Author Archives: ssnb

Unieke samenwerking om vitaliteit te bevorderen officieel van start

Lees het gehele artikel

Unieke samenwerking om vitaliteit te bevorderen officieel van start

Voortbouwend op de kracht van de Brainport regio werken verschillende partijen uit het Cluster Sports & Technology al langere tijd samen om met innovatieve oplossingen tot een fitte en vitale samenleving te komen. Nu de relevantie en urgentie van een actieve gezonde leefstijl hoog zijn, is het tijd om deze samenwerking te bekrachtigen in de ELIS Innovation HUB for Active Healthy People. Elis is een verwijzing naar de oude Griekse stadstaat waar 2800 jaar geleden kennis en kunde rondom vitaliteit samenkwamen. Destijds de eerste stap voor de organisatie van de Olympische Spelen, nu een harde noodzaak voor een vitale samenleving. Zet deze nieuwe stap nu samen met ons tijdens de ELIS Innovation Summit op 8 december.

Samen innoveren voor een gezonde en sportieve samenleving

Als de afgelopen periode ons iets heeft geleerd, is dat vitaliteit een belangrijk thema is. Alleen samen en met een creatieve aanpak kunnen we een inactieve leefstijl tegengaan en fysieke en mentale vitaliteit stimuleren. Om mensen meer in beweging te krijgen, komt expertise vanuit verschillende invalshoeken samen in de ELIS Innovation Hub. Dit moet niet alleen leiden tot een verbeterde kwaliteit van leven en een lagere zorgdruk, maar ook tot een verhoogde arbeidsproductiviteit en meer banen. Innoveren op het gebied van vitaliteit op de plekken waar de impact het grootste is: op het werk, in de openbare ruimte en in de sport.

Nederland op de kaart: frontrunner op het gebied van sport en vitaliteit

Nederland, en Zuid-Nederland in het bijzonder, heeft een uitstekende naam in Europa op het gebied van innovatie, sport en vitaliteit. Inactiviteit is echter een wereldwijd probleem dat niet alleen in Nederland bestreden kan worden. De ELIS Innovation Hub vormt dan ook een brug naar internationale samenwerkingen door aan te sluiten bij het European Network of Innovation Hubs for Active Healthy Lifestyle. Door internationaal krachten te bundelen en kennis uit te wisselen vergroten we de maatschappelijke en economische impact van onze gezamenlijke successen.

Lees hier meer over de summit en meld je direct aan!

Gemeente en topsportclubs ‘s-Hertogenbosch bundelen krachten

Lees het gehele artikel

Oud-voetballer Marc Latupeirissa verenigt Bossche topsportclubs en gemeente op maatschappelijk gebied

De gemeente ’s-Hertogenbosch en 3 topsportclubs uit Den Bosch (FC Den Bosch Foundation, Heroes Den Bosch, Hockeyclub ’s-Hertogenbosch) hebben de handen ineengeslagen om gezamenlijk te werken aan een gezonde stad en samenleving. De ambitie van gemeente en topsportclubs is om achter en voor de schermen meer samen op te trekken op maatschappelijk vlak. Enerzijds door organisatorisch krachten te bundelen, anderzijds door elkaars projecten te ondersteunen. Met deze aanpak willen zij hun maatschappelijke nut optimaliseren en de impact van hun projecten vergroten.

Namens het samenwerkingscollectief gaat oud-voetballer Marc Latupeirissa een jaar lang als Kwartiermaker Topsport & Samenleving het collectieve beleid voor Maatschappelijk Verbeterend Ondernemen verder ontwikkelen en (laten) uitvoeren.

SSNB is uitvoerder van het werkgeverschap van Latupeirissa , dat voor de duur van een jaar gesubsidieerd wordt door de gemeente ’s-Hertogenbosch.

 

Klik hier voor het persbericht dat hierover op 1 oktober is verschenen.

