Author Archives: ssnb

Blog | Brigitte Musters: De gelukkige sport- of beweegprofessional zorgt voor impact!

Lees het gehele artikel

Goed werkgeverschap; over mensen die het verschil maken

Vanuit diverse rollen ben ik momenteel betrokken bij allerlei arbeidsmarkt gerelateerde vraagstukken. Een onderwerp dat, al zo lang als ik werk, mijn nadrukkelijke aandacht heeft: een bedrijf runnen, een project uitvoeren of een proces tot een goed einde brengen, altijd heb je met mensen te maken. Mensen in een bepaalde fase van hun leven en hun professionele ontwikkeling, beiden bepalend voor de motivatie waarmee zij hun werkdag beginnen. Ongeacht het aantal dagen of uren dat iemand werkt, de omgeving of het type organisatie, leren en ontwikkelen doen we iedere dag. Niet gek dus dat ik aansla op uitspraken als een leven lang leren of ontwikkelen, lerende organisaties etc. Niet gek dat ik daarom zitting heb in het bestuur van het arbeidsmarktfonds Samen Presteren, een bijdrage mag leveren aan de HCA (Human Capital Agenda) Sport en de rol van programmamanager LAB (Landelijke Academie Buurtsportcoaches) vervul. Wel gek (in mijn ogen dan) dat essentiële keuzes vaak door andere zaken gedreven worden dan goed werkgeverschap of oog voor ons menselijk kapitaal.

Sport- & beweegprofessionals in de Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC)

Neem nu de vakleerkracht bewegingsonderwijs (de gymdocent). Een functie die op veel plekken in Nederland (gedeeltelijk) gefinancierd wordt met middelen uit de BRC (Brede Regeling Combinatiefuncties). Er zijn de nodige discussies of het niet logischer is dat onderwijs deze professionals zelf bekostigt, met andere woorden of de BRC hiervoor wel bedoeld is. Daar kun je iets van vinden, maar feit is dat bij de start van de regeling veel gemeenten juist mogelijkheden zagen om met de scholen samen invulling te geven aan goed bewegingsonderwijs op basisscholen. En daarmee werd/wordt een van de doelstellingen van de regeling ingevuld. Iedereen blij zou je zeggen. Het tegengestelde is waar, want dit deel van de beroepsgroep is soms als ZZP’er aan het werk, wordt dan weer tewerkgesteld via een lokale of provinciale sportservice organisatie of heeft een dienstverband elders (maar niet bij de onderwijsinstelling zelf). Dat is met name de KVLO een doorn in het oog want, zo stelt de vakvereniging, de meeste professionals worden daardoor onvoldoende beloond. In deze tijd van schaarste zet dat de boel op scherp met als gevolg dat werkgevers shoppen en werknemers hoppen. En daarmee dus discontinuïteit in de uitvoering met alle nadelige effecten van dien.

Arbeidsvoorwaarden, maar ook arbeidsomstandigheden!

De oplossing is echter niet zo eenvoudig. Het vereist in ieder geval een dialoog op meerdere fronten en bewuste keuzes rondom de inzet van onze professionals. Hier ligt een belangrijke rol voor gemeenten weggelegd als ontvanger/partner in de BRC. De regeling is immers nooit bedoeld om het ambtenarenapparaat te vergroten. Dit veronderstelt dat de gemeente het werkgeverschap elders belegt. Wil, in dit voorbeeld van de vakleerkracht, het onderwijs alleen maar “lesboeren”, dus 100% zuivere gymdocenten, dan zou het onderwijs deze mensen idealiter zelf een dienstverband moeten bieden. Gebrek aan middelen kan met de diverse financiële regelingen niet meer het argument zijn om dat na te laten. Wil het onderwijs om welke reden dan ook dit werkgeverschap niet zelf dragen, dan zou zij tenminste wel de geldende arbeidsvoorwaarden moeten betalen. Dan heb ik het over een marktconform salaris (tenminste gelijk aan dat van de cao PO), maar ook over andere zaken zoals het vergoeden van de niet directe lesuren, de inzet van begeleiding, tijd voor persoonlijke ontwikkeling, teambuilding/aansluiting bij het docententeam van de school, de beschikbaarheid over goede tools en interventies etc. etc.

