Author Archives: ssnb

Compliment aan onze HR manager!

Lees het gehele artikel

Mise-en-place is een term die in de horecasector gebruikt wordt om voorbereidende werkzaamheden aan te duiden. Het zijn werkzaamheden die leiden tot een hogere snelheid van service. Door alles zo goed mogelijk van tevoren klaar te zetten, worden gasten sneller bediend. En de kok. Die kookt.

Normaal gesproken dan.
Bij ons, bij SSNB is dat anders. Wij hebben Fons.

Het werkende leven van een HR manager is op dit moment anders dan een aantal jaar geleden. Waar hij 5 jaar geleden op Boer-zoekt-vrouw-achtige taferelen nog uit ruim 100 (liefdes-) brieven, geschikte kandidaten kon selecteren. Lijkt de wereld in onze sportsector veel meer op de huidige huizenmarkt. We moeten zelf op zoek naar parels. Of stenen die we zelf tot parel of diamant moeten slijpen. Het is snel schakelen in deze tijd. Contracten opstellen. Bereikbaar zijn. Ook in het weekend. Groepsappjes af. Lobbyen. Vacatures online zetten. Kandidaten spreken. Roosters en dagen van scholen uit je hoofd weten. En kandidaten die vervolgens ja zeggen en toch weer nee zeggen.

Via deze weg willen we onze Fons een compliment geven voor zijn doortastendheid. Het meedenken aan het hoger gelegen doel.

Fons, die binnen 30 seconde kan screenen of een kandidaat wel of geen SSNB collega voor lange toekomst kan zijn of niet.

Onze Fons, die binnen 3 vragen, alles al weet om in te kunnen schatten wat voor vlees we in kuip hebben en dat is mooi, want tijdens het stellen van die vragen schrijft hij heel driftig mee en bouwt hier op verder!

Gelukkig hebben de afgelopen paar weken (in West Brabant) al wat vacatures ingevuld. Maar we zijn er nog niet! Maar we hebben er vertrouwen in dat dit goed gaat komen. We gaan door tot ze gevuld zijn. Of er weer nieuwe gaan komen! Bedankt Fons voor je inzet van de afgelopen weken!

Namens,
De kinderen
De ouders van kinderen
De scholen
De gemeentes
En de kandidaten die jij bij ons inzet

PS Wil jij bij ons komen werken? Kijk dan snel hier voor alle vacatures:

TASO Q2 2021 is geopend

Lees het gehele artikel

Van maandag 26 juli tot en met maandag 19 september kunnen amateursportorganisaties een financiële tegemoetkoming aanvragen in het kader van de TASO regeling. Deze regeling is bedoeld voor  amateursportorganisaties die ten minste 10% omzetverlies hebben gehad in het tweede kwartaal van 2021 en financiële schade hebben geleden van ten minste € 1.000. De voorwaarden om in aanmerking te komen zijn niet hetzelfde als de eerdere ronden.

Klik hier voor alle informatie en het aanvraagformulier.

Ludus Zuid is LIVE!

Lees het gehele artikel

Ludus Zuid is een nieuw opleidingsplatform voor sportprofessionals om vakkennis en- vaardigheden op te doen in de provincies Limburg, Brabant en Zeeland, ontstaan vanuit een samenwerkingsverband tussen SSNB, Huis voor de Sport Limburg en SportZeeland en is mede mogelijk gemaakt door het programma LAB.

De scholingen worden in verschillende vormen aangeboden waaronder cursussen en opleidingen, die gecentraliseerd zijn. Ludus Zuid streeft naar de hoogst mogelijke kwaliteit op het gebied van aanbod voor verschillende professionals. Er wordt een compleet bij- en na scholingsaanbod aangeboden, dat sportprofessionals ontwikkelingskansen biedt met het oog op het veranderde werkveld.

Sportprofessionals hebben te maken met een sterk veranderde omgeving met steeds nieuwe vraagstukken en stakeholders. Ludus Zuid faciliteert een leeromgeving waarin sportprofessionals van elkaar kunnen leren én elkaar inspireren. De scholingen worden in verschillende vormen aangeboden waaronder cursussen, e-learningen, masters en opleidingen, die gecentraliseerd zijn.

Deze scholingen richten zich voornamelijk op verschillende beleidsterreinen binnen de sportsector.
Ludus Zuid streeft naar de hoogst mogelijke kwaliteit op het gebied van aanbod voor verschillende professionals. Continuering van bij- en nascholing is daarom essentieel om een bijdrage te kunnen blijven leveren aan beoogde lokale (regionale) of eigen doelstellingen. De komende maanden wordt het scholingsaanbod uitgebreid!

Meer informatie

Wil je meer informatie over Ludus Zuid? Kijk dan op de website luduszuid.nl. Of heb je interesse om een bij- en na scholingsaanbod te publiceren op de website? Neem contact op via https://www.luduszuid.nl/contact/.

Natuurlijk is alle geplande scholing vanuit de SSNB Academy ook op het opleidingsplatform Ludus Zuid te vinden.

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Lees het gehele artikel

Gemeenteraadsverkiezingen 2022: Zet jij sport, bewegen en vitaliteit op de agenda?

Met Sport en Bewegen naar een energieke en gezonde gemeente!