 

 

Sportloket Zuid-Brabant

Lees het gehele artikel

Sportloket aan zet!

Voor de nieuwsbrief Inclusief bewegen gaan we de Brabantse sportloketten één voor één langs om wat te vertellen over het loket, de sportcoaches, de activiteiten en de belangrijkste doelen. Zo maakt heel Brabant kennis met onze mooie organisatie van Uniek Sporten Brabant!

Uniek Sporten Zuid-Brabant

Uniek sporten Zuid-Brabant is een samenwerkingsverband tussen 13 gemeenten (Eindhoven, Valkenswaard, Heeze-Leende, Veldhoven, Cranendonck, Oirschot, Geldrop-Mierlo, de Kempen, Son en Breugel en Waalre). Samen zetten deze gemeenten zich in om sporten en bewegen voor mensen met een beperking in deze regio te bevorderen. Iedere gemeente heeft een eigen lokale uitvoerder die aanspreekpunt is voor inwoners uit zijn/haar gemeente. Samen voeren deze lokale uitvoerders de ‘werkgroep’ van Uniek Sporten Zuid-Brabant. Daarnaast vormen de beleidsmedewerkers van de aangesloten gemeenten de ‘stuurgroep’ van het sportloket. Joep Pouls vervult de rol als coördinator van het sportloket.

 • Eindhoven: Sanne van Mierlo en Meggy van Soest
 • Valkenswaard: Astrid van Deursen
 • Heeze-Leende: Diana Rooijackers
 • Veldhoven: Roy Frederiks
 • Cranendonck: Pien de Swart
 • Oirschot: Corné Boot
 • Geldrop-Mierlo: Anouk Houterman
 • de Kempen (Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel de Mierden): Myrna Terbült
 • Son en Breugel: Michelle Driessen
 • Waalre: Shauny Regli

De werkgroep heeft 6 keer per jaar overleg, hier bespreken we de (gezamenlijke) projecten zoals de Familiedag in Eindhoven tijdens de NSW, de communicatie via onze sociale media kanalen of de samenwerking met het campagneteam van Uniek Sporten Brabant en bespreken we de samenwerking met elkaar, aanbieders en sporters, aldus Joep Pouls.

De stuurgroep vergaderd 4 keer per jaar. Daarin worden de resultaten besproken en komen de financiën en plannen voor de toekomst ter sprake. De stuurgroep is ook aanwezig bij de werkgroep overleggen. Per keer sluit er iemand aan om zo de verbinding te blijven houden tussen het beleidsmatige werk en het uitvoerende werk.

Door de coronamaatregelen moesten we wat creatiever zijn in de uitvoering

Tijdens de lockdown organiseerden we vooral veel online activiteiten, een aantal sportcoaches is nieuw gestart net voor of tijdens de coronaperiode en dit heeft e.e.a. bemoeilijkt. Ondanks dat hebben we toch nog veel mensen weten te bereiken en hiervan hopen we in de komende periode, waarin weer wat meer mag, de vruchten te plukken.

Mooie successen

 • Een meisje dat nergens bij hoorde en nauwelijks aan bewegen toekwam is gekoppeld aan een hele bedreven bootcamptrainer met veel ervaring met deze doelgroep. Uiteindelijk is zij helemaal opgebloeid en kregen we berichten van dank via haar moeder.
 • Samen met fysiotherapeuten en zorginstellingen hebben we tijdens de lockdown balkonfitness verzorgd, dit werd heel enthousiast ontvangen!. Het mooie hiervan was ook dat dit op meerdere plekken werd georganiseerd in de regio.
 • Samen met een voetbalclub in Veldhoven is er een nieuwe groep gestart waar nu een groot aantal inwoners structureel sport.

Als tip voor andere samenwerkingsverbanden willen wij meegeven dat ze vooral moeten kijken naar wat wel kan (corona gerelateerd maar ook naar wat een individu wel kan). Daarnaast is een hechte samenwerking binnen de werkgroep heel belangrijk, als ze elkaar echt als collega’s zien, wordt de samenwerking intensiever. De expertise van de sportcoaches zijn heel verschillend, je kan enorm veel van elkaar leren.

