Author Archives: ssnb

Uniek Sporten Sportcafé

Lees het gehele artikel

SSNB ondersteunt de Uniek Sporten loketten uit Noord-Brabant bij verschillende projecten. Waaronder het aanleveren van een format waarmee de Uniek Sporten loketten een Sportcafé voor sportaanbieders en -verenigingen kunnen organiseren.

Anne Boidin, projectmanager Inclusief Sporten en Bewegen, is aan de slag gegaan met het uitwerken van het format dat Beweegcoaches van Uniek Sporten kunnen toepassen in de eigen regio, zowel fysiek als digitaal, dit met als doel:

 • Sportaanbieders kennis te laten maken met Uniek Sporten en de Sportcoaches uit de regio;
 • Het uitwisselen van kennis en expertise binnen de regio op het gebied van inclusief sporten;
 • Het verbinden van Sportaanbieders en organisaties die werken met de doelgroep van Uniek Sporten binnen de regio;
 • Het Inclusief Sporten en bewegen verbinden binnen de regio in samenwerking met elkaar.

SSNB ontlast hierbij de Beweegcoaches van Uniek Sporten en biedt kansen, aanbod en aanpak binnen de Provincie Noord-Brabant om Uniek Sporten gelijkwaardig op de kaart te zetten. 

Meerdere gemeenten hebben interesse getoond in het aanbod waardoor er in 2021 zes sportcafés georganiseerd gaan worden, waarvan er al één heeft plaatsgevonden. Uniek Sporten Zuid Brabant en de Peel (gemeente Helmond, gemeente Laarbeek, Gemeente Deurne, Gemeente Gemert-Bakel, gemeente Someren en Gemeente Asten) sloegen de handen in één om gezamenlijk op 23 februari een digitaal sportcafé te organiseren. Met een opkomst van 20 organisaties/verenigingen was het een geslaagde interactieve online bijeenkomst. Tijdens het interactieve onderdeel waarbij de aanwezigen samen tot gezamenlijke probleemstellingen, oplossingen en eerste stappen in een plan van aanpak kwamen, werd vooral duidelijk dat het onderwerp financiën nog veel vragen opwekt in de regio. Een mooi onderwerp om als Beweegcoach mee aan de slag te gaan!

In de komende tijd worden er in meer regio’s een aantal sportcafés georganiseerd. Wanneer blijkt dat het onderwerp Financiën provincie breed een uitdaging is, dan zullen we vanuit SSNB gaan bekijken hoe we dit kunnen gaan ondersteunen.

Benieuwd geworden naar het organiseren van een eigen Uniek sporten Sportcafé? Neem dan contact op met Anne Boidin door te mailen of bellen naar;  a.boidin@ssnb.nl, 06 – 148 733 04.

 

Dit is onze programmamanager Noud van Herpen

Lees het gehele artikel

Sinds 1 februari 2021 ben ik in dienst bij SSNB als programmamanager. In mijn nieuwe rol ga ik onder meer aan de slag met de meerwaarde van sport en bewegen binnen de openbare ruimte, het sociaal domein en maatschappelijke opgaven zoals verduurzaming. En wellicht heeft u het al voorbij zien komen, op de website van SSNB kunt u meer lezen over wie ik ben en waarom ik gekozen heb voor SSNB, zie: “Volop gedeelde ambities voor maatschappelijke waarde sport”. Nu wil ik u graag meenemen in wat ik de komende tijd ga doen bij SSNB.

Wat houdt de functie in?

Een veel gestelde vraag tijdens de kennismakingsgesprekken, die ik zowel binnen als buiten de organisatie voer, is “Wat doe je als Programmanager?”

In mijn functie ben ik primair verantwoordelijk voor het ontwikkelen van en uitvoering geven aan nieuwe concepten, met als doel de doelstellingen van SSNB te realiseren. De brede focus van SSNB en de talrijke ontwikkelingen op het gebied van sport en bewegen maken mijn functie ontzettend uitdagend. Denk bijvoorbeeld eens aan alle ontwikkelingen die er zijn op het gebied van duurzaamheid, Bewegen In de Openbare Ruimte (BIOR), Uniek/Inclusief sporten, de nieuwe functieprofielen van de Buurtsportcoaches en de (aankomende?) sportwet. Daarnaast laat Corona het belang van een gezonde leefstijl extra zien. Van de ene kant is het een rampjaar voor de sport maar van de andere kant ben ik er van overtuigd dat deze pandemie er voor zorgt dat sport en bewegen alleen maar hoger op de (beleids)agenda komt te staan. Mijn taak zal zijn om te kijken hoe wij als SSNB in kunnen spelen op deze ontwikkelingen.

Daarnaast ga ik samen met de Manager Personeelsdiensten, Nabil Bouchlal, invulling geven aan de verdere ontwikkeling en toekomstbestendigheid van de dienst werkgeverschap. Deze dienst richt zich tot op heden voornamelijk op werkgeverschap in de breedste zin van het woord. Echter willen we dit in de nabije toekomst verder uitbreiden naar een totaalpakket waarin we sportverenigingen nog beter in staat zijn te ondersteunen. Op dit moment zien we bijvoorbeeld dat veel verenigingen behoefte hebben aan ondersteuning rondom het aanvragen van compensatie en de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Maar we willen ook de link leggen met onderwerpen als de open club, verduurzaming en inclusie & participatie.

Een andere vraag waar ik me mee bezig ga houden is: “met wie gaan we de uitdagingen op deze thema’s aan?” Uiteraard hebben we een flink netwerk opgebouwd in de afgelopen 41 jaar. Maar omdat het speelveld continu in ontwikkeling, is zullen wij niet alleen onszelf moeten blijven ontwikkelen, maar ook moeten investeren in onze waardevolle partnerships.

