Author Archives: ssnb

Positieve ontwikkeling arbeidsmarkt hbo- en mbo-sportstudenten

Lees het gehele artikel

Doorgaande ontwikkeling van arbeidsmarkt sport en bewegen ondanks corona – onderwijsaanbod sluit goed aan

De arbeidskansen voor zowel mbo- als hbo-afgestudeerden van sport- en bewegenopleidingen blijven zich positief ontwikkelen. Afgestudeerden van 2018/2019 bleken snel aan de slag te kunnen op de arbeidsmarkt. Gemiddeld is er de afgelopen twee jaar sprake geweest van een groei van 11 procent in het aantal sportbanen. Voor de tweede lockdown in december waren werkgevers in sport en bewegen positief over hun toekomst. Dit blijkt uit de Arbeidsmarktmonitor Sport en bewegen 2020. Als SSNB (en SK12) hebben wij een bijdrage geleverd door werkgevers (in onze provincie) en alumni (bij ons in dienst) te wijzen op het belang van deelname aan dit onderzoek en daarmee de human capital agenda voor de sector in zijn geheel.

Eens in de twee jaar rapporteert de Arbeidsmarktmonitor Sport en bewegen (AMMS) over de kansen op de arbeidsmarkt voor hbo- en mbo-sportstudenten. Het onderzoek biedt waardevolle inzichten in ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor sport en bewegen. De zevende editie van de AMMS is in 2020 uitgevoerd. Een publiekssamenvatting met de belangrijkste resultaten en de rapportage zijn te vinden via: www.arbeidsmarktmonitorsportenbewegen.nl

Bij het alumni-onderzoek zijn bijna 1.200 mbo- en hbo-gediplomeerden bevraagd. Uit de AMMS 2020 blijkt dat de arbeidskansen voor zowel mbo- als hbo-afgestudeerden aan sportopleidingen zich positief blijven ontwikkelen. Zo blijkt dat 88% van de mbo-gediplomeerden uit 2018/2019 in 2020 een baan heeft. Na het succesvol afsluiten van de studie belandt uiteindelijk 58% in de sportsector. Voor hbo-gediplomeerden uit 2018/2019 blijkt eveneens dat 88% een baan heeft. Van de hbo-gediplomeerden gaat het om 69% gediplomeerden die actief zijn op de sportarbeidsmarkt. Afgestudeerden worden breed gewaardeerd en ingezet, en werken naast de sportbranches ook veelvuldig in de overige branches, zoals de gezondheids- en welzijnszorg (voornamelijk mbo) en het onderwijs (voornamelijk hbo).

Aan het werkgeversonderzoek hebben ruim 2.000 werkgevers deelgenomen. De werkgevers zijn bevraagd voor de tweede golf van het coronavirus en de strenge lockdown van december. Gemiddeld is er volgens deze werkgevers de afgelopen twee jaar (tot januari 2020) sprake geweest van een groei van 11 procent in het aantal sportbanen. In de sportsector is de fitnessbranche de grootste werkgever, gevolgd door de sportverenigingen. Werkgevers hebben te maken gehad met de negatieve (financiële) gevolgen van de coronacrisis, maar waren (in september en oktober van 2020) positief over de toekomst. De meeste werkgevers verwachtten toen zeker dat hun organisatie de coronacrisis ging overleven (66%). Minder dan 2% verwachtte van niet.

De monitor is uitgevoerd door Lexnova Marktonderzoek, in opdracht van NOC*NSF, MBO Raad, Hogescholen Sport Overleg, SBB, Nationale Raad Zwemveiligheid en de KVLO. Namens alle betrokkenen vanuit de onderwijssector en vanuit het werkveld willen wij iedereen die heeft meegewerkt aan het onderzoek van harte bedanken.

Sportloket Noordoost Brabant aan zet!

Lees het gehele artikel

Brabant kent zeven sportloketten Uniek Sporten. Ieder sportloket vertelt over hun aangesloten sportcoaches, de activiteiten die ze uitvoeren en hun belangrijkste doelen. Zo maakt heel Brabant kennis met de mooie organisatie van Uniek Sporten Brabant!

Hoe is Uniek Sporten Noordoost Brabant georganiseerd?