Onze ultieme droom:

Dat er in elk dorp naast de sportcoach van Uniek Sporten mensen opstaan die het verlengstuk van ons kunnen zijn zoals Stichting Meedoen in Son en Breugel.

Kijk altijd naar de mogelijkheden in plaats van naar de onmogelijkheden!

Uniek Sporten Uitleen zorgt voor toegankelijkere sport in Brabant!

Lees het gehele artikel

Van 4 t/m 8 oktober staat de ‘week van de toegankelijkheid’ weer op de agenda. Tijdens deze week wordt er extra aandacht gevraagd voor toegankelijke winkels, horeca, sportaccommodaties, natuurgebieden en nog veel meer. Mensen met een beperking ervaren namelijk nog steeds onwijs veel drempels om volledig mee te kunnen doen in onze samenleving.

Eén van deze drempels is het gebruik van een hulpmiddel tijdens sportactiviteiten. 5,7% Van onze bevolking gebruikt een hulpmiddel om te bewegen (stok, rollator, rolstoel, looprek enz.) (CBS, 2018). Veel mensen die in het dagelijks leven gebruik maken van een loophulpmiddel, hebben dit ook nodig in de sport. Deze hulpmiddelen zijn ontzettend kostbaar en niet iedereen kan daar zomaar gebruik van maken, wat er voor zorgt dat sommige mensen niet de sport kunnen beoefenen die zij graag zouden willen. Om deze reden kan heel Brabant gebruik maken van de Uniek Sporten Uitleen.

Uniek Sporten Uitleen zorgt ervoor dat mensen met een fysieke beperking sporthulpmiddelen kunnen uitproberen voor een periode van zes maanden. Door de beschikbaarheid van sportvoorzieningen vanuit een uitleenpool, kunnen mensen uit het brede aanbod uiteindelijk de sport kiezen die het beste bij ze past. Naast het uitlenen van de hulpmiddelen krijgt de sporter ook advies over het hulpmiddel en het gebruik ervan. Het middel wordt persoonlijk gepast en afgesteld op de wensen. Tijdens de uitleenservice is er altijd technische service en onderhoud beschikbaar.

Ben of ken jij iemand die gebruik zou willen maken van deze mooie regeling? Neem dan snel contact op met de beweegcoach of een WMO-consulent in jouw regio. Zij helpen je verder!

Subsidiemogelijkheid Volwassenenfonds Sport & Cultuur

Lees het gehele artikel

Urgentie

Afgelopen jaren is uit onderzoek naar voren gekomen dat volwassenen met een lager inkomen en lagere opleiding minder sporten en bewegen. Het verschil met volwassenen met een hoger inkomen en hogere opleiding, lijkt door de coronacrisis alleen maar toegenomen. Het Volwassenenfonds Sport & Cultuur geeft een extra impuls aan de sport- en beweegdeelname van volwassenen die leven rond het bestaansminimum. Daarmee kunnen de negatieve effecten van de coronacrisis op het sport- en beweeggedrag bij volwassenen gereduceerd worden en onder hen structureel sport en bewegen stimuleren.

Subsidiemogelijkheid

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) onderkent de urgentie en stimuleert gemeenten middels een subsidie om het Volwassenenfonds Sport & Cultuur te omarmen. VWS biedt 50 gemeenten de mogelijkheid om de lokale coördinatiekosten te reduceren en stelt daarom een budget van € 10.873,60 per gemeente beschikbaar. Dit ontlast de deelnemende gemeenten in de (opstart)kosten van de activiteiten en het inrichten van het netwerk. Hierdoor kunnen zij meer budget besteden aan vergoedingen voor de doelgroep. Naast een financiële bijdrage voor de lokale coördinatiekosten, stelt de subsidie een activiteitenbudget beschikbaar (€ 2.000 excl. BTW per gemeente) voor de uitvoering van één of meerdere sport- en beweegactiviteiten van de menukaart met sport- en beweegactiviteiten, aan deze menukaart wordt momenteel nog hard gewerkt. Let op! Er is budget voor 50 gemeenten, op is op!