En last but not least, wat wil de professional zelf? Want laatst kreeg ik het advies om iedereen met een lesbevoegdheid fulltime voor de klas te zetten, maar dat gaat toch echt voorbij aan het perspectief van de professional zelf die vaak a) al niet meer fulltime wil werken en b) juist de rol van combinatiefunctionaris interessant vindt voor zijn eigen ontwikkeling. We kennen tal van voorbeelden zoals het verzorgen van beweegactiviteiten bij de naschoolse opvang of bij de nabijgelegen pumptrack. Zo wordt er een nog betere band met de kinderen opgebouwd en wordt de kans groter dat de leerlingen kan begeleiden naar passend beweegaanbod. Of kan signaleren dat er bijvoorbeeld sprake is van onvoldoende financiële middelen om te sporten of te bewegen en kan verwijzen naar de beschikbare fondsen. Maatschappelijke meerwaarde leveren en dus betekenisvol werken!

Visie en kwaliteit lonen

Ja, hier hangt een prijskaartje aan, maar dat zorgt wel voor kwaliteit. Helaas constateer ik maar al te vaak dat “we het afkopen” en ons dan laten leiden door de (laagste) prijs, maar goedkoop blijkt in deze tijden vaak ook duurkoop te zijn. Dat geldt voor gymdocenten, maar ook voor buurtsportcoaches. Dat betekent echt niet overal 20% erbij of onbeperkt investeren in opleidingen. Alles begint bij visie. Visie op wat sport & bewegen kan bijdragen aan jouw doelstellingen; wat wil je met de professional bereiken? Wat heb je daarbij nodig? Welk profiel, welke competenties horen daarbij, hoe ziet dan je formatie eruit? Zit alles vast in een werkplan of blijft er ruimte voor innovatie, actualiteit en persoonlijke groei? En als je dit elders belegt, hanteert de werkgever dan marktconforme arbeidsvoorwaarden? Als er sprake is van cofinanciering, is dit daadwerkelijk kwantitatief en kwalitatief goed geregeld? Is er sprake van goed werkgeverschap? Krijgt de professional de beschikking over tools, managementaandacht etc.? Als je wilt dat ‘het instrument’ buurtsportcoach (in welke rol dan ook) rendeert, moet je de bereidheid hebben om hierin te investeren. Dat is primair de rol van een werkgever, maar zeker ook van de afnemers/gemeenten die profiteren van de kwaliteit. En ga hier dus ook het gesprek over aan met de professional zelf; als dit dan het kader is, welke rol zie je voor jezelf, wat heb je daarvoor nodig? Maatwerk binnen een generieke aanpak.

We praten alsmaar over de SROI van sport en bewegen, over impact. Dat vereist een goed samenspel van de professional zelf die gelooft in de kracht van een leven lang leren (ook bij dezelfde werkgever), diens leidinggevende/de werkgever, de gemeente en alle samenwerkingspartners die dit moeten faciliteren en financieren. De buurtsportcoach heeft de afgelopen jaren zoveel veerkracht, flexibiliteit en ontwikkelvermogen getoond, deze beroepsgroep verdient een kwalitatief en gelijkwaardig speelveld opdat ze toegevoegde waarde kan blijven leveren. De gelukkige sport- of beweegprofessional zorgt voor impact!

Samenwerking Uniek Sporten en Jeroen Bosch Ziekenhuis

Lees het gehele artikel

Uniek Sporten regio Meierij werkt samen met het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Regiocoördinator Luc van Eerd vertelt ons hier meer over.