SSNB ondersteunt de sportcampagne van NOC*NSF (en partners) om sport, bewegen en vitaliteit hoog op de agenda van de gemeenteraadsverkiezingen 2022 te krijgen. Deze verkiezingen zijn belangrijk, want de keuzes die nieuwe gemeentebesturen maken, beïnvloeden direct de wijze waarop inwoners sporten en bewegen.

Daarom wil de sport- en beweegsector met lokale sportcampagneteams de kracht van sport en bewegen aan de politieke partijen laten zien. Wij zijn op zoek naar Brabantse sportliefhebbers met gevoel voor politiek die als vrijwilliger de lokale sportcampagne in hun gemeente willen opzetten.

Meer informatie & aanmelden

Wil jij in jouw gemeente ook aan de slag in een sportcampagneteam? Dan kun je jezelf hier aanmelden. Wil je meer weten over deze sportcampagne? Bekijk dan hier het filmpje of bekijk hier de brochure over de sportcampagne van NOC*NSF.

Exploring Living Labs

Lees het gehele artikel

De termen living labs, fieldlabs, innovatieve labs en ga zo maar door vliegen je om de oren. Maar wat is het nu eigenlijk en hoe zet je het in? Deze en nog veel meer vragen werden onderzocht tijdens het Exploring Living Labs Event op 10 juni. Dit event was een samenwerking tussen House of Leisure en Brabant C om samen met partners en geïnteresseerden te ontdekken hoe het gedachtegoed achter living labs ons kan helpen bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Moderator Fred de Graaf ging in gesprek met de ervaringsdeskundigen Simon de Wijs (onderzoeker en docent bij BUas), Noud van Herpen (programmamanager Sportservice Noord-Brabant), Mirjam Hament (Adviseur Business Development Brabant C, investeringsfonds voor kunst en cultuur) en Joost Melis (directeur House of Leisure en programmamanager van Midpoint Brabant).

Wat houdt een living lab nou eigenlijk in?

Een living lab is een experimenteerruimte waarin de witte laboratoriumjas en proefpersonen zijn vervangen door ‘lokale vernieuwers’ die verbinden en burgers erbij betrekken. De innovaties worden in de ‘echte wereld’ getest en verbeterd. Sport en bewegen lenen zich bij uitstek voor deze nieuwe vorm van samenwerking.

Living labs in de praktijk

Noud van Herpen, programmamanager SSNB en ervaringsdeskundige tijdens het event, heeft al enkele living labs achter de rug. Zoals in Den Haag Zuidwest waar het draaide om de impact van sportparticipatie op het realiseren van maatschappelijke doelen. De sportdeelname was hier drastisch lager dan in andere wijken. Samen met inwoners is een nieuw sport- en beweegaanbod gecreëerd in combinatie met maatschappelijke activiteiten, zoals taallessen. In Vught heeft SSNB met MOVE Vught een Vitality Living Lab opgezet om samen met bewoners en stakeholders een beweegplein te ontwikkelen. Noud licht toe: “De stelling van SSNB: Living Labs werken vaak het beste als een probleem dusdanig hardnekkig is, dat je een innovatieve manier nodig hebt om de impasse te doorbreken. Het betrekken van eindgebruikers (dan wel burgers dan wel sportprofessionals) is belangrijk bij de projecten van SSNB. Zeker als het om maatschappelijke uitdagingen gaat.”

Exploring Living Labs Event op 10 juni gemist?

Als vervolg op het evenement is er een whitepaper geschreven met daarin de belangrijkste output van het event en een gave visual gemaakt van de inhoud van het event over Living Labs. Lees de whitepaper hier! Kon je helaas niet bij het event zijn? Of was je er wel bij, maar wil je het graag nog een keer terugzien? Klik dan hier om de livestream helemaal terug te kijken!

Kunnen wij je helpen?

Als partner is SSNB betrokken bij het Vitality Living Lab. We werken, samen met de andere partners, aan innovaties om mensen aan te zetten meer te bewegen. Samenwerken voor structureel succes. Bekijk hier de film over het Vitality Living Lab. Ben je zelf bezig met een ingewikkeld vraagstuk waarin sport en bewegen een rol kan spelen? Of wil je graag meer eindgebruikers betrekken bij een project? Neem dan contact met op ons op via 088-24 68 111 of via n.v.herpen@ssnb.nl.

Met ‘Gezond Waalre’ het verschil maken

Lees het gehele artikel

Tijdens de eerste bijeenkomst die we organiseerden in het kader van de totstandkoming van een lokaal Preventieakkoord voor Waalre zei wethouder Liesbeth Sjouw het volgende: ‘Laten we met dit Preventieakkoord het verschil maken. Er gebeurt al zoveel op het gebied van preventie, hoe kunnen we slimme verbindingen maken, nog beter samenwerken en van elkaar leren’. En met die boodschap zijn we enthousiast aan de slag gegaan.

Nationaal Preventieakkoord

Het Nationaal Preventieakkoord bestaat uit afspraken en maatregelen met als doel om gezondheidsschade door roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik terug te dringen. Meer dan 70 organisaties hebben zich gecommitteerd. Naast preventieve inzet is het belangrijkste doel in het hele land een beweging op gang te brengen dan wel te versterken, ook lokaal en regionaal dus. In Waalre is inmiddels een lokaal Preventieakkoord ‘Gezond Waalre’ gerealiseerd en vanuit SSNB was Miriam van Moll hier als formateur bij betrokken.