Wat betekent dit voor de gemeente?

De adviesgesprekken om het Volwassenenfonds Sport & Cultuur binnen de gemeente in te richten worden vergoed. Hiervoor wordt een bedrag van € 273,60 excl. BTW beschikbaar gesteld. Daarnaast worden de huidige coördinatiekosten (1 uur per week gedurende één jaar) op de huidige licentiekosten in mindering gebracht. Dit gaat om een vast bedrag van € 2.150,- excl. BTW (zie tabel 1). Tot slot worden er per week 3 uur aan coördinatiekosten beschikbaar gesteld (gedurende één jaar) om het Volwassenenfonds volledig in te richten binnen de gemeente. Dit gaat om een bedrag van € 6.450,- excl. BTW.

Als uw gemeente gebruik wilt maken van deze eenmalige stimuleringsimpuls, dan kan de coördinator van het Volwassenenfonds (Demy Weertman) het aanvraagformulier samen met u invullen. Dit aanvraagformulier zal medio oktober gereed zijn en het Volwassenenfonds Sport & Cultuur zal aan de hand van het formulier beoordelen of de subsidie wordt toegekend.

Interesse? Reageer dan snel!

Bent u geïnteresseerd in deze subsidie en zou u graag een verkennend gesprek inplannen met onze provincie coördinator van het Volwassenenfonds Sport & Cultuur. Stuur dan snel een mailtje naar Demy Weertman of neem telefonisch contact met haar op via 06 – 41 33 85 63.

Fontys Sporthogeschool en Sportservice Noord-Brabant

Lees het gehele artikel

Fontys Sporthogeschool en Sportservice Noord-Brabant intensiveren samenwerking rondom Bewegen in de Openbare Ruimte en de Beweegvriendelijke Omgeving

Fontys Sporthogeschool (FSH) en Sportservice Noord-Brabant (SSNB) werken al jaren samen rondom meerdere maatschappelijke uitdagingen. Denk hierbij aan het lokale partnership in Roosendaal waarin Sportkunde studenten, SSNB en gemeente Roosendaal samen werken aan het in beweging brengen en houden van de inwoners van Roosendaal. Een ander voorbeeld is het onderzoeksproject ‘Buurtsportcoach als katalysator voor beweegvriendelijke buurten‘ waarin we in een consortium van partners samen gewerkt hebben aan de online leeromgeving www.beweegvriendelijkebuurt.nl. Aan de hand van kennis en instrumenten helpen we de buurtsportcoach op weg met het werken in en aan een beweegvriendelijke omgeving. De online leeromgeving is een basis voor de cursus BIOR, die SSNB en FSH samen verzorgen. In de cursus vertalen we kennis en instrumenten naar de eigen praktijk van cursisten

Wat betekent deze samenwerking nu voor gemeenten?

We zien namelijk dat het vertalen van theorie naar praktijk nog best lastig kan zijn. Dat ervaart ook onze partner Kenniscentrum Sport en Bewegen (KCSB) die ons de vraag heeft gesteld om in kaart te brengen waar gemeenten nu tegenaan lopen als het gaat om de thema’s Bewegen in de Openbare Ruimte (BIOR) en Beweegvriendelijke Omgeving (BVO). En ook bij SSNB zien we een toename in het aantal vragen van gemeenten rondom dit thema. In de gemeente Roosendaal zijn we momenteel bezig met een vraag rondom programmering en beheer van Urban Sports- en Speelpark Stadsoevers. En als vervolg starten we (gemeente Roosendaal-FSH-SSNB) een onderzoeksproject waarbij inzichten en geleerde lessen ophalen die relevant zijn voor andere gemeenten.
Of het nu gaat om een braakliggend terrein, de invulling van omgevingsplannen meer vanuit gezondheidsbevordering dan vanuit gezondheidsbescherming, de (her)-ontwikkeling van een sportpark, de uitwerking van uw lokale sportakkoord, we verbinden onderzoeksresultaten, praktijk, uitvoering én ons netwerk. Zo komen we tot een concrete oplossingsrichting van het vraagstuk.