“Samen met het Jeroen Bosch Ziekenhuis ondersteunen we patiënten in hun streven naar een gezondere leefstijl om zo hun gezondheidswelzijn te bevorderen.” Dit doen ze onder meer via het Samen Gezond Spreekuur: hier vindt een brede anamnese plaats met een verpleegkundige uit het JBZ en/of een preventiewerker van de GGD en/of leefstijlcoach en/of buurtsportcoach Uniek Sporten.

Hoe gaan we te werk?

Met de patiënt wordt gekeken waar de mogelijkheden liggen op het gebied van o.a. gezonde voeding, lichaamsbeweging, nachtrust, stressreductie en vitaliteit. Vervolgens wordt samen met de patiënt een Plan van Aanpak gemaakt waarin de vervolg stappen worden afgesproken. In het traject volgt na 3 weken een belafspraak voor monitoring en coaching moment. Na 3 maanden volgt een eindevaluatie voor monitoring of men een gezondere leefstijl is gaan omarmen in het dagelijks leven.

Ook worden er studenten van de HBO opleiding Sportkunde ingezet om patiënten die zijn opgenomen laagdrempelig in beweging te brengen via Beweegcafés. Met de revalidatieafdeling (Tolbrug) wordt nauw samengewerkt om revalidanten na revalidatie blijvend in beweging te houden. De werkgroep revalidatie, sport en bewegen, waar Uniek Sporten ’s-Hertogenbosch ook in is vertegenwoordigd, komt 4 keer per jaar bij elkaar voor afstemming, kennisdeling en bespreken van de voortgang van onze plannen.

Wat is het voordeel van deze samenwerking?

Het voordeel is de bundeling van kennis en netwerk. “Het ziekenhuis is ermee geholpen dat wij patiënten kunnen doorverwijzen naar lokaal beweegaanbod en/of ondersteuning van de buurtsportcoach.” Het aspect bewegen is een belangrijk onderdeel van een gezonde leefstijl. De kennis over bewegen in relatie tot de aandoening of beperking ligt bij Uniek Sporten. De kennis van de patiënt en daaraan verbonden gezondheids- of leefstijlproblematiek ligt bij JBZ, GGD en de leefstijlcoaches. Bundeling van kennis draagt bij aan het efficiënt en kwalitatief goed helpen van de patiënt bij een leefstijl (en beweeg-) gerelateerd vraagstuk.

Waar zijn ze nog meer mee bezig?

Het Samen Gezond Spreekuur wordt nu doorontwikkeld tot een leefstijlloket waar ook huisartsen patiënten naar kunnen doorverwijzen. De samenwerking tussen Uniek Sporten en de huisartsengroepen ligt er. Voor patiënten die zelf goed de weg weten te vinden is de website www.goedgezond.nl opgetuigd. En meer informatie over bewegen tijdens en na de beweegopname heeft het ziekenhuis ook hier online gezet

Parkinson boksen bij Boksschool Holzken

Lees het gehele artikel

Boksschool Holzken uit Eindhoven is een veelzijdige boxing gym. Zij trainen niet alleen wedstrijdboksers, maar zijn een gym waar iedereen welkom is en aan de slag kan met boksen. Zo ook de doelgroep Parkinson. Vanaf het moment dat je bij deze boksles voor mensen met Parkinson binnen komt lopen, word je enthousiast!

Boksschool Holzken vindt het belangrijk om meer te doen dan alleen het boksen en het trainen voor wedstrijden. Zo hebben zij ook wel eens scholen op bezoek en hebben ze met de gemeente Eindhoven samengewerkt binnen een project voor jongeren. Maar sinds een paar jaar verzorgen zij ook het Parkinson boksen.

Fanatiek sporter John, kwam enkele jaren geleden bij Paul Holzken met de vraag of zij niet iets wilde doen met Parkinson boksen. Na deze vraag is Paul gaan onderzoeken wat dit was en hoe hij hiermee aan de slag zou kunnen gaan. En heeft hij een training gevolgd zodat hij gecertifieerd Parkinson-boksen trainer is. Inmiddels is er twee keer per week een Parkinson boksen training waar ongeveer 15 sporters actief zijn. Paul is erg dankbaar dat hij met boksen iets kan bijdragen aan het vertragen van de ziekte.