Uniek Sporten Noordoost Brabant is een samenwerking van de gemeenten Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert, Oss, Landerd, Bernheze en Uden. De uitvoerende organisaties Doe Je Mee, Sport Expertise Centrum, Landerd SpoRtZO, Ons Welzijn en GUUS beweegt je hebben een buurtsportcoach die actief betrokken is bij Uniek Sporten. De beleidsambtenaren van de gemeente vormen de stuurgroep en geven daarmee opdracht aan het loket en aansluitend hierop ook aan de uitvoerende organisaties. De werkgroep van het loket wordt gevormd door de uitvoerende buurtsportcoaches die regelmatig met elkaar in gesprek zijn. De coördinatie van het loket wordt gevoerd door Marielle Zijlstra vanuit SSNB.

Iedere twee maanden is er overleg met de werkgroep. Agendapunten die dan worden besproken zijn onder meer de lopende projecten die lokaal of regionaal vormgegeven worden. De trends en ontwikkelingen die er zijn op het gebied van Uniek Sporten en ook kansen die we zien om te benutten. Daarnaast is er altijd ruimte op de agenda om goede voorbeelden te delen en casussen uit het werkveld te bespreken zodat we daar in de praktijk gebruik van kunnen maken. .

Ondanks Corona zijn er mooie stappen gezet!

Vorig jaar is het loket een nieuwe werkstructuur ingegaan. Hierin hebben we elkaar vooral leren kennen en onze rol steviger neergezet. De werkgroep weet elkaar nu goed te vinden.
Doordat we nu projecten delen, leren we ook van elkaars aanpak en richten we ons meer op gezamenlijke doelen. Een mooi initiatief was de balkonbeweeglessen die door de hele regio zijn gegeven. Buiten dat het hele leuke lessen waren, heeft het ook mooie samenwerkingen met partners in de zorg en het welzijnswerk opgeleverd waar we vandaag de dag nog steeds profijt van hebben. Denk aan woongroepen maar ook aan woningcorporaties.

Verhalen uit de praktijk

Bart Schmeits buurtsportcoach bij Doe Je Mee: “Een jongedame met een visuele handicap kwam per toeval haar oude gymdocent tegen en raakte met hem aan de praat. Ze vertelde hem dat ze nu als staande partner aan rolstoeldansen deed, maar dat ze graag iets zou doen waarbij ze fysiek actiever moest zijn. Haar gymdocent heeft via via contact gezocht met mij, waarna ik de jongedame in kwestie gebeld heb. Na een korte kennismaking en het ophelderen van haar wensen zijn we op twee sporen terecht gekomen. Enerzijds heb ik haar in contact gebracht met de plaatselijke welzijnsorganisatie. Via die organisatie is ze op zoek gegaan naar een fietsmaatje, zodat ze haar tandem meer kon gaan gebruiken. Anderzijds ben ik met haar naar het plaatselijke fitnesscentrum gegaan voor een kennismaking/intake, waarna ze heeft besloten om daar lid te worden. Als gevolg van de steeds strenger wordende corona-maatregelen, en later de opgelegde sluiting van fitnesscentra, heeft ze hier helaas nog niet veel gebruik van kunnen maken.”

Anne van Melis, buurtsportcoach bij GUUS beweeg je en Landerd SpoRtZO: “Ik kwam met iemand in contact die aan het revalideren was voor zijn NAH bij een Fysiotherapeut. Hij nam contact met mij omdat hij op zoek was naar een (spel)sport die hij kan uitoefenen. Samen zijn we op zoek gegaan naar iets wat bij hem zou kunnen passen. Een sport die niet te snel gaat en waar hij conditioneel gezien aan deel kon nemen. Van badminton werd hij heel erg enthousiast! We hebben overlegd met zijn fysiotherapeute en zij is badminton in zijn revalidatieprogramma gaan toepassen. Via deze weg, verlagen we de drempel om in te stromen bij het reguliere sportaanbod na een revalidatietraject.” Sportaanbieder: buurtsportcoach Anne heeft contact gezocht met een aanbieder om te bespreken wat de mogelijkheden zouden zijn voor een meisje van 6 jaar met gedragsproblematiek. Na een gesprek met de buurtsportcoach stonden zij er voor open om een proefles te bieden en waren enthousiast. De proefles verliep naar wens en de trainer had genoeg kennis en kunde om de enthousiaste deelneemster te begeleiden. Ook wilde zij graag meedenken in drempelverlagend aanbieden zoals de optie om flexibel om te gaan met de abonnementsvoorwaarden.