Ervaart u uitdagingen of heeft u vragen rondom BIOR/BVO, laat het dan weten aan Noud van Herpen en hij zal samen met FSH en KCSB u verder helpen.
Contactgegevens Noud van Herpen: n.v.herpen@ssnb.nl of 06-34472848

Week tegen kindermishandeling 2021

Lees het gehele artikel

Van 15 tot en met 21 november 2021 is de landelijke Week tegen Kindermishandeling. In de regio Hart van Brabant gaan we weer voor een week vol activiteiten. Om aandacht te vragen voor kindermishandeling, maar vooral ook om samen de aanpak van kindermishandeling te versterken.

Het thema van 2021 is: Ik zie jou en is de verbindende factor tussen alle activiteiten en krijgt iedere dag van de week een verdiepende invulling. Lees verder op www.zorgenomeenkind.nl/week.

SSNB gaat samen met de beleidsmedewerkers sport in Hart van Brabant kijken of en hoe we dit lokaal kunnen invullen vanuit de sport. Dat doen we vanuit onze betrokkenheid als Adviseur Lokale Sport en als Regioadviseur. Daarbij kijken we of er aansluiting met het lokale sportakkoord is en of er eventueel, zoals in Loon op Zand, een bijeenkomst georganiseerd kan worden. Ook zullen we relevante services inzetten wanneer dat passend is.

Doet u mee?
Organiseert u een activiteit in de week tegen kindermishandeling? Sluit dan aan bij dit thema. Zo zijn alle activiteiten in verbinding en versterken ze elkaar. Laat ons via taskforcekindermishandeling@tilburg.nl weten welke activiteit u organiseert. Dan plaatsen we de activiteit op zorgenomeenkind.nl. Zo ontstaat een mooi overzicht van wat er in onze regio gebeurt.

Bijeenkomsten Verenigingondersteuning

Lees het gehele artikel

Verenigingondersteuningsbijeenkomsten najaar 2021 Noord-Brabant

In het najaar van 2021 organiseert SSNB weer een viertal regionale bijeenkomsten met de verenigingsondersteuners. Maar wat houden die bijeenkomsten in?

In Nederland zijn er ruim 30.000 clubs. Dit zijn niet alleen de traditionele sportclubs maar ook de anders georganiseerde sportaanbieders. Er zijn tal van partijen die deze clubs ondersteuning bieden omdat er niet altijd standaard ondersteuning ingeregeld is of omdat deze niet altijd de gewenste kwaliteit heeft. Daarom willen we regionaal transparantie, efficiency en effectiviteit creëren. Wij zijn voorstander van lokaal en dichtbij VO (verenigingsondersteuning) organiseren als dat mogelijk is. Met dit soort bijeenkomsten willen we input van de verenigingsondersteuners ophalen en van elkaar leren. Het uiteindelijke doel is om een netwerk te ontwikkelen waarin iedere verenigingsondersteuner lokaal zijn of haar voordeel mee kan doen. Indien mogelijk willen we de bijeenkomsten fysiek houden in de betreffende regio’s, als dat niet mogelijk is wordt het digitaal gedaan:

Maandag 22 november Regio West-Brabant 11:00-12:00
Dinsdag 23 november Regio Zuidoost Brabant 11:00-12:00
Dinsdag 23 november Regio Midden Brabant 16:00-17:00
Donderdag 25 november Regio Noordoost Brabant 16:00 tot 17:00

De bij ons bekende verenigingsondersteuners worden door ons rechtstreeks uit genodigd. Mocht je in het verleden niet eerder rechtsreeks uitgenodigd zijn en wel als verenigingsondersteuner actief zijn dan kun je contact opnemen met Jos Kuipers via j.kuipers@ssnb.nl of via 06-24 82 24 90.