Boksen en Parkinson is wellicht niet de eerste combinatie waar je aan denkt. Maar er is inmiddels veel bewijs dat boksen een positieve invloed heeft op het ziekteverloop. Daarnaast is het Parkinson boksen niet hetzelfde als de reguliere boks trainingen. “De trainingen zijn niet alleen op boksen gericht, maar juist gericht op de deelnemers. Het is dan ook belangrijk dat we ze goed leren kennen. Daarom drinken we voor en na de training samen een lekker bakje koffie en praten we over van alles.” 

In de trainingen worden boks technieken gecombineerd met cognitieve elementen. Dus bijvoorbeeld het stoten en het lopen tegelijk: met links voor lopen en met rechts stoten. Dit kan ook nog aangevuld worden met hoofdrekenen. Bijvoorbeeld bij iedere pas een stap in de tafel van 3 opnoemen. “Vaak zijn we bezig met een combinatie van hoofdrekenen en hand-en-been coördinatie. En wanneer we 1-op-1 stoten oefenen, dan moeten alle stoten benoemd worden.”

Voor een trainer is het goed om je deelnemers te kennen, zodat je daar de les op kunt aanpassen. En daarnaast raad Paul aan om een training te doen omtrent sporten met Parkinson. “Daar leer je veel over Parkinson en ‘foefjes’ die je tijdens je training kunt toepassen”. Het is vooral belangrijk om goed contact te hebben met je sporters zodat zij zich veilig voelen en durven aan te geven wat wel en niet gaat en wat goed voor ze is.

Parkinson boksen bij boksschool Holzken is inmiddels niet meer weg te denken. Het is een hechte groep waarbij het sociale contact ook erg belangrijk is. Als er een week geen training is, dan wordt het echt gemist. Wil jij dit ook een keer uitproberen? Dan kun je vrijblijvend een keer een proefles nemen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met info@BoxingGymHolzken.nl of 06 22416890

Dialoogtafels 13 juni 2022

Lees het gehele artikel

Dialoogtafels 13 juni 2022

Op 13 juni jl. organiseerden we vanuit SSNB dialoogtafels voor beleidsmedewerkers en (nieuwe) wethouders uit de provincie Noord-Brabant.
Het doel was om met elkaar langs verschillende actuele en strategische thema’s met elkaar het gesprek aan te gaan hoe we de sport- of beweegdeelname kunnen vergroten om zo te komen tot meer gezondere en gelukkigere levensjaren.

Maar waarom zouden we dat eigenlijk willen?

Allereerst omdat we constateren dat het beweeggedrag blijft steken, slechts de helft van de Nederlanders voldoet aan de richtlijnen. Zie ook het artikel in sport & strategie van 16 mei 2022. Daarnaast is er natuurlijk het ‘doemscenario gezondheidszorg 2040’ waarop vervolgens Marc van der Tweel (NOC*NSF) aan de voorzitter van GGD GHOR de vraag stelt waarop de sport zou moeten inzetten om een bijdrage te leveren aan preventie, bewaken en bevorderen van gezondheid, waarbij plezier een sleutelwoord in de oplossingsrichting lijkt te zijn. En dan hebben we natuurlijk met z’n alleen de maatschappelijke taak om met sport en bewegen onze bijdrage te leveren aan sustainable development goals.