Onze tips en tricks voor regionale samenwerkingsverbanden:

  • Het kost veel tijd om de rol van de beweegcoaches bekend te krijgen bij professionals. Neem deze tijd ook en geef niet op als je niet direct iets concreets kunt opleveren. (Marielle Zijlstra – Regiocoördinator Loket NOB)
  • Blijf in gesprek, blijf de waarde van sport en bewegen overbrengen en ontdek samen waar sport en bewegen bij kan dragen aan de doelen van samenwerkingspartners. (Suze de Jong – Sport Expertise Centrum)

Onze droom:

Dat we over enkele jaren niet meer praten over aangepast sporten, maar dat iedereen met plezier mee kan doen met sport en bewegen, zich welkom en geaccepteerd voelt en eigen sport- en beweegkeuzes kan maken: inclusief sporten en bewegen!

  • Life is not about how many times you fall down. It’s about how many times you get back up. (Jaime Escalante)
  • Excellence happens when you try, each day, to both do and be a little better than you were yesterday. (Pat Riley)
  • There must me another way
  • Let op elkaar en blijf bewegen

Buurtsportcoach Kompas vanaf nu inzetbaar

Lees het gehele artikel

Na een jaar ontwikkeltijd is het Buurtsportcoach Kompas een feit! Deze tool in ontwikkeld om data op drie niveaus te verzamelen: aantallen, tevredenheid en ervaren effectiviteit. Hij is eenvoudig in gebruik en ook voor de respondenten kost het weinig tijd. Alles met als doel om zoveel mogelijk buurtsportcoaches zoveel mogelijk essentiële data te laten verzamelen. De inzichten die het oplevert zijn voeding voor buurtsportcoaches, teamleiders en gemeenten om het gesprek te hebben voor  evaluatie, verantwoording, bijsturing en het maken van verbeterplannen.

Deze tool kan per direct door alle gemeenten en andere werkgevers van buurtsportcoaches in gebruik genomen worden. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport biedt het gebruik van de tool tot en met maart 2022 gratis aan.

Het Ministerie is ook de opdrachtgever van de ontwikkeling van deze monitoring- en evaluatietool voor buurtsportcoaches. Gedurende het ontwikkeljaar is het project mede begeleid en de tool getest door het Mulier Instituut, Kenniscentrum Sport & Bewegen, de VSG, WijBuurtsportcoaches en buurtsportcoaches uit 30 testgemeenten.

De lokale Buurtsportcoach teams van SSNB gaan ook gebruik maken van het kompas, omdat SSNB ook de meerwaarde van tevredenheid en ervaren effectiviteit belangrijk vind. Juist met deze tool kunnen we dit inzichtelijk maken voor ons zelf en voor onze gemeenten.

Interesse?

Bent u als gemeente of werkgever geïnteresseerd in deze tool? Neem dan eens een kijkje op www.buurtsportcoach-kompas.nl. Hier kunt u meer informatie vinden. Ook kunt u zich aanmelden voor een informatie webinar op 31 maart 2021.

Gratis infosessie over landelijk programma ‘Doortrappen’

Lees het gehele artikel

Ouderen fietsen graag, het is een goede manier om in beweging te blijven en het biedt ontspanning. Oudere fietsers blijven langer gezond, sociaal actief en zelfredzaam, maar ze zijn ook kwetsbaar in het verkeer. We zien dat het aantal ongevallen van ouderen met (elektrische) fietsen sterk toeneemt. Daarom gaan we ook in 2021 verder met het succesvolle project ‘Doortrappen’.

Doortrappen, een landelijk programma
Het landelijk programma Doortrappen heeft de ambitie ouderen zo lang mogelijk veilig te laten fietsen. Doortrappen motiveert hen zelf maatregelen te nemen waardoor ze veiliger kunnen fietsen. Het lokale netwerk rondom ouderen in een gemeente helpt daarbij. Doortrappen reikt tools aan om fietsende ouderen bewust te maken van het aspect veiligheid, door dit onderwerp bespreekbaar te maken op de plekken waar ouderen al komen.