Wat was jouw rol binnen het Preventieakkoord Waalre?

Miriam: “De primaire taak van een formateur is om de relevante partijen bij elkaar te brengen, het proces te faciliteren en het Preventieakkoord te schrijven. Daarnaast vind ik het belangrijk om een gemeente zoveel mogelijk te ontzorgen, de gemeente is immers één van de partners. Natuurlijk trap je samen af bij het maken van de startfoto en het in kaart brengen van de relevante stakeholders, maar van daaruit neem ik het stokje over.

Ik werk altijd graag met een klankbordgroepje, bestaande uit een aantal professionals. In Waalre waren dat afgevaardigden van de GGD-Brabant Zuidoost (gezondheidsmakelaar én jeugdarts), van de huisartsen in Aalst-Waalre, van de Coalitie Eén tegen Eenzaamheid en vanuit de gemeente de beleidsmedewerkers gezondheid en sport. Ik legde bepaalde keuzes in het proces aan hen voor en heb hen nadrukkelijk betrokken bij het formuleren van ambities en actiepunten. En uiteraard heeft de GGD ons voorzien van belangrijke data ten behoeve van de startfoto.

De ambities van het Preventieakkoord Waalre

Tijdens een aantal bijeenkomsten, vele andere contactmomenten en op basis van de uitkomsten van het inwonerspanel, hebben we in aanloop naar dit Preventieakkoord onze goede en minder goede ervaringen gedeeld. Deze vormden de basis voor dit akkoord en zijn vertaald naar de ambities en actiepunten:

Informatievoorziening

 • Uitbreiden informatievoorziening
  Tijdens de bijeenkomsten is duidelijk geworden dat er behoefte is aan goede informatievoorziening. Hoe maak je de vele initiatieven die er al zijn, bekend? Hoe kom je met elkaar in gesprek om drempels te verlagen? Welke spelers bevinden zich in dit werkveld, wat is nu eigenlijk het aanbod, wie doet wat, etc. Om tegemoet te komen aan de behoefte, is voorgesteld dat alle relevante organisaties hun eigen sociale kaart blijven hanteren en dat we op zoek gaan naar een middel om die organisaties samen te brengen.
 • Sport- en beweegstimulering
  – Sportstimulering voor alle doelgroepen
  – Ontwikkelen van motorische vaardigen van 0-4 jarigen
  – Voldoende actief, zowel fysiek als mentaal
  – Te voet of met de fiets naar school
 • Leefstijltransitie – gezonde leefstijl op school, in de sportkantine en in de supermarkt
  – Onderzoeken of Waalre een JOGG-gemeente kan worden
  – Sportverenigingen sluiten aan bij Gezonde sportkantine
  – Voorlichting in de supermarkt over gezonde voeding
 • Gebruik van alcohol en andere drugs
  – Op zoek naar achterliggende redenen gebruik van alcohol en andere drugs
  – Bewustwording stimuleren
  – Faciliteren van ontmoeting
 • Inrichten uitnodigende beweegvriendelijk openbare ruimte
  – Stimuleren van sporten en bewegen in de openbare ruimte

Als je benieuwd bent naar wat deze afspraken precies inhouden, blader dan door het lokaal Preventieakkoord Gezond Waalre.

Hoe staat het er nu voor?

Ook Rob van Daal, verenigingscontactfunctionaris en Yvonne Schouten, beleidsadviseur Sociale Ontwikkeling, zijn betrokken bij Gezond Waalre. Yvonne vertelt over hoe het er nu voor staat: “Eind april is het Lokaal Preventieakkoord aangeboden aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ter beoordeling. Het Preventieakkoord voldoet aan de gestelde eisen. Vervolgens hebben we in juni de aanvraag voor het uitvoeringsbudget 2021 ingediend. Dit is voor de gemeente Waalre een bedrag van € 10.000. In juli komt de kopgroep voor het eerst samen om de prioritering van de actiepunten te bespreken. In de Nationale Sportweek gaan we met de wethouder en betrokken partners het Preventieakkoord formeel ondertekenen. Met het budget van het steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl leggen we een verbinding naar de acties uit het Lokaal Preventieakkoord en het Waalres Sport- en beweegakkoord. Het streven is dat we na de zomervakantie echt in de uitvoering aan de slag gaan!”

Heb je nog tips voor andere gemeenten?