Relevante ontwikkelingen

Dat het nu het moment is dat blijkt wel. Op landelijk niveau denkt het ministerie samen met haar werkveld partners na over de Human Capital Agenda en de sportstelseldiscussie. Er komt een vervolg op de sportakkoorden, nadrukkelijker gebundeld met de preventieakkoorden en dus focus op gezondheid, meedoen/inclusie (beweegalliantie). De Brede Regeling Combinatiefuncties wordt herijkt maar doorgezet en de verrijkte schooldag is een speerpunt de komende 4 jaren. Iets dichter bij huis wordt gewerkt aan het beleidskader Levendig Brabant 2030 gericht op de sectoren cultuur, erfgoed, sport en vrijetijd. Daarbij gaan we nadrukkelijk op zoek naar de kracht van een integrale samenwerking en is naast topsport ook ruimte is voor breedtesport. In het beleidskader gezondheid wordt daarnaast expliciet ingezet op 3 gezonde levensjaren extra. En tenslotte werken we binnen SSNB natuurlijk aan onze eigen speerpunten gericht op inclusie, een duurzame sport- en beweeginfrastructuur en gelukkige & gezonde mensen (inwoners en professionals). Puzzelstukjes die in elkaar vallen.

Doel en terugkoppeling

Langs vijf thema’s en een open tafel (blackbox) gingen we het gesprek over kansen om de sport- & beweegdeelname te vergroten en zo een bijdrage te leveren aan extra gezonde en gelukkige levensjaren en aan de Sustainable Development Goals. Hieronder staan een algemene terugblik met een kort verslag per thema en uitgebreider verslag met de specifieke ontwikkelingen en context per onderwerp:

En nu?

De output nemen we mee naar de landelijke en provinciale tafels en natuurlijk in onze eigen proposities en uitvoeringsplannen. Bij relevante ontwikkelen zullen we actief communiceren. Graag tot de volgende gelegenheid!

Leerlijn ‘Bewegen In de Openbare Ruimte’ op 2 juni gestart

Lees het gehele artikel

Op donderdag 2 juni vond de eerste lesdag plaats van de leerlijn ‘Bewegen In de Openbare Ruimte’ (BIOR). Deze cursus, die wordt aangeboden door Brabant Beweegt Buiten, is bedoeld voor sport- en beweegprofessionals die aan de slag willen met een beweegvriendelijke inrichting van de openbare ruimte. Deelnemers worden opgeleid tot BIOR-experts. Tijdens deze eerste lesdag hebben Noud van Herpen (SSNB) en Maartje Kunen (Fontys), beide werkzaam voor Brabant Beweegt Buiten, de deelnemers voorzien van kennis en begeleiding. Jeroen Leenders (werkzaam bij Team NB – Move Vught) en Marjanne Steenhuis (beleidsadviseur bij gemeente Vught) gaven een gastcollege over de openbare ruimte en die werd gecombineerd met een wandeling langs succesvolle beweegvriendelijke interventies in Vught.

De deelnemers hebben veel kennis opgedaan over het thema BIOR door middel van de website beweegvriendelijkebuurt.nl, een online leeromgeving dat kennis en tools bevat om (sport-)professionals te helpen in of aan een beweegvriendelijke omgeving. Daarnaast zijn de deelnemers aan de slag gegaan met één van de twee praktijkopdrachten: ‘het agenderen en ophalen van de vraag voor bewegen in de openbare ruimte’ en ‘het realiseren van bewegen in de openbare ruimte’.

Ook hebben de deelnemers een wandeling gemaakt in Vught, waarbij ze een aantal voorbeeldprojecten hebben bezichtigd. Tijdens deze wandeling hebben de gastdocenten vanuit hun visie de deelnemers wat verteld over de voorbeeldprojecten en waarom de projecten wel of niet als succesverhaal kunnen worden gezien. Het doel van deze wandeling is om de deelnemers te laten zien hoeveel mogelijkheden er zijn om aan de slag te gaan met BIOR en om hen inspiratie te geven voor hun eigen casus, waar ze in de komende paar maanden aan gaan werken.

Op 7 juli en op 29 september vinden de andere twee lesdagen plaats waarin wordt gewerkt aan een volledig plan van aanpak en waarin de deelnemers feedback geven en ontvangen om hun eigen opdracht tot een succes te brengen.