Doortrappen in Brabant
In opdracht van de provincie Noord-Brabant is Zet samen met Stichting Sportservice Noord-Brabant in 2020 aan de slag gegaan om het programma ‘Doortrappen’ bij lokale overheden en organisaties op de agenda te krijgen. Op dit moment zijn al diverse gemeenten actief en wordt de Brabantse groep ‘Doortrapgemeenten’ snel groter. Nog steeds wil de provincie de kans op fietsongevallen bij ouderen verkleinen en de gezondheid en de mobiliteit van deze doelgroep vergroten. Het programma sluit aan op de provinciale en gemeentelijke doelen op het gebied van verkeersveiligheid, fietsstimulering, sport en beweging, maatschappelijke participatie, positieve gezondheid en de inclusieve samenleving.

Ben jij actief op een van de genoemde onderwerpen binnen een gemeente in Brabant en ben je geïnteresseerd in de mogelijkheden van het programma Doortrappen? Wij gaan graag met je in gesprek op dinsdag 13 april! Meld je hier aan voor deelname aan deze sessie

Meer weten over doortrappen?
Bezoek de website van het landelijke programma Doortrappen, een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Of neem contact op met Demy Weertman (d.weertman@ssnb.nl of 06-41338563).

SSNB en Zet biedt deze Q&A sessie aan in opdracht van Provincie Noord-Brabant

 

 

 

Clubkadercoaches gestart in Vught en ‘s-Hertogenbosch

Lees het gehele artikel

MOVE Vught (lokaal beweegteam in de gemeente Vught) heeft samen met Sportservice Noord-Brabant (SSNB) en met de collega buurtsportcoaches van ‘S-PORT uit ‘s-Hertogenbosch dit landelijke project van NOC*NSF naar Vught en ‘s-Hertogenbosch gehaald. Daarmee is het onderdeel van een projectgroep bestaande uit tien andere gemeenten verdeeld over het hele land. Zij gaan komend jaar samenwerken op het gebied van clubkadercoaching. Een nieuwe functie binnen de sport en in het verenigingsleven!

In Vught is clubkadercoach Jeroen Leenders gestart bij voetbalvereniging Zwaluw V.F.C. en in ‘s-Hertogenbosch zijn Bart van de Water en Rinske Preijde gestart bij Badmintonvereniging Maasshuttles en bij de basketbalvereniging Black Eagles. Vanwege de sluiting van de binnensport, zal de officiële start bij de laatste twee genoemde verenigingen wat later gaan starten. 

De clubkadercoaches gaan helpen bij het begeleiden en opleiden van trainers en coaches. Ook ondersteunen zij bij de borging van het trainers- en coachesbeleid binnen de club. Het doel is sportplezier bij (jeugd)leden en de trainers en coaches zelf te verhogen door de trainers en coaches pedagogisch en didactisch meer te onderleggen. Dit is belangrijk, omdat trainers en coaches een grote rol spelen in het plezier van sporters. Sportplezier is bij jeugd de belangrijkste reden om te blijven sporten. 

Dit project sluit naadloos aan op de gedeelde visie van de verenigingen, de buurtsportcoaches en SSNB dat een leven lang sporten en bewegen voor iedereen mogelijk gemaakt moet worden. 

Klik hier voor een ontzettend inspirerend rapport: “De Clubkadercoach, het nieuwe normaal”, het rapport na de eerste tranche van de proeftuin Clubkadercoaching.

 

 

Mooie initiatieven bij GUUS beweegt je in Uden

Lees het gehele artikel

Om ouders, kinderen en grootouders in Uden samen in beweging te brengen, kwam GUUS beweegt je met mooie initiatieven. Zo kwam ze op het idee om beweegroutes te gaan ontwikkelen. Dit met het idee dat je nooit te oud bent om te spelen en eropuit te trekken. Door middel van de beweegroutes kunnen de inwoners van Uden, wanneer het hen uitkomt, de routes wandelen. Maar ook is het team van GUUS beweegt je, sinds het begin van Corona, begonnen met het opnemen van Energizers. Deze Energizers zijn beweegvideo’s bedoeld om meer mensen in beweging te krijgen.