Miriam vertelt enthousiast: “In elke gemeente gebeurt al veel op het gebied van preventie. Dus in de meeste gevallen gaat het niet om het bedenken van nieuwe dingen, maar om te kijken wat al loopt maar beter kan. Waar kun je ‘de satéprikker’ doorheen halen, slimme verbindingen maken. Kijk waar de energie zit, wat er al gebeurt maar nog niet goed genoeg, wat heeft een extra impuls nodig om van de grond te komen, waar is op korte termijn winst te behalen? Het gaat niet om dromen, maar om doen en beter doen! En het gaat niet om kwantiteit: liever 3 goede concrete acties dan 10 hoog over. Het Preventieakkoord is niet in beton gegoten, dus als bepaalde doelen zijn gehaald, formuleer je nieuwe doelen. Hoe lekker is het als je kunt afvinken en successen of succesjes kunt vieren.
Mocht jouw gemeente nog niet de keuze hebben gemaakt om aan de slag te gaan met een Preventieakkoord, dan adviseer ik echt om dat alsnog te doen. Ik ben me ervan bewust dat iedereen het druk heeft en dat het ‘er maar weer even bij moet’. Dat was in Waalre natuurlijk niet anders. Maar ik heb zelf mogen ervaren hoe de partners en inwoners daar hun kennis, ervaring én passie hebben ingezet om bij te dragen aan een gezond en vitaal Waalre. En dat preventie ook leuk kan zijn!”, aldus Miriam

Mocht je vragen hebben over Gezond Waalre, neem dan contact op met:

Miriam van Moll
Formateur Preventieakkoord Waalre
Mail: m.v.moll@ssnb.nl
Tel.: 06 – 20 49 19 09

Hoe ziet de 2e helft van de uitvoering van jullie sportakkoord eruit?

Lees het gehele artikel

Hoe ziet de 2e helft van de uitvoering van jullie sportakkoord eruit? Want we zitten inmiddels op de helft!

De 4 Adviseurs Lokale Sport van SSNB, door de gezamenlijke sport (sportbonden, NL Actief en NOC*NSF) aangesteld om de sport te versterken, begeleiden meer dan de helft van de Brabantse gemeenten, 33 om precies te zijn, bij de uitvoering van hun lokale of regionale Sportakkoord.

Zij adviseren daarbij lokale of regionale allianties (sportraad, stuurgroep of kopgroep) om samenwerking tussen sport- en beweegaanbieders onderling, maar ook met andere sectoren, te bevorderen en de uitvoering van de Sportakkoorden aan te jagen. Daarnaast ondersteunen zij, in samenwerking met verenigingsondersteuners, specifiek verenigingen die zich willen versterken. Ze kunnen verenigingen uiteenlopende services aanbieden, die hen helpen aan een duurzame oplossing voor bijvoorbeeld ledenwerving, vrijwilligersmanagement, positieve sportcultuur, het verduurzamen van sportaccommodaties, hoe om te gaan met ouders op de club, etc. Het gaat daarbij voornamelijk om scholing en procesbegeleiding door een professional.

Inmiddels zitten we op de helft van de uitvoering van het sportakkoord. (t/m 2023) en wordt het tijd om de balans op te maken. Wat is er al bereikt? En hoe kunnen we de tweede helft zo efficiënt en effectief mogelijk benutten?

Hoe zat het ook alweer?

In 2019 zijn de trajecten om te komen tot lokale Sportakkoorden gestart. De ambitie voor de pijler Vitale Sport- en beweegaanbieders was: ‘De organisatie en financiën van sport- en beweegaanbieders zijn toekomstbestendig’.

Om die ambitie waar te kunnen maken, zijn destijds de volgende doelen geformuleerd:

 • Groei van (geschoold) verenigingskader
 • Meer toekomst-bestendige sport- en beweegaanbieders
 • Groei van diversiteit en aantal vrijwilligers
 • Groei in- en externe samenwerkingsverbanden sport
 • Innovatie van aanbod en lidmaatschapsvormen
 • Hogere kwaliteit verenigingsondersteuning
 • Versnellen transitie bonden

We zitten inmiddels op de helft van de uitvoering van het sportakkoord. Op een aantal plaatsen gebeuren al hele mooie dingen, in een aantal gemeenten verloopt het wat moeizamer. Zo hadden we in 2019 landelijk 65 sportraden en inmiddels zijn dat er 110. Daarnaast zijn er al vele services aangevraagd en is in diverse gemeenten het services budget grotendeels opgesoupeerd. In tegenstelling tot andere gemeenten, waar ze er nog helemaal geen of nauwelijks gebruik van gemaakt hebben.

Wil jij de mogelijkheden ook of nog beter benutten?

Wil jij de komende 1.5 jaar benutten om in jouw gemeente nog meer partijen (beter) te verbinden, de uitvoering aan te jagen en verenigingen te versterken ? Neem dan contact op met jouw Adviseur Lokale Sport om te sparren over jullie doel voor de 2e helft van de uitvoeringsperiode:

Jos Kuipers voor gemeenten:
Bernheze, Boxmeer, Sint Anthonis, ’s-Hertogenbosch, Landerd, Oss, Meierijstad en Uden
Marja Nieuwenhuis voor gemeenten:
Heusden, Waalwijk, Loon op Zand, Dongen, Oisterwijk,
Goirle en Hilvarenbeek
Martijn Gommeren voor gemeenten:
Drimmelen, Geertruidenberg, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal, Steenbergen en Zundert
Miriam van Moll voor gemeenten:
Asten, Cranendonk, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel
Heeze-Leende, Nuenen, Son en Breugel, Valkenswaard en
Veldhoven.