Contact

Inmiddels ben ik bijna 2 maanden bezig met bovenstaande vragen en begin ik een steeds beter beeld te krijgen van wat er speelt. Maar mocht u naar aanleiding van het bovenstaande het idee hebben dat ik u gemist heb in mijn rondje langs de velden, schroom dan niet contact met me op te nemen via 06 – 34 47 28 48 of n.v.herpen@ssnb.nl. Ik kijk er naar uit om deze bal, samen met u, op te pakken!

 

 

Gratis webinar WBTR

Lees het gehele artikel

Vanaf 1 juli is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) voor verenigingen en stichtingen van kracht. Deze nieuwe wet is bedoeld om bestuurlijke misstanden te voorkomen en/of aan te pakken. Bescherm uw vereniging en uw bestuurders en bereid u goed voor. Wij helpen u daar graag bij.

In samenwerking met het Juridisch Sportloket organiseren wij een gratis webinar over wat deze nieuwe wet voor u als bestuurder en als vereniging betekent. Tijdens de interactieve online sessie zal Mr. Corné van de Wiel, jurist sportrecht, een duidelijke uitleg geven over de inhoud van de wet en hoe u zich als sportbestuurder hierop kunt voorbereiden. Tevens zal hij uw vragen beantwoorden.

De webinars op maandag 29 maart, dinsdag 30 maart en 7 april zitten helaas al vol. Wegens grote belangstelling hebben we een extra webinar ingelast:

woensdagavond 14 april 2021
19.30 – 20.30 uur

Aanmelden

We hopen u dus op 14 april online te zien. U kunt zich hier of het in het kader hier rechts bovenaan aanmelden voor het webinar. Op de dag zelf ontvangt u een aanvullende informatie en de link om het webinar bij te wonen. Om tijdens het webinar een optimale interactie te kunnen waarborgen, is er per sessie plaats voor 30 deelnemers.

Speciale actie

Verenigingen die hun werkgeverschap bij SSNB hebben ondergebracht en verenigingen die een duurzaamheidstraject onder begeleiding van SSNB doorlopen, ontvangen na afloop van de seminars een kortingsvoucher voor de WBTR-scan-op-maat van het Juridisch Sportloket. Hierbij worden onder andere de belangrijkste documenten van uw vereniging op meer dan 30 punten gecheckt.

Fietsen is belangrijk, maar kan gevaarlijk zijn

Lees het gehele artikel

Ouderen (65+) fietsen gemiddeld het minste aantal kilometers van alle leeftijdsgroepen. Ook is te zien dat onder de doelgroep ouderen de meeste slachtoffers vallen door een fietsongeluk (CBS, 2018). Dit is erg zorgelijk.

Fietsers die omkomen in het verkeer zijn gemiddeld ouder dan slachtoffers van dodelijke auto-ongelukken. Van de omgekomen fietsers in 2019 was 59 procent 70 jaar of ouder en 12 procent jonger dan 30 jaar. Van de omgekomen automobilisten was 21 procent 70 jaar of ouder en 35 procent jonger dan 30 jaar (CBS, 2020). Dit laat zien dat ouderen kwetsbaarder zijn op de fiets dan in een auto.

Oorzaken ongevallen

65% van de 75 plussers fietst nooit tot bijna nooit meer. De belangrijkste redenen waarom deze groep niet meer fietst is omdat zij last heeft van gezondheidsproblemen of niet durft (CBS, 2020). Toch stappen gelukkig nog veel ouderen wel op de fiets. Dit kan echter soms wel leiden tot onveilige situaties. Zowel het evenwicht als de coördinatie nemen af wanneer mensen ouder worden en kunnen daardoor bijdragen aan het relatief hoge risico op ongevallen bij ouderen (Osoba, 2019). De redenen die ouderen zelf benoemen voor de hoge kans op ongevallen zijn het niet opletten of het maken van een stuurfout. 48% van deze ongevallen zijn te wijten aan het verliezen van het evenwicht tijdens het fietsen en het op- en afstappen (VeiligheidNL, 2016).

Belang van fietsen

Dagelijkse beweging helpt bij het tegengaan van verschillende aandoeningen zoals diabetes type 2,  depressie en hart- en vaatziekten (Nijland, 2017).  De World Health Organisation (WHO) beveelt dan ook aan om elke dag 30 minuten te bewegen. Fietsen is een vorm van bewegen die erg toegankelijk is. Ook is het een beweegvorm die makkelijk in het dagelijkse ritme past. Denk hierbij aan een boodschap halen met de fiets of op bezoek gaan bij vrienden en familie. 

Project doortrappen

Ouderen fietsen graag, en willen graag blijven fietsen, maar zoals eerder genoemd zijn zij ook kwetsbaar in het verkeer (Zet, 2021). Het programma Doortrappen heeft de ambitie om ouderen zo lang mogelijk veilig te laten fietsen. Het doel van Doortrappen is om de fietsende ouderen bewust te maken van het aspect veiligheid, door dit onderwerp bespreekbaar te maken op de plekken waar ouderen al zijn. Het gaat er om hen te verleiden tot aanpassingen aan de fiets of hun (fiets)gedrag. Dit kan gedaan worden via hun eigen vertrouwde netwerk in de gemeente. Op logische momenten krijgen de fietsers tips, informatie en interventies aangeboden die hen bewust maken van de mogelijkheden die zij hebben om hun eigen fietsveiligheid te verbeteren.

Nieuwsgierig?

SSNB werkt samen met Zet om zoveel mogelijk Brabantse gemeenten te ondersteunen bij het programma Doortrappen. Wilt u weