Author Archives: ssnb

SSNB en Fontys Sporthogeschool ontwikkelen aanpak Brabant Beweegt Buiten

Lees het gehele artikel

SSNB ontwikkelt aanpak Brabant Beweegt Buiten in samenwerking met Fontys Sporthogeschool

Op 25 januari 2022 lanceren we samen met Fontys Sporthogeschool tijdens het werkveldsymposium Fontys Share 2022 het samenwerkingsverband Brabant Beweegt Buiten.

Brabant Beweegt Buiten helpt je op weg naar een beweegvriendelijke omgeving. SSNB & Fontys Sporthogeschool bundelen hun ervaring en expertise op het vlak van een beweegvriendelijke omgeving en bewegen in de openbare ruimte, in het samenwerkingsverband Brabant Beweegt Buiten.

We helpen beleidsmedewerkers, buurtsportcoaches en andere professionals graag op weg. Benieuwd hoe? Kom dan naar onze sessie op Fontys Share 2022! Wil je meer informatie over Fontys Share, kijk dan op deze website.

In memoriam: oud-collega Jan van Gils

Lees het gehele artikel

Donderdag 9 december kregen wij bij SSNB het bericht dat onze oud-collega Jan van Gils helaas is overleden. Dit bericht sloeg bij ons als collega’s in als een bom. Natuurlijk wisten wij dat Jan ziek was, maar het overlijden van Jan kwam voor ons toch heel onverwacht.

Op 24 maart 2021 ging Jan met pensioen en namen we afscheid van hem. Als gevolg van Corona kon dit niet het afscheid zijn zoals we graag gezien hadden en wat hij ook verdiend zou hebben. Maar het werd gelukkig wel een heel warm afscheid bij Jan thuis. In het bijzijn van zijn vrouw heeft Jan zijn eigen glossy ontvangen van Brigitte Musters (directeur bestuurder SSNB) met daarin mooie herinneringen van collega’s en oud-collega’s van SSNB. Diezelfde avond bedankte Jan ons via de SSNB groepsapp met de woorden: “Ik ben ontroerd door alle mooie berichten, feiten en constateringen. Het heeft een gevoelige snaar geraakt en ik hoop iedereen, zodra het is toegestaan, nog eens te zien en te spreken”. Helaas heeft dat niet zo mogen zijn.

Op 1 juni 2001 kwam Jan werken bij SSNB. Jan heeft bijna 20 jaar bij SSNB gewerkt. Hij was het geweten van SSNB en hij had overal een oplossing voor. Jan was zeer betrokken bij SSNB en zijn collega’s en altijd bereid te helpen, ook als dat ten koste ging van zijn eigen werk. Jan heeft vele collega’s zien komen en gaan bij SSNB en met iedereen had hij een goede band. Dat blijkt nu ook uit het belrondje wat we de afgelopen dagen met veel (oud) collega’s hebben gehad, naar aanleiding van het overlijden van Jan. Iedereen praat met veel waardering en respect over Jan van Gils.
Jan was iemand die ook altijd oog had voor het sociale aspect. Zo wenste Jan elke dag al zijn collega’s een goedemorgen, alvorens hij zelf aan het werk ging. En ook bij personeelsborrels of uitjes was Jan altijd van de partij, het liefste met een goed glas rode wijn. Voetbal kijken in de kantine van SSNB, Sinterklaasbijeenkomsten, Borrels in de Stip in Eindhoven maar ook het 40 jarig jubileum van SSNB in de Belgische Ardennen.

Jan was controller bij SSNB, maar hij verrichte daarnaast nog tal van andere functies binnen de organisatie. Jan was de ICT helpdesk van kantoor, hij was verhuizer, klusjesman, maar ook wist iedereen hem te vinden als vertrouwenspersoon. Jan had altijd een luisterend oor en vaak ook een oplossing.