Geen gezondheidszorg, maar “zorgen voor gezondheid”

Lees het gehele artikel

Met slimme technologie en innovatie, meer mensen verleiden meer te gaan bewegen. Wat ook nieuwe banen en markten oplevert. Dat was de missie waarmee het project Vitality Living Lab zo’n drie jaar geleden startte. Een missie waarvan noodzaak steeds duidelijker wordt, stelt René Wijlens, clustermanager vanuit het Cluster Sport & Technology en een van de kartrekkers van het project. “Het is een geleidelijk proces van sport is leuk, naar uiteindelijk meer bewegen als voorwaarde voor een gezonde en vitale maatschappij.”

Binnen het project werken 14 partners waaronder SSNB, samen aan innovaties om mensen aan te zetten meer te bewegen in bijvoorbeeld de openbare ruimte en op het werk. Er ontpopten zich zo’n veertig cases, ontstaan vanuit vragen van gemeenten en MKB bedrijven.

“Ons doel is vooral om de partijen die met sport en technologie bezig zijn, als innovatie-aanjagers, te verbinden en te activeren om samen aan de verschillende vragen vanuit de markt te gaan werken.” Dat is goed gelukt, meent Wijlens. Er is volgens hem door de op cases-gerichte benadering meer samenhang ontstaan het innovatie ecosysteem voor sport en vitaliteit. Dat is volgens Wijlens nodig om in te kunnen spelen op de grote uitdaging de transitie van gezondheidszorg naar zorg voor gezondheid te kunnen maken.

De noodzaak van meer bewegen en de negatieve gevolgen van te weinig bewegen op de gezondheid van mensen zijn al langere tijd bekend. Wijlens: “Mensen die meer bewegen en sporten zijn niet alleen lichamelijk en mentaal fitter, ze hebben ook minder kans op depressie, hart- en vaatziekten, diabetes en bepaalde soorten kanker. Meer bewegen verlaagt ook het risico op overgewicht, verhoogd cholesterol en een te hoge bloeddruk. Deze effecten waren al bekend voor corona. Corona onderstreept de noodzaak van meer bewegen nog eens.” De groep mensen met een inactieve leefstijl wordt steeds groter, stelt Wijlens. “We zijn bovendien vanwege de coronamaatregelen meer gaan thuiswerken. Al met al zijn we gemiddeld een uur per dag meer gaan zitten. Mensen die meer dan acht uur per dag zitten hebben 74 procent meer kans op hart- en vaatziekten.”

Slimme innovaties moeten mensen verleiden om meer te gaan bewegen. Niet alleen door te gaan sporten, maar ook door tijdens het werk zitten af te wisselen met bewegen. Of mensen te stimuleren naar buiten te gaan om te bewegen. Dat niet innovatie en business kansen, zegt Wijlens. Zo ontwikkelde projectpartner Embedded Fitness samen met ontwerpbureau GBO en de gemeente Helmond, Breda en Venray een innovatieve, interactieve, outdoor wandel- en sportroute; interactieve paaltjes die op afstand met elkaar kunnen communiceren. Met een bijbehorende app checkt iemand in en selecteert hij een spel. De paaltjes reageren door van kleur te veranderen of geluid te maken. Je kan bijvoorbeeld een puzzel maken of een bepaalde route afleggen. De eerste paaltjes, verwacht directeur Carla Scholten, in de zomer in Breda te plaatsen.

Er zijn meerdere voorbeelden. Embedded Fitness leverde bijvoorbeeld de sensoren voor lichtgevende tegels die kinderen onderwater moeten aanraken of bijvoorbeeld een puzzel mee kunnen maken. Daarmee wil Roald van der Vliet, directeur ISLT, de zwemles leuker maken.

Van der Vliet werkt binnen het project VVL aan de ‘zwemles van de toekomst’. Het is zijn missie kinderen te enthousiasmeren meer te gaan bewegen via een leukere zwemles. “Kinderen hebben een ongelooflijke bewegingsdrang. Zet je kleuters in een gymzaal, dan gaan ze direct rennen, springen, klauteren. Als ze ouder worden, leren we ze te wachten tot de gymleraar er is. Die bewegingsdrang moet je koesteren.” Daarnaast gaan elk jaar zo’n 180 duizend kinderen op zwemles. “Laat je zien dat het om meer gaat dan alleen leren zwemmen zodat je niet verdrinkt, maar ook dat het leuk is om te bewegen in het water. Dan wordt de kans groter dat een kind na zijn zwem ‘ABC’ kiest voor de zwemsport.”

Naast de lichtgevende tegels ontwikkelde het lab een hoepel die van rood naar groen springt als kinderen erdoorheen zwemmen. Ook werkt het lab aan videofeedback tijdens de zwemles zodat kinderen direct zien wat ze doen. En een bewegingsbaan moet zorgen dat kinderen meer bewegen tijdens de les. Een soort circuit waarbij kinderen over attributen klimmen, ervan afglijden, stukje onderwater zwemmen, paar slagen zwemmen. In de zwemschool, die het ISLT afgelopen zomer overnam van PSV, testen kinderen de innovaties uit.

“Je ziet binnen ons Cluster Sport & Technologie (S&T) veel verschillende initiatieven ontstaan voor een fitte en vitale samenleving”, zegt Wijlens. “Niet alleen binnen het Vitality Living Lab project. Zowel bedrijven, overheden en instituten hebben een belang bij een betere zorg voor gezondheid. Ze willen samenkomen om dat belang vorm te geven. Daaruit ontstaan projecten. Die samenwerkingsverbanden gaan we naar de toekomst toe verder versterken.”