Wil je meer weten over de Leerlijn BIOR en lijkt het jou wat om de volgende cursus deel te nemen? Klik dan hier! Of neem contact op met Noud van Herpen via n.v.herpen@ssnb.nl of bel/app 06-34 47 28 48.

Sportakkoorden Festival in Noord-Brabant op 11 juli 2022

Lees het gehele artikel

Heb je bijgedragen aan het sportakkoord in jouw gemeente? Ben je benieuwd hoe anderen aan de slag zijn geweest met hun sportakkoord? En heb je zin in een gezellige bijeenkomst om terug te blikken én vooruit te kijken? Dan ben je van harte welkom op het sportakkoorden festival op 11 juli as. in Schijndel en kun je je hier inschrijven via Mijn VSG.

In 2018 is het Nationaal Sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’ getekend en nu, na bijna vier jaar, zijn in nagenoeg  alle gemeenten diverse groepen aan de slag gegaan met de activiteiten uit hun eigen lokale sportakkoord!

Wij zijn trots op al die lokale sportakkoorden en de partijen die zich daaraan hebben verbonden. Reden dus voor een feestje met iedereen die hieraan heeft bijgedragen. Voor twaalf festivals maar liefst, die gaan plaatsvinden in de zomermaanden juni-, juli en september 2022 op twaalf verschillende plekken in het land.

Voor wie?

Onder de noemer “Lang leve het Sportakkoord!” nodigen we iedereen die heeft meegeholpen aan het lokale sportakkoord uit voor het festival. Dit zijn: de vrijwilligers van de sportvereniging, de zorgverleners, de gymleraar, beleidsmaker van de gemeente, wethouder en raadsleden, de clubondersteuner en adviseur, lokale sportraad, de GGD-er, de buurtsportcoach, sportschooleigenaar, de fysiotherapeut, de supermarkteigenaar en al die andere betrokkenen van het lokale sportakkoord.

Avondprogramma met buffet

Locatie is, hoe kan het anders, inspirerend! Tijdstip is de avond, te starten met een maaltijd voor alle bezoekers.

Onder inspirerende begeleiding van “the Small Giant” Roy Meyer (top-judoka, co-commentator bij Olympische Spelen en DE man die weet om te gaan met teleurstellingen en tegenslagen) gaan we met elkaar delen wat er is bereikt; Wat is er terecht gekomen van die mooie ambities uit het nationale sportakkoord? Hoe staat het met de beweegvaardigheid van de jeugd? Hoe is er gewerkt aan meer vitale sportclubs?

Is de sportcultuur positiever geworden? En ook inclusiever? We zullen het zien op de sport- en beweegmarkt!

En we blikken vooruit: Hoe nu verder met de lokale kernteams en de sportakkoorden? Welke ambities hebben we nog meer?

  • 18.00 – 19.00 uur: Inloop met buffet
  • 19.00 – 19.30 uur: Terugblik op bijna 4 jaar sportakkoorden met lokale vertegenwoordigers
  • 19.30 – 20.40 uur: Sport- en beweegmarkt waar (partners van) lokale sportakkoorden zich laten zien!
  • 20.40 – 21.00 uur: Vooruitblik: in gesprek met de landelijk partners én de zaal
  • 21.00 – laat: Borrel

Mocht je ook geïnteresseerd zijn in het middagprogramma voorafgaande het Sportakkoordenfestival, het Lerende Netwerk voor de buurtsportcoaches, dan kun je hier klikken voor meer informatie.

Ken je anderen voor wie deze uitnodiging ook interessant is, voel je vrij om dit bericht door te sturen.

 

Sport- en beweegaanbod voor mensen met Parkinson

Lees het gehele artikel

De afgelopen dertig jaar is het aantal patiënten met de diagnose de ziekte van Parkinson meer dan verdubbeld. Voor deze mensen is het goed om te sporten en bewegen, maar helaas zijn er nog niet veel aanbieders en trainers die hier passend aanbod voor hebben. Daar willen we verandering in brengen.