Jan had voor alles een oplossing, behalve voor de ziekte die hem in het voorjaar van 2020 overkwam. Wij zullen Jan altijd blijven herinneren als een liefdevolle hardwerkende collega, hij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan onze organisatie. Een bijzonder mens is niet meer. Wij zijn hem heel veel dank verschuldigd voor al zijn werkzaamheden voor SSNB.
Wij wensen zijn dierbaren veel sterkte met dit verlies. Jan is 67 jaar geworden.

Brigitte Musters, Directeur Bestuurder & Fons de Kok, HR Manager

SSNB begeleidt verenigingen op Sportpark De Smagtenbocht in Bladel

Lees het gehele artikel

In het kader van het gebiedsontwikkelingstraject (wonen, sporten, recreëren, infrastructuur) van de Egyptische Poort in Bladel, begeleiden we de 12 verenigingen op Sportpark De Smagtenbocht dat in dit gebied ligt bij het benutten van kansen die deze herontwikkeling biedt en bij verdergaande onderlinge samenwerking.

Gedurende het jaar hebben we een aantal bijeenkomsten met de verenigingen georganiseerd, waarbij we hebben opgehaald wat nodig en wenselijk is met het oog op toekomstbestendigheid van deze clubs. En we hebben gezamenlijk de concept schets van de architect besproken. Daarnaast heeft inmiddels een overleg plaatsgevonden om integraal knopen door te hakken, zodat de architect het totaalconcept kan ontwerpen. Dat concept is naar verwachting rond de jaarwisseling gereed en wordt dan nog een keer voorgelegd aan de direct betrokkenen. De versie die daaruit voortkomt, wordt gepresenteerd aan inwoners en raad en vervolgens voor besluitvorming aan de raad aangeboden. Het is dan aan het gemeentebestuur om te bepalen of ze aan de wensen tegemoet wil komen en hier budget voor beschikbaar heeft. We verwachten dat de gemeenteraad medio 2022 over het totale uitwerkingsplan een besluit neemt.

Niek van Boekel, Medewerker Welzijn Gemeente Bladel over SSNB
“Met het oog op de toekomst van het Sportpark de Smagtenbocht was de gemeente Bladel opzoek naar een onafhankelijk verbinder die de verenigingen dichterbij elkaar kon brengen! Door eerdere ervaringen met SSNB, en in het bijzonder Miriam, wilden we weer graag met haar in zee. Miriam weet namelijk heel goed, als onafhankelijke, sportverenigingen samen te brengen en met elkaar te laten kijken naar de toekomst. Dit doet ze door een prettige manier van communiceren, waarbij ze iedereen het gevoel geeft belangrijk te zijn. Ze maakt geen onderscheid tussen de verenigingen en ieders belang wordt meegenomen, daar heeft zij aandacht voor. Dat was precies wat we nodig hadden en daarom zijn we blij dat we weer een nieuwe samenwerking konden aangaan!”

Duurzame ambities bij Voetbalclub SvSSS in Udenhout

Lees het gehele artikel

Op het moment dat SSNB startte met het begeleiden van voetbalvereniging SvSSS in Udenhout, hadden zij zelf al LED-binnenverlichting en zonnepanelen aangeschaft. En werd direct duidelijk dat ze vol op duurzaamheid willen gaan inzetten.

Op korte termijn gaat deze club aan de slag met het verduurzamen van de kleedaccommodatie onder de tribune. Naast uitbreiding van de capaciteit van 8 naar 10 kleedkamers wordt geïnvesteerd in de gebouwschil door middel van nieuwe beglazing en spouwmuurisolatie, een duurzame warmte oplossing, waterbesparende douchekoppen, LED-binnenverlichting én LED-veldverlichting. Een fors project dus, dat om een investering vraagt van meer dan een miljoen euro, waar deze vereniging ook echt bovenop zit. Waarvoor onze complimenten! Daarnaast heeft SvSSS voor de financiering gebruik gemaakt van het klimaatfonds van de gemeente, de BOSA en eigen middelen.