Met nog een jaar te gaan als project Vitality Living Lab, werken partners uit het Cluster S&T toe naar een Innovatie-Hub voor Sport & Vitaliteit. “De hub brengt partijen structureel bij elkaar om met slimme technologie bij te dragen aan een fitte en vitale samenleving. Door innovatie op het werk, buiten en in de sport. Zodat meer mensen gaan bewegen, er ook minder druk op de gezondheidszorg komt en we nieuwe banen creëren.”

Wijlens kijkt daarbij ook over de grenzen van Nederland en wil binnen Europa ook bijdragen aan de “transitie van gezondheidszorg naar zorg voor een goede gezondheid”. “We hebben in Europa een uitstekende naam op het gebied van innovatie voor sport en vitaliteit. Die willen we graag met andere EU partijen delen zodat we op EU schaal een grotere impact kunnen realiseren.”

Vitality Living Lab wordt mede mogelijk gemaakt door Stimulus. De totale investering voor dit project bedraagt bijna 4,9 miljoen euro, waarvan de helft wordt gefinancierd vanuit het Europese regionale innovatieprogramma OP-Zuid. De andere helft financieren de partners zelf.

Auteur: Corine Spaans, Innovation Origins.

Klik hier voor de projectvideo over Vitality Living Lab

 

Uniek Sporten Certificaat voor sportverenigingen met sportaanbod voor mensen met een beperking

Uniek sporten
Lees het gehele artikel

Gedeputeerde Wil van Pinxteren reikt eerste certificaat uit

Sportverenigingen in Brabant die hun sportaanbod voor sporters met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking goed op orde hebben, kunnen vanaf komend najaar (2021) het Uniek Sporten Certificaat aanvragen. Wil van Pinxteren, gedeputeerde bij de provincie Noord-Brabant, reikte op 2 juni het eerste Brabantse certificaat uit aan voetbalvereniging V.V. Oosterhout. Doel van het Uniek Sporten certificaat is om sportverenigingen te stimuleren hun sport toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. Daarnaast werkt het certificaat ook drempelverlagend voor sporters met een beperking die op zoek zijn naar een sportaanbieder.

Verenigingen stimuleren en belonen

Tegelijkertijd met de uitreiking in Brabant ontvingen ook twee sportverenigingen in Gelderland (S.V. Twello en Sportief Evenwicht Twello) het certificaat. De verenigingen hebben deelgenomen aan de pilot van het Uniek Sporten Certificaat en zijn daarmee de eerste drie sportaanbieders in Nederland die het certificaat op hun naam mogen zetten. Brabant en Gelderland vinden het belangrijk dat mensen met een beperking zonder belemmeringen kunnen sporten.

“Deze provincie gaat voor een levendig Brabant, waar er genoeg te doen en te beleven is. En waar iedereen kan meedoen. Ook als het gaat om sport. En ook als het gaat om mensen met een beperking. Daarom investeert de provincie in Uniek Sporten Brabant als onderdeel van het sportbeleid. Bewegen is namelijk goed voor iedereen en dat geldt voor mensen met een beperking of chronische aandoening misschien wel des te meer”, aldus Gedeputeerde Wil van Pinxteren van Vrije Tijd, Cultuur en Sport. “We vinden het belangrijk de zichtbaarheid van Uniek Sporten te vergroten. Dat doen we via de website www.unieksporten.nl/brabant. En met dit certificaat ‘Uniek Sporten’ zeggen we nu ook iets over de kwaliteit van het aanbod. Op die manier zien unieke sporters waar zij góéd terecht kunnen. Ik ben blij dat VV Oosterhout als eerste het certificaat ontvangt en feliciteer ze hiermee. Het zou mooi zijn als nog veel meer Brabantse sportclubs en –verenigingen dit voorbeeld volgen.”

Betere zichtbaarheid aangepast sportaanbod

Het Uniek Sporten Certificaat maakt de inspanningen van de verenigingen zichtbaar, zodat de sporters met een beperking makkelijk zien waar ze terecht kunnen, welkom zijn en gewoon mee kunnen doen. Want voor een sporter met een beperking kan het deelnemen aan sportactiviteiten een hoop vragen oproepen. Kan ik een proefles nemen? Kan ik dan aangepast sportmateriaal lenen? En is er een trainer die ervaring heeft met mijn aandoening?

Het Uniek Sporten Certificaat

Het Uniek Sporten Certificaat bestaat uit ‘aanbod’ en ‘organisatie’. Samengevat gaat het erom dat het aangepast sportaanbod op orde is, maar ook dat het sportaanbod compleet en up-to-date gecommuniceerd wordt. Daarnaast wordt er nagegaan of de organisatie van het aangepaste sportaanbod goed geborgd is, of het kader kan beschikken over de juiste scholingen en of participatie, zoals bijvoorbeeld het meedraaien in bardiensten en organiseren van sportdagen, ook onderdeel uitmaakt van het beleid. Uniek Sporten is nog onderzoekende hoe het onderdeel ‘fysieke toegankelijkheid’ ook deel kan uitmaken van dit certificaat.