Beweegroutes

Om ouders, kinderen en grootouders in Uden samen in beweging te brengen, kwam GUUS beweegt je op het idee om beweegroutes te gaan ontwikkelen. Dit met het idee dat je nooit te oud bent om te spelen en eropuit te trekken.

Er zijn inmiddels twee beweegroutes uitgewerkt. De eerste is een speeltuintjesroute van 5 km waarbij je diverse speeltuinen tegenkomt. De tweede route is een oefenroute van 2 km waar je oefeningen tegenkomt. Denk aan een bankje waarop je de oefening kan uitvoeren. De route en de oefeningen staan op een digitale kaart weergeven. Er is zelfs de mogelijkheid om een QR-code te scannen. Via deze QR-code krijg je een filmpje te zien waar de oefening wordt toegelicht. Momenteel is er voor elke wijk in de gemeente Uden een route in ontwikkeling.

Door middel van de beweegroutes kunnen de inwoners van Uden, wanneer het hen uitkomt, de routes wandelen. Op social media worden de routes veel gedeeld. Zo helpt het netwerk mee aan de verspreiding om nog meer mensen in beweging te krijgen!

Wil jij ook een van de routes lopen in Uden?

De kaart downloaden om zelf de route te lopen, doe je hier.

Energizers

Sinds het begin van Corona is het team van GUUS beweegt je begonnen met het opnemen van Energizers. Deze Energizers zijn beweegvideo’s bedoeld om meer mensen in beweging te krijgen. Sinds kort worden deze Energizers ook verstuurd naar scholen en leerkrachten die zich hier voor hebben aangemeld. Zij ontvangen de Energizer op papier en met een link naar een filmpje. Een wekelijkse inspiratie voor het onderwijs om meer te bewegen in en om de school. Binnenkort wordt er ook een start gemaakt met een buitenspeelspel.

Dit project is dus nog in volle gang, maar nu al een mooie manier om kinderen, ondanks Corona, in beweging te krijgen!

 

FITWEEK Roosendaal

Lees het gehele artikel

JOGG Roosendaal organiseert jaarlijks de Week voor de Gezonde Jeugd. In die week staan we samen met heel veel partners stil bij het maken van gezonde keuzes, worden er certificaten gezonde School uitgereikt en worden er allerlei beweegactiviteiten georganiseerd. Dit jaar is onder de paraplu van RSD FIT! deze gezonde week breder getrokken voor alle inwoners van Roosendaal: De FITWEEK 

Groot succes

De FITWEEK, die plaats vond van 8 t/m 14 maart, was een groot succes. Dit omdat alle partners al vroeg werden betrokken bij het organiseren van de activiteiten. Deze FITWEEK zal jaarlijks georganiseerd worden. In de toekomst is het de bedoeling dat elke vereniging, school, organisatie of bedrijf zelf aan de slag gaat met een gezonder aanbod in deze FITWEEK.

Activiteiten FITWEEK

Vanuit JOGG werden er een aantal verschillenden webinars georganiseerd met gezonde thema’s, zoals Dynamische schooldag, Buiten les, Moestuinieren en Kinderarmoede. Daarnaast werden er samen met de buurtsportcoaches BeweegbingoBattles georganiseerd voor de doelgroep 2 t/m 12 jaar. Daar namen meer dan 1800 scholieren aan deel.

Partners

De scholen in Roosendaal waren actief in deze week. Zo werden er watertappunten geopend, er werden allerlei buiten lessen en pauzesport activiteiten georganiseerd onder leiding van onze buurtsportcoaches. En er waren fruit- en waterdagen. Ouders konden deelnemen aan de powersmoothiechallenge en webinar over Gamen. Voor de jeugd was het Street Wise voetbaltoernooi georganiseerd.

De medewerkers van de kinderopvang in Roosendaal namen deel aan de BeweegBingoBattle en zijn op veel locaties met het thema gezondheid aan de slag gegaan. CIOS en Fonty’s studenten zijn op hun werk-leerplaats aan de slag gegaan met allerlei sportieve activiteiten voor hun doelgroep. 

