de sportaanbieders en de professionals die vanuit zorg, welzijn en onderwijs contact hebben met de doelgroep. Door samenwerking met deze professionals komen de beweegcoaches makkelijker in gesprek met de doelgroep, krijgen ze meer inzicht in de sportbehoeften van de doelgroep en kunnen ze ervoor zorgen dat het sportaanbod beter aansluit op de vraag.

  • Bergen op Zoom: Robin Sjerp
  •  Halderberge: Mandy Buijs
  • Tholen: Roseline van den Heuvel
  • Woensdrecht: Susanne Brouwers
  • Steenbergen: Ivo Boluyt

Ongeveer één keer per twee maanden komen de beweegcoaches samen voor regionaal overleg. Tijdens dit overleg wordt de voortgang gemonitord, maar worden er ook gezamenlijke activiteiten voorbereid en casussen besproken. Deze uitwisseling zorgt voor kennisdeling en het helpt de lokale beweegcoaches om de doelgroep nog beter te begeleiden naar passend sport- en beweegaanbod. Verschillende doelgroepen uit het aangepast sporten zijn erg versnipperd. Daarom is het van belang dat deze uitwisseling tussen beweegcoaches regelmatig plaats vindt. Door over gemeentegrenzen heen te kijken, kan er bijna altijd wel een passend beweegaanbod gevonden worden in de regio dat aansluit op de vraag. Om sport- en beweegactiviteiten voor de doelgroep te promoten, organiseren de beweegcoach gezamenlijk verschillende activiteiten zoals een speciaal onderwijs sportdag, waar verschillende sportaanbieders uit de regio voor worden uitgenodigd. Deze sportdag wordt ieder jaar in een andere gemeente uitgevoerd zodat alle scholen aan bod komen. Ook wordt er momenteel een sportcafé voorbereid voor sportaanbieders in de regio. Hier worden ze geïnformeerd over hoe je sport- en beweegaanbod kunt opzetten voor een specifieke doelgroep. Ook hier kan de beweegcoach namelijk bij helpen!

Ondanks corona hebben wij veel moois weten te bereiken het afgelopen jaar. Het belangrijkste: een hele mooie samenwerking! Dankzij corona heeft het samenwerkingsverband wat tijd gekregen om onderling met elkaar in gesprek te gaan en mooie plannen te maken voor de komende jaren. Voor dit jaar ligt de focus op het intensiveren van contacten met de huisartsenpraktijken in de regio. Deze zomer worden er informatiepakketjes verstuurd naar alle praktijken in de regio en gaan de sportcoaches vervolgens in gesprek met alle praktijken die dit pakketje hebben ontvangen. Op deze manier hopen ze het contact met de paktijken te intensiveren om te zorgen voor meer doorverwijzingen. Daarnaast zijn een aantal beweegcoaches van plan om volgend jaar weer met de Nationale Diabetes Challenge te starten, waarvoor contact met de huisartsenpraktijken natuurlijk erg belangrijk is.

Een mooi praktijkverhaal over een individuele hulpvraag die wij behandeld hebben:
Beweegcoach Bergen op Zoom: ‘Recent heb ik nog iemand met een geamputeerd been kunnen helpen. Ik kwam met hem in contact via de revalidatiearts in het ziekenhuis. Na een lang revalidatieproces wilde hij structureel sporten. Hij had in het ziekenhuis veel getafeltennist, dus zo kwamen we samen op het idee om dit verder op te pakken. Na contact met de tafeltennisvereniging, was het geregeld. Inmiddels is hij al een tijdje fanatiek lid. Vanwege corona ligt het even stil, maar hij pakt het straks weer op.’

Een mooi praktijkverhaal over de samenwerking met een zorgpartner in onze regio:
Beweegcoach Mandy (Halderberge): ‘Het is maandagochtend, de telefoon gaat. Fysiotherapeut Tissink vanuit FysioHolland belt mij, aangezien hij een mevrouw heeft die wegens chronische klachten bij hem sport. Haar behandelingen zijn bijna op, waardoor zij niet door kan gaan met deze lessen. Hij en zij beseffen beiden dat bewegen goed is voor heel haar lichaam en haar lichamelijke beperkingen. Leendert geeft aan dat hij zoekende is naar een passende manier om mevrouw te laten bewegen! We spreken op dat moment af dat mevrouw mij belt voor meer informatie. Nog geen 2 minuten later gaat de telefoon! Graag leg ik aan haar uit wie ik ben, wat ik voor haar kan betekenen en we raken in een leuk gesprek. Samen bespreken we de wensen en behoefte op het gebied van bewegen en haar financiële situatie. Na een fijn gesprek heeft mevrouw inzicht gekregen in haar beweegmogelijkheden! Zij was verrast omdat er eigenlijk zoveel meer mogelijk was, dan dat ze voor ogen had! Weer een mooie samenwerking tussen de 1e lijnszorg en de beweegcoach!’

Een mooi praktijkverhaal over de samenwerking met lokale sport- en beweegaanbieders:
Beweegcoach Roseline (Tholen): ‘Ik organiseer elk jaar de Dag van het Onbeperkt Sporten in mijn regio. Mensen met een aandoening of beperking kunnen tijdens deze sportdag allerlei verschillende sporten proberen. Van aangepast tennis, rolstoelbasketbal en hockey tot een blinden hardloopparcours en het uitproberen van ligfietsen. Zo’n sportdag is ideaal om te kijken wat bij je past. Je kan op een hele laagdrempelige manier verschillende sporten uitproberen en hoeft er niet voor naar verschillende verenigingen. Tijdens deze dagen kunnen de beweegcoaches ook goed zien waar de behoefte ligt, zo ontstond er bijvoorbeeld een aangepaste tennisgroep tijdens de sportdag. Een aantal jongeren was heel enthousiast over het aangepast tennissen. Maar in Tholen was er toen nog geen aangepast tennisaanbod. Omdat we tijdens de sportdag een groepje geïnteresseerden hadden verzameld, wilde de tennisvereniging dit aanbod wel opstarten.

Beweegcoach Mandy (Halderberge): ‘SC Gastel is een voetbalvereniging die de ambitie heeft om zich in te zetten voor mensen met een beperking. De vereniging benaderde mij in april om samen eens te sparren over een g-voetbalteam. Sc Gastel straalde ambities uit! Hier werd ik natuurlijk ook enthousiast van als Uniek sporten beweegcoach. Na het fijne gesprek, zijn we vol enthousiasme aan de slag gegaan. Er volgden gesprekken met het bestuur, een gesprek met de sponsoren, in gesprek met de doelgroep. Vanuit hier zijn we begonnen met de allereerste proeftrainingen. Net voor de zomervakantie zijn we gestart en in augustus gaan we door met een doorstart!

Dit zijn ons tips en tops voor andere regionale samenwerkingsverbanden:

  • Maak gebruik van elkaars kennis en kunde, je hoeft niet iedere keer het wiel opnieuw uit te vinden!
  • Nodig regionale zorg- en welzijnsorganisaties een keer uit voor je regionale overleg.
  • Zorg voor een evenementenkalender waarbij iedere gemeente (groot of klein) een keer aan bod komt. In iedere gemeente wonen mensen met een beperking die zoekende zijn naar passend sport- en beweegaanbod.
  • Zoek ook eens contact met een nabij gelegen samenwerkingsverband. Wij zijn een keer aangesloten bij het regio overleg van ons buurloket (West-Brabant). Dan kom je weer tot nieuwe inzichten!

Onze droom voor de toekomst is dat iedere inwoner van onze regio bekend is met de beweegcoach in zijn/haar gemeente en daardoor altijd een passende sport- of beweegactiviteit weet te vinden. Voor iedereen hoort een passende activiteit te zijn in onze regio!

Mocht je naar aanleiding van ons verhaal vragen hebben, dan kun je altijd contact opnemen met onze regiocoördinator Mandy Buijs via m.buijs@ssnb.nl.