Aanmelden en meer informatie

Sportaanbieders en gemeenten in Brabant die geïnteresseerd zijn in het Uniek Sporten Certificaat kunnen vanaf nu hun contactgegevens achterlaten via www.unieksporten.nl/certificaat of een mail sturen naar info@unieksportenbrabant.nl.

Uniek Sporten Brabant

Mensen met een beperking of aandoening die nog op zoek zijn naar een passende sport kunnen contact opnemen met Uniek Sporten Brabant. De beweegcoaches van Uniek Sporten Brabant kennen al het aangepaste sportaanbod in hun omgeving en bieden iedereen met een beperking of chronische aandoening gratis ondersteuning bij het vinden van een passende sport- of beweegactiviteit. Daarnaast ondersteunen ze ook bij andere beweegvragen, zoals het zoeken van een sportmaatje, het aanvragen van sporthulpmiddelen of het zoeken naar financiële voorzieningen. Meer informatie over het aangepaste sportaanbod in Brabant en de beweegcoaches is te vinden op www.unieksportenbrabant.nl.

Wil je structureel op de hoogte gehouden worden van de laatste kennis, trends en ontwikkelen voor o.a. de doelgroep van Uniek Sporten? Meld je dan hier aan voor onze nieuwsbrief Inclusief Bewegen!

Lokaal sportakkoord Eindhoven in de spotlight

Lees het gehele artikel

Veel gemeenten hebben inmiddels een lokaal sportakkoord. Ook de Gemeente Eindhoven ging samen met de initiatiefnemers Supportpunt en de Eindhovense Sportraad (ESR) aan de slag. Het doel van dit akkoord is om de sport te verenigen en te laten samenwerken met andere domeinen, zodat zoveel mogelijk Eindhovenaren (blijven) sporten of bewegen. Het gaat daarbij om een structurele aanpak. Er werd door de initiatiefnemers een onafhankelijke sportformateur aangesteld, Brigitte Musters, werkzaam bij SSNB. Zij vertelt hoe het sportakkoord tot stand kwam en hoe nu met de uitvoering gestart wordt.

De start van de realisatie van een lokaal sportakkoord in Eindhoven in april 2020 volgde op het Nationaal Sportakkoord dat in 2018 werd gesloten. In het lokaal sportakkoord Eindhoven (LSAE) hebben sport- en beweegaanbieders, zorg, welzijn, onderwijs, overige maatschappelijke partners, het bedrijfsleven en de gemeente afspraken gemaakt over hoe zij met elkaar de gezamenlijke ambities op het gebied van sport & bewegen in Eindhoven kunnen realiseren.

Aan de slag

Voor SSNB geldt dat de lokale sportakkoorden perfect aansluiten bij haar eigen visie en missie om veel meer mensen (duurzaam) aan het sporten en bewegen te krijgen en daarbij ook de sport zelf te versterken. Voor Brigitte Musters een mooie kans om hier vanuit haar rol als sportformateur invulling aan te geven. Brigitte vertelt: “Om te zorgen voor een breed draagvlak, organiseerden we een startbijeenkomst waarvoor tal van instanties en verenigingen werden uitgenodigd: sportverenigingen en andere sport- en beweegaanbieders, onderwijs, zorg- en welzijnsorganisaties, gezondheidszorg, kinderopvang, gemeenschapshuizen; ze werden allemaal bij de plannenmakerij betrokken. Tijdens deze interactieve sessie werd bij alle deelnemers (die zo’n 100 partijen vertegenwoordigden) input opgehaald en hieruit zijn 3 thema’s gekomen:

1. Inclusief sporten en bewegen
2. Vaardig in bewegen
3. Vitale sport- en beweegaanbieders

Verdiepende bijeenkomsten

Op basis van deze 3 thema’s werden 3 verdiepende bijeenkomsten georganiseerd. Tijdens de eerste bijeenkomst vroegen we de deelnemende partijen op papier te zetten wat hun droom/wens was voor de Gemeente Eindhoven en haar inwoners en wat ze daarvoor nodig zouden hebben. Deze wensen hebben we aangescherpt door de deelnemers met elkaar te laten bepalen welke wensen het beste voor de stad waren, zodat we gedragen ambities konden formuleren. Ambities die iets doen voor meerdere inwoners en waar meerdere partijen een bijdrage aan konden leveren, als trekker, partner of supporter.

De 7 ambities

Uiteindelijk hebben de initiatiefnemers en de koplopergroep die gedurende het proces ontstond 7 ambities gedefinieerd:

 1. Een platform waarop al het sport- en beweegaanbod in Eindhoven te vinden is.
 2. De inclusieve sportaanbieder: sportaanbieders helpen toegankelijk te worden voor iedereen: belemmeringen om te gaan sporten en bewegen bij Eindhovense Sportaanbieders weghalen, letterlijk en figuurlijk drempels verlagen.
 3. Een sportkaart (sport- en beweegaanbod betaalbaar en meer toegankelijk maken voor iedereen en de mogelijkheid bieden, voor inwoners die niet over voldoende financiële middelen beschikken, om activiteiten uit te proberen).
 4. Van jongs af aan vaardig in beweging (0-6 jaar).
 5. Middelbare scholieren weer in beweging brengen door middel van beweegprogramma’s en clinics.
 6. Beweegvriendelijke inrichting openbare ruimte: toegankelijk, uitnodigend, faciliteert ontmoeting en is inclusief.
 7. Versterken sportaanbieders door middel van groei vrijwilligers en personeel, zodat er meer focus komt voor onderwerpen als inclusief en vaardig in bewegen.