Mooie ontwikkelingen JOGG Team!

Lees het gehele artikel

De afgelopen maanden hebben zich op het gebied van JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht) een aantal mooie ontwikkelingen voorgedaan. Zo werken Meike van Wezel en Lotte Andrieu vanaf 1 augustus samen als JOGG Team. Dit zowel in de gemeente Roosendaal, waar JOGG al sinds 2014 een opdracht is van de gemeente, maar sinds dit jaar ook in de gemeente Halderberge. Ook in deze gemeente gaat het JOGG team aan de slag om de integrale aanpak te laten landen en er voor te zorgen dat de omgeving van de Halderbergse jeugd gezonder wordt. Op maandag 20 september stond er een feestelijke kick-off gepland op basisschool De Bukehof. Samen met de kinderen is hier het eerste watertappunt geopend en is de campagne ‘Geen Rommel in je Trommel’ van start gaan. Middels de boekjes die bij deze campagne horen worden kinderen, ouders en leerkrachten verleid om de betere keuze te maken. Daarnaast is dit een mooie tool om met scholen en kinderopvangorganisaties in gesprek te gaan over het stimuleren van het maken van bewuste en gezonde keuzes. Verder staat op woensdag 22 september de Nationale Kraanwaterdag op de agenda, waar uitgebreid bij stilgestaan wordt en zal naar voorbeeld van Roosendaal gestart worden met ‘Heel Halderberge Kookt’.

Roosendaalse jeugd in de zomermaanden in beweging!

Lees het gehele artikel

De jeugd in de gemeente Roosendaal heeft zich niet hoeven vervelen gedurende de zomervakantie. In verschillende wijken zijn door de buurtsportcoaches van SSNB/RSD Beweegt activiteiten georganiseerd voor de Roosendaalse jeugd van 4 t/m 18 jaar.

Voor de kinderen t/m 12 jaar heeft een zeer geslaagde zesde editie van Summerfun plaatsgevonden. Dit jaar organiseerde SSNB voor het eerst twee weekprogramma’s. Vijfhonderd kinderen hebben gedurende zes weken deelgenomen aanactiviteiten als onder andere. Real Life Fortnite (lasergamen), Apenkooi en Jachtseizoen. Daarnaast hebben zij zich nog een middag mogen uitleven in het Springkussen Dorp in het voormalig RBC stadion. Gedurende de activiteiten en de weekprogramma’s is ook uitgebreid aandacht besteed aan het maken van gezonde lunch en gezonde snacks onder noemer van JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht) om kinderen bewust te maken van het belang van gezond en vers eten. Hierbij zijn lokale ondernemers betrokken als sponsors van gezonde, verse producten.

Ook voor de jongeren vanaf 13 jaar waren er gedurende de zomervakantie genoeg uitdagende activiteiten georganiseerd. Dit jaar heeft in Roosendaal namelijk de eerste editie van de Summer Games plaatsgevonden. De buurtsportcoaches en partners zijn gedurende de eerste twee weken van de zomervakantie met een caravaan door verschillende wijken in Roosendaal getrokken. Allerlei aanbieders van basketbal tot skaten, boksen en voetbal waren vier dagen in de week op een ander veld en/of plein in de wijk te vinden. Tijdens de resterende weken van de zomervakantie kon de jeugd zich inschrijven voor activiteiten op verschillende locaties, zoals het Sprinkussen Dorp, zwembad De Stok, koken met een chefkok, een stormbaan en bootcamp.

Al met al, een geslaagde zomer!