Diverse verenigingen in Brabant hebben absoluut de wil om te verduurzamen en voeren diverse duurzaamheidsmaatregelen door. Echter, er zijn niet zoveel verenigingen die zo vol hebben ingezet op verduurzamen als SvSSS in Udenhout. Wanneer je als vereniging gaat verbouwen, is dat een natuurlijk moment om ook duurzame oplossingen mee te nemen, die ervoor zorgen dat je een bijdrage levert aan de klimaatdoelen. Maar ook zonder verbouwing loont het om hierop in te zetten. Je kunt immers direct een besparing in je kosten realiseren. Die je dan weer kunt investeren in het uitoefenen van je sport. Slim investeren dus!

Ben je ook geïnteresseerd in begeleidingsmogelijkheden of heb je andere duurzaamheidsvragen? Neem dan contact op met Miriam van Moll, m.v.moll@ssnb.nl.

Urban sport- en speelpark de Stadoevers in Gemeente Roosendaal

Lees het gehele artikel

SSNB is in de gemeente Roosendaal al jaren partner voor de uitvoering van sport en bewegen. Patrick de Klerk, coördinator Buurtsportcoaches bij SSNB Roosendaal vertelt over dit interessante project: “Medio mei 2021 heeft de gemeente Roosendaal de vraag aan ons gesteld om mee te willen denken over programmering en beheer rondom dit nieuwe te realiseren Urban Sports- en speelpark. Na het maken van een plan van aanpak, zijn we in gesprek gegaan met stakeholders, belanghebbende en omwonende. Dit leverde aantal interessante sessies op.

Tijdens deze 4 sessies zijn we steeds een stap verder gegaan rondom beheer en planning. Sessie 4 werd dan ook gelijk het eerste gebruikersoverleg. Naast de opstart van een gebruikersoverleg heeft SSNB in een rapport adviezen aangedragen hoe dit park voor de gemeente Roosendaal en met uitstraling ‘naar buiten’ te benutten is.

Ook hebben we aangedragen dat SSNB Roosendaal met buurtsportcoaches en met de inzet van Sportstudenten (CIOS en Sportkunde) betrokken zijn en blijven bij programmering en het uitnodigen van doelgroepen op deze mooie locatie. Het proces van deze aanpak, maar zeker ook het resultaat is een aanpak van BIOR (Bewegen in de openbare ruimte) die wij graag willen en kunnen ondersteunen.

In de maand november heeft SSNB al verschillende doelgroepen kennis laten maken met dit park. Zo zijn bezoekers van de Roosendaalse stamtafel (een laagdrempelige inloopvoorziening voor senioren) al op bezoek geweest en hebben zij al bewogen op en rondom het park.

Het Urban sport- en speelpark de Stadoevers is een mooi voorbeeld van hoe we Bewegen In de Openbare Ruimte (BIOR) vanuit SSNB op meer plekken in Brabant willen ondersteunen.”

Meer informatie

Wil je meer informatie over de ontwikkeling en realisatie van het park, neem dan eens een kijkje op: https://www.stadsoevers.nl/project/urban-sports-en-speelpark-stadsoevers/

Wil meer informatie over het proces? Neem dan contact op met Noud van Herpen, programmamanager SSNB, via n.v.herpen@ssnb.nl. Voor meer informatie over de invulling en het programma van het Urban Sportspark in Roosendaal kan je contact opnemen met Patrick de Klerk via p.d.klerk@ssnb.nl.

Gemeenteraads-verkiezingen 2022

Lees het gehele artikel

De gemeenteraadsverkiezingen komen dichterbij. Politieke partijen zijn nu bezig met de laatste puntjes op de i in hun verkiezingsprogramma’s. Het sportcampagneteam NL heeft alle griffies in Nederland hiervoor inspiratie gestuurd in de vorm van het magazine ‘Met sport en bewegen naar en energieke en gezonde gemeente’.