 

Extra draagvlak creëren

In september 2020 stonden de contouren al aardig, maar we wilden nog meer partijen, die vanwege Corona niet konden deelnemen aan de bijeenkomsten, aan laten haken om zo een nog breder draagvlak vanuit de stad te creëren. Dus begin december 2020 hebben we een extra bijeenkomst georganiseerd. De kracht van de totstandkoming van een lokaal sportakkoord is namelijk de dynamiek en de interactie tussen de deelnemers. We hebben tijdens deze bijeenkomst de ambitie-eigenaren hun ideeën laten pitchen en gelukkig zijn daar nog diverse partijen uit de stad op aangehaakt.

Aan de slag

Het is uiteindelijk een participatief traject geworden, met veel inspraak van veel verschillende partijen. Iedereen kon en kan zelf beslissen met welke ambitie ze in welke rol aan de slag wil gaan: als trekker, partner of supporter. Nu het lokaal sportakkoord is gerealiseerd gaan we verder met de volgende fase ‘Van akkoord naar uitvoering’. Daarvoor heb ik inmiddels het stokje overgedragen aan mijn collega Miriam van Moll, die de rol van regisseur nu vervult. Zij ondersteunt de ambitie-eigenaren en de 45 partners bij het verfijnen van de plannen van aanpak, de samenwerking tussen alle partijen en het ontsluiten van de uitvoeringsbudgetten. Daarnaast zal zij ook een rol spelen in de inrichting van een commissie die zich bezig gaat houden met de voortgang van de uitvoering en alles wat daarbij komt kijken. Vanuit het sportakkoord is er ook een adviseur lokale sport beschikbaar voor de Eindhoven. Deze adviseur ondersteunt de lokale sportaanbieders in hun rol en bijdrage in het proces om een lokaal sportakkoord mee uit te voeren.”

Tips andere sportakkoorden

Bij de vraag of Brigitte nog tips heeft voor andere gemeenten die ook aan de slag gaan met de uitvoering van een lokaal sportakkoord reageert ze: “Het is belangrijk dat er iemand structureel alles blijft aanjagen, maar ook blijft faciliteren om de partijen bij elkaar te houden. Streef daarmee naar een duurzame samenwerking tussen alle betrokken partijen. Daarnaast is het belangrijk dat je steeds blijft kijken naar hoe je zo goed mogelijk de wisselwerking op kunt zoeken met het bestaand beleid of met andere relevante ontwikkelingen, zoals een preventieakkoord. Want dat kan elkaar heel mooi versterken. Probeer slimme verbanden aan te leggen in netwerk, middelen en inspanningen. Dit is in Eindhoven erg goed gelukt, de sportnota van de Gemeente Eindhoven sluit naadloos aan op het lokaal sportakkoord, dat is echt fantastisch! Ik ben supertrots dat er, ondanks het lange proces mede door Corona, nu 7 enthousiaste ambitie-eigenaren zijn, die vol energie aan die ambities gaan werken!”

Quotes:

“De sport in Eindhoven heeft veerkracht laten zien in coronatijd. Daar ben ik enorm trots op. Een sportakkoord sluiten we niet zomaar! Met heel veel partijen hebben we concrete doelen voor ogen, die ook echt het verschil gaan maken voor sportaanbieders en iedereen die wil sporten. Ik kijk uit naar de komende tijd, waarin we iedereen gaan stimuleren om te gaan sporten of bewegen!” – Stijn Steenbakkers, Gemeente Eindhoven, wethouder van economie, Brainport, innovatie, onderwijs en sport –

“De essentie van het sportakkoord is dat de sport zich leert te verenigen, te professionaliseren en een betere gespreks- en samenwerkingspartner in de lokale gemeenschap te worden. Dit past heel erg bij de ontwikkeling: sport als doel en sport als middel.” – Brigitte Musters, Directeur SSNB –

“Stilzitten, dat kennen we in Eindhoven niet. Met z’n allen zorgen we goed voor elkaar en onze stad. Sport is hierbij van vitaal belang. We zijn er trots op dat dit akkoord met onze samenwerkingspartners tot stand is gekomen. Samen houden we Eindhoven in beweging.” – Arjen Buit, Directeur Supportpunt –

 “Als ESR hebben we een belangrijke aanzet gegeven tot het Sportakkoord. Het is nu zaak om de plannen snel om te zetten in concrete acties. Samen met verenigingen, onderwijs, gezondheid en andere vertegenwoordigers gaan we Eindhoven een nog aantrekkelijkere sportstad maken”. – Jac Rooijmans, voorzitter ESR –

Bekijk hier het Lokaal Sportakkoord Eindhoven 2021
Bekijk hier de video van Lokaal Sportakkoord Eindhoven

Wil je meer informatie over het Lokaal Sportakkoord Eindhoven? Neem contact op met Miriam van Moll op m.v.moll@ssnb.nl.