De senioren zijn actief geweest bij de stamtafels en in het Herstaco stadion. En de wethouders zijn een kookbattle aangegaan samen met de 140 deelnemers van Heel Roosendaal Kookt. 

Ondanks de huidige situatie zijn we blij dat zoveel partners zich hebben ingezet tijdens deze week. We merken dat de FITWEEK! elk jaar groter wordt en dat het bij steeds meer partners op de agenda komt te staan.

 

Uniek Sporten Sportcafé

Lees het gehele artikel

SSNB ondersteunt de Uniek Sporten loketten uit Noord-Brabant bij verschillende projecten. Waaronder het aanleveren van een format waarmee de Uniek Sporten loketten een Sportcafé voor sportaanbieders en -verenigingen kunnen organiseren.

Anne Boidin, projectmanager Inclusief Sporten en Bewegen, is aan de slag gegaan met het uitwerken van het format dat Beweegcoaches van Uniek Sporten kunnen toepassen in de eigen regio, zowel fysiek als digitaal, dit met als doel:

  • Sportaanbieders kennis te laten maken met Uniek Sporten en de Sportcoaches uit de regio;
  • Het uitwisselen van kennis en expertise binnen de regio op het gebied van inclusief sporten;
  • Het verbinden van Sportaanbieders en organisaties die werken met de doelgroep van Uniek Sporten binnen de regio;
  • Het Inclusief Sporten en bewegen verbinden binnen de regio in samenwerking met elkaar.

SSNB ontlast hierbij de Beweegcoaches van Uniek Sporten en biedt kansen, aanbod en aanpak binnen de Provincie Noord-Brabant om Uniek Sporten gelijkwaardig op de kaart te zetten. 

Meerdere gemeenten hebben interesse getoond in het aanbod waardoor er in 2021 zes sportcafés georganiseerd gaan worden, waarvan er al één heeft plaatsgevonden. Uniek Sporten Zuid Brabant en de Peel (gemeente Helmond, gemeente Laarbeek, Gemeente Deurne, Gemeente Gemert-Bakel, gemeente Someren en Gemeente Asten) sloegen de handen in één om gezamenlijk op 23 februari een digitaal sportcafé te organiseren. Met een opkomst van 20 organisaties/verenigingen was het een geslaagde interactieve online bijeenkomst. Tijdens het interactieve onderdeel waarbij de aanwezigen samen tot gezamenlijke probleemstellingen, oplossingen en eerste stappen in een plan van aanpak kwamen, werd vooral duidelijk dat het onderwerp financiën nog veel vragen opwekt in de regio. Een mooi onderwerp om als Beweegcoach mee aan de slag te gaan!

In de komende tijd worden er in meer regio’s een aantal sportcafés georganiseerd. Wanneer blijkt dat het onderwerp Financiën provincie breed een uitdaging is, dan zullen we vanuit SSNB gaan bekijken hoe we dit kunnen gaan ondersteunen.

Benieuwd geworden naar het organiseren van een eigen Uniek sporten Sportcafé? Neem dan contact op met Anne Boidin door te mailen of bellen naar;  a.boidin@ssnb.nl, 06 – 148 733 04.

 

Dit is onze programmamanager Noud van Herpen

Lees het gehele artikel

Sinds 1 februari 2021 ben ik in dienst bij SSNB als programmamanager. In mijn nieuwe rol ga ik onder meer aan de slag met de meerwaarde van sport en bewegen binnen de openbare ruimte, het sociaal domein en maatschappelijke opgaven zoals verduurzaming. En wellicht heeft u het al voorbij zien komen, op de website van SSNB kunt u meer lezen over wie ik ben en waarom ik gekozen heb voor SSNB, zie: “Volop gedeelde ambities voor maatschappelijke waarde sport”. Nu wil ik u graag meenemen in wat ik de komende tijd ga doen bij SSNB.

Wat houdt de functie in?

Een veel gestelde vraag tijdens de kennismakingsgesprekken, die ik zowel binnen als buiten de organisatie voer, is “Wat doe je als Programmanager?”

In mijn functie ben ik primair verantwoordelijk voor het ontwikkelen van en uitvoering geven aan nieuwe concepten, met als doel de doelstellingen van SSNB te realiseren. De brede focus van SSNB en de talrijke ontwikkelingen op het gebied van sport en bewegen maken mijn functie ontzettend uitdagend. Denk bijvoorbeeld eens aan alle ontwikkelingen die er zijn op het gebied van duurzaamheid, Bewegen In de Openbare Ruimte (BIOR), Uniek/Inclusief sporten, de nieuwe functieprofielen van de Buurtsportcoaches en de (aankomende?) sportwet. Daarnaast laat Corona het belang van een gezonde leefstijl extra zien. Van de ene kant is het een rampjaar voor de sport maar van de andere kant ben ik er van overtuigd dat deze pandemie er voor zorgt dat sport en bewegen alleen maar hoger op de (beleids)agenda komt te staan. Mijn taak zal zijn om te kijken hoe wij als SSNB in kunnen spelen op deze ontwikkelingen.

Daarnaast ga ik samen met de Manager Personeelsdiensten, Nabil Bouchlal, invulling geven aan de verdere ontwikkeling en toekomstbestendigheid van de dienst werkgeverschap. Deze dienst richt zich tot op heden voornamelijk op werkgeverschap in de breedste zin van het woord. Echter willen we dit in de nabije toekomst verder uitbreiden naar een totaalpakket waarin we sportverenigingen nog beter in staat zijn te ondersteunen. Op dit moment zien we bijvoorbeeld dat veel verenigingen behoefte hebben aan ondersteuning rondom het aanvragen van compensatie en de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Maar we willen ook de link leggen met onderwerpen als de open club, verduurzaming en inclusie & participatie.

Een andere vraag waar ik me mee bezig ga houden is: “met wie gaan we de uitdagingen op deze thema’s aan?” Uiteraard hebben we een flink netwerk opgebouwd in de afgelopen 41 jaar. Maar omdat het speelveld continu in ontwikkeling, is zullen wij niet alleen onszelf moeten blijven ontwikkelen, maar ook moeten investeren in onze waardevolle partnerships.

Contact

Inmiddels ben ik bijna 2 maanden bezig met bovenstaande vragen en begin ik een steeds beter beeld te krijgen van wat er speelt. Maar mocht u naar aanleiding van het bovenstaande het idee hebben dat ik u gemist heb in mijn rondje langs de velden, schroom dan niet contact met me op te nemen via 06 – 34 47 28 48 of n.v.herpen@ssnb.nl. Ik kijk er naar uit om deze bal, samen met u, op te pakken!

 

 

Gratis webinar WBTR

Lees het gehele artikel

Vanaf 1 juli is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) voor verenigingen en stichtingen van kracht. Deze nieuwe wet is bedoeld om bestuurlijke misstanden te voorkomen en/of aan te pakken. Bescherm uw vereniging en uw bestuurders en bereid u goed voor. Wij helpen u daar graag bij.

In samenwerking met het Juridisch Sportloket organiseren wij een gratis webinar over wat deze nieuwe wet voor u als bestuurder en als vereniging betekent. Tijdens de interactieve online sessie zal Mr. Corné van de Wiel, jurist sportrecht, een duidelijke uitleg geven over de inhoud van de wet en hoe u zich als sportbestuurder hierop kunt voorbereiden. Tevens zal hij uw vragen beantwoorden.

De webinars op maandag 29 maart, dinsdag 30 maart en 7 april zitten helaas al vol. Wegens grote belangstelling hebben we een extra webinar ingelast:

woensdagavond 14 april 2021
19.30 – 20.30 uur

Aanmelden

We hopen u dus op 14 april online te zien. U kunt zich hier of het in het kader hier rechts bovenaan aanmelden voor het webinar. Op de dag zelf ontvangt u een aanvullende informatie en de link om het webinar bij te wonen. Om tijdens het webinar een optimale interactie te kunnen waarborgen, is er per sessie plaats voor 30 deelnemers.

Speciale actie

Verenigingen die hun werkgeverschap bij SSNB hebben ondergebracht en verenigingen die een duurzaamheidstraject onder begeleiding van SSNB doorlopen, ontvangen na afloop van de seminars een kortingsvoucher voor de WBTR-scan-op-maat van het Juridisch Sportloket. Hierbij worden onder andere de belangrijkste documenten van uw vereniging op meer dan 30 punten gecheckt.