Help jij mee om inzichtelijk te maken wat er nodig is om dit te realiseren?

Vul dan onze vragenlijst in:

Heb je vragen of wil je graag iets met ons delen? Neem dan contact op met Marieke Driessen, projectmedewerker inclusief bewegen, via m.driessen@ssnb.nl.

Your Marathon Challenge

Lees het gehele artikel

8 en 9 oktober 2022 is het weer zo ver: het weekend van de ASML Marathon Eindhoven. Ook dit jaar vinden er weer tal van evenementen plaats, waaronder de Your Marathon Challenge. Met de Your Marathon Challenge kan iedereen zijn eigen marathon afleggen!

Deze challenge is speciaal voor unieke sporters en mensen die een drempel ervaren om te sporten en bewegen. Daarom kunnen zij in de weken voorafgaand aan de marathon de eerste 41km bij elkaar sparen door te wandelen, te rollen of te rennen. Dit kan gezamenlijk en onder begeleiding (van bijvoorbeeld een zorginstelling of wandelgroep) worden gedaan, maar ook individueel. Vervolgens leggen alle deelnemers op zaterdag 8 oktober de laatste 1,195 km af op weg naar de finishboog op de Vestdijk in Eindhoven.

Willen jullie ook deel uitmaken van dit mooie evenement? Inschrijven kan op www.yourmarathonchallenge040.nl. Inschrijven kost €3,50 per persoon en daarvoor krijgt deze een startnummer, een digitaal deelname certificaat, verzorging en, niet geheel onbelangrijk, een medaille! Heb je vragen of loop je ergens tegenaan? Neem dan contact op met Marieke, projectmedewerker inclusief bewegen, via m.driessen@ssnb.nl.

Het Veilig Aangepast Fietsen evenement was een groot succes!

Lees het gehele artikel

Het Veilig Aangepast Fietsen evenement was een groot succes!

Op vrijdag 13 mei 2022 werd het Veilig Aangepast Fietsen evenement georganiseerd door SSNB samen met Wendy Muis, vrijwilligster en inwoner van de gemeente Geertruidenberg.

Het evenement was bedoeld om de raadsleden van de Gemeente Geertruidenberg meer inzicht te geven over welke beperkingen er allemaal zijn voor de mensen met een aangepaste fiets. Hierbij kan je denken aan bijvoorbeeld hoge bossen, hoge stoplichtpalen en hellingen na een stoplicht. Daarnaast was dit evenement ook bedoeld voor mensen die kennis wilden maken met aangepast fietsen.

Om 11 uur startte het informatieve gedeelte op het Heereplein in Raamsdonksveer. Tijdens dit gedeelte werd het evenement geopend door Wendy Muis en Coördinator buurtsportcoaches Marlou Rikkert van SSNB. Hierna sprak wethouder sociaal domein van Gemeente Geertruidenberg, Adriaan de Jongh.

Het informatieve gedeelte werd afgesloten door Veilig Verkeer Nederland (VVN). De vertegenwoordiger van VVN nam de deelnemers mee in het stukje veiligheid in het verkeer. Zo kwamen er vragen naar boven over waar je allemaal op moet letten als je deelneemt aan het verkeer en wat je zelf allemaal kan doen om je eigen veiligheid in het verkeer te borgen.

Na het informatieve gedeelte ging Medipoint met de deelnemers in gesprek om ze te voorzien van informatie over de mogelijkheden van aangepaste fietsen. Ook kreeg iedereen de mogelijkheid om verschillende aangepaste fietsen te testen.

Om 12.00 werd er genoten van een heerlijke lunch en om 13.00 uur zijn alle deelnemers een tocht door de gemeente Geertruidenberg gaan fietsen. Na afloop zijn de bevindingen besproken en is het evenement afgesloten. Het was een inspirerende en sportieve dag!