Sport hoger op de lokale agenda

In januari breekt het moment aan om politieke partijen lokaal de kracht van sport te laten ervaren. En als jij van mening bent dat sport hoger op de agenda hoort, kun je een bijdrage leveren door je aan te sluiten bij het lokale sportcampagneteam.

Lokale Sportcampagneteams Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Op 23 november jongstleden is met succes de eerste (digitale) regionale bijeenkomst gehouden in Noord-Brabant. Tijdens deze bijeenkomst zijn vanuit NOC*NSF (het landelijk Sportcampagneteam NL) voor het eerst de handleidingen voor de organisatie van een sportdebat en werkbezoek gepresenteerd.

Aanmelden voor een bijeenkomst

Ben jij nog niet bij een digitale regionale bijeenkomst geweest maar wel nieuwsgierig? Dan kun je aansluiten bij een van de andere bijeenkomsten die nog georganiseerd worden. Zie hieronder:

  • 6 december 20.00 uur Zuid-Holland
  • 7 december 20.00 uur Noord-Holland
  • 9 december 20.00 uur Utrecht
  • 14 december 20.00 uur Gelderland

NOC*NSF en de regioadviseurs van SSNB praten jou graag bij over de Sportcampagne GR22 en wat je van het landelijk Sportcampagneteam NL kunt verwachten.

Klik hier om je aante melden voor een van de bijeenkomsten.

Handleidingen sportdebat en werkbezoek beschikbaar

De handleidingen voor de organisatie van het sportdebat en werkbezoek zijn vanaf nu beschikbaar. Deze handleidingen sluiten aan bij de brochure: ‘Met sport en bewegen naar een energieke en gezonde gemeente’. Vanuit de thema’s in de brochure kunnen prikkelende stellingen, toegesneden argumentatie en inleidingen worden afgeleid.

Start het gesprek binnen jouw sportcampagneteam over het organiseren van een sportdebat of werkbezoek. Nodig de politiek (voor het Kerstreces) uit voor een werkbezoek of sportdebat in begin 2022.

SSNB tekent regioakkoord gezondheidsbevordering en preventie!

Lees het gehele artikel

Donderdag 25 november heeft onder grote belangstelling de Kick-off van ‘Vitaal in Brainport’ plaatsgevonden. SSNB was één van de 70 betrokken organisaties die tijdens deze feestelijke bijeenkomst het regioakkoord ‘Gezonder leven voor iedereen’ tekende om samen de schouders te zetten onder een beweging die ervoor moet zorgen dat in 2030 alle inwoners van de Brainport-regio tenminste 3 extra jaren leven in goede gezondheid. En waarin de gezondheidsverschillen met 20% zijn afgenomen.

Dat er ingrijpende en duurzame veranderingen nodig zijn binnen het zorgstelsel, de samenleving en de financiering van zorg is inmiddels bij de meeste bekend. Samen staan we voor deze uitdaging. Afgelopen jaar hebben Coöperatie Slimmer Leven, GROZzerdam ‘Vitaal in Brainport’, GGD Brabant-Zuidoost en gemeente Eindhoven daarom het initiatief genomen om een regioakkoord op te stellen met daarin een gezamenlijke visie/missie, veranderaanpak en afspraken rondom gezondheidsbevordering en preventie. Tijdens de Kick-off van Vitaal in Brainport is het regioakkoord ‘Gezonder leven voor iedereen’ ondertekend door de vier initiatiefnemers namens hun achterban. Daarnaast hebben 70 individuele organisaties zich gecommitteerd aan deze gezonde beweging en zetten dit kracht bij met een handtekening onder het akkoord. SSNB is een van deze organisaties en neemt hiermee onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Gezamenlijk streven we naar zoveel mogelijk deelnemers en merkbaar resultaat voor de inwoners.

Samen voor gezonde leefstijl in gezonde omgeving

De kracht in de regio ligt bij het samen werken aan een gezonde leefstijl in een gezonde leefomgeving. Er is veel energie en er zijn talrijke initiatieven op het gebied van gezondheid, vitaliteit en preventie van gemeenten, wijken, scholen, ondernemers, verenigingen, bedrijven en inwoners. Ook binnen SSNB zijn we actief op dit gebied. Er is behoefte aan richting, verbinding en synergie, zodat we activiteiten samen kunnen oppakken, van elkaar kunnen leren en groter kunnen maken wat goed werkt.

Aanhaken op beweging

Vitaal in Brainport pakt dit op en zorgt ervoor dat we samen sterker staan en dat gezond leven een permanente beweging wordt die onze regio kenmerkt. En dat dit goede initiatief aanstekelijk werkt voor iedereen. Wil je ook aanhaken? Neem dan contact op via info@slimmerleven.org.

Valentine Kortbeek over inclusiviteit binnen een sportvereniging

Lees het gehele artikel

In september is de campagne ‘Welkom in de Sport’ gelanceerd in opdracht van de alliantie ‘sporten en bewegen voor iedereen’ en het ministerie van VWS. Het doel van de alliantie is het werkveld bewust maken van de mogelijkheden en belemmeringen die er vanwege iemands leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie zijn om te gaan sporten en bewegen. Ruim 700.000 Nederlanders voelen zich niet welkom in de sport. Sportaanbieders zijn hier zich vaak niet van bewust en dat is jammer, want juist sportclubs kunnen de drempels wegnemen om ervoor te zorgen dat iedereen met plezier kan sporten en bewegen. Sportaanbieders maar ook leden kunnen een inclusiecheck invullen via weeswelkomindesport.nl. Zo wordt inzichtelijk wat zwakke en sterke punten zijn binnen de sportclub en welke kansen je kunt aangrijpen om nog meer mensen welkom te heten bij de club.

Valentine Kortbeek, coördinator buurtsportcoaches gemeente Vught, vertelt enthousiast over wat zij van deze campagne vindt, maar ook over inclusiviteit binnen de gemeente Vught: “Ik sta helemaal achter deze campagne, want sport zou voor iedereen toegankelijk en fijn moeten zijn. Inclusiviteit is echt een thema wat nu heel erg leeft en niet alleen bij sportclubs, maar in de hele maatschappij. Het zou niet uit hoeven maken wie je bent, of wat je doet, of hoe je eruit ziet om je bij een sportclub aan te kunnen sluiten. Hoe mooi zou het zijn als iedereen lid kan worden van een sportclub en daardoor weer met plezier in het leven staat?”

Inclusie is een heel groot begrip en daar vallen veel thema’s onder, waaronder het thema dementie: “We zijn binnen de gemeente Vught bezig om sportclubs dementievriendelijk te maken. Leden die dementie krijgen, willen vaak nog wel lid blijven, maar hebben wel een beperking gekregen. We zijn nu aan het kijken wat er voor nodig is om een sportclub dementievriendelijk te maken, dit kan bijvoorbeeld bijscholing zijn van trainers”, aldus Valentine.

Valentine vertelt verder: “Ik vind het belangrijk om de campagne zo goed mogelijk onder de aandacht te brengen omdat iedereen welkom moet zijn in de sport. Mijn motto is dan ook: iedereen in de gemeente Vught moet kunnen sporten en bewegen, ongeacht welke belemmering dan ook. Een sportclub moet zo toegankelijk mogelijk zijn. En is dat niet het geval dan kan je met de uitkomst van de inclusiecheck samen gaan kijken hoe je als sportaanbieder het zo kan inrichten dat uiteindelijk iederen zich welkom voelt. Want iedereen moet zijn leven lang kunnen sporten bij een sportclub!”

Ben je zelf benieuwd hoe inclusief jouw sportaanbieder is? Vul dan snel de inclusiecheck in op weeswelkomindesport.nl.

 

Help je mee de buurtsportcoaches te ondersteunen?

Lees het gehele artikel

Vul dan nu de behoeftepeiling in:

De buurtsportcoach is niet meer weg te denken uit de samenleving. In zo goed als elke gemeente zijn buurtsportcoaches actief. De beroepsgroep heeft zich dan ook snel moeten ontwikkelen. Dit vraagt veel van de huidige professional. Om zo goed mogelijk te ondersteunen bij de veranderende werkzaamheden en eisen die worden gesteld, vragen we de buurtsportcoaches en hun werkgevers om de peiling in te vullen. Hiermee wil het programma LAB (Landelijke Academy Buurtsportcoaches), behoeften helder krijgen zodat we op basis daarvan de juiste ondersteuning (bijvoorbeeld in de vorm van bijscholing of coaching) kunnen aanbieden. Binnen het landelijke programma onderscheiden we 5 regio’s. Ludus Zuid is dé plek waarop het relevante aanbod voor professionals uit Zeeland, Noord-Brabant en Limburg gebundeld gepresenteerd wordt.

Vul de vragenlijst in die op jou van toepassing is. Het kost je maar 10 minuten en hiermee help je Ludus Zuid en het programma LAB enorm.

Hulp bij inzetten steunpakketten

Lees het gehele artikel

‘Wij hebben als gemeente diverse steunpakketten ontvangen. Waar zetten we die op in?’

Veel Brabantse gemeenten hebben de afgelopen maanden (een aantal van) de volgende steunpakketten ontvangen:

– Uitvoeringsbudget Sportakkoord
– Verdubbeling van het uitvoeringsbudget Sportakkoord
– Uitvoeringsbudget Preventieakkoord
– Steunpakket sociaal en mentaal welzijn en gezonde leefstijl

Regelmatig krijgen wij de opmerking: ‘Fijn natuurlijk dat we extra geld ontvangen, maar waar kunnen we dat op inzetten? We zien door de bomen het bos niet meer en er ligt al zoveel op ons bordje’.

Slim verbinden

Onze regioadviseurs kunnen je helpen, op inhoud of op proces. Waardoor jij je handen vrijhoudt om andere ballen in de lucht te houden. Daarbij kijken we uiteraard naar de relatie sport- en preventieakkoord én borduren we voort op gemeentelijk beleid (sport en bewegen, sociaal domein, openbare ruimte, etc.).

Zo kunnen we adviseren ten aanzien van bepaalde interventies. Of helpen om het proces op te starten: als regisseur/aanjager van de uitvoering, maar ook inhoudelijk. Bijvoorbeeld bij het vaststellen van criteria: wat zijn de voorwaarden waaraan een aanvraag moet voldoen zodat meerdere partijen ervan profiteren (samenwerking stimuleren). Of hoe kunnen we aansluiten bij ontwikkelingen, zoals Impuls en Innovatie Bewegingsonderwijs.

Op die manier sturen we op zaken waar al energie op zit in plaats van nieuwe dingen te bedenken. Wat heeft een extra impuls nodig om van de grond te komen? Waar kunnen we op korte termijn winst behalen? Hoe kunnen we versnellen? Hoe kunnen we slim verbinden?

Kortom, jij vraagt en wij doen!

Is jouw interesse gewekt en wil je sparren over wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact op met jouw regioadviseur:

Hart van Brabant Marja Nieuwenhuis m.nieuwenhuis@ssnb.nl 06-14 64 74 69
Noordoost-Brabant Jos Kuipers j.kuipers@ssnb.nl 06-24 82 24 90
Zuidoost-Brabant Miriam van Moll m.v.moll@ssnb.nl 06-20 49 19 09
West-Brabant Martijn Gommeren m.gommeren@ssnb.nl 06-41 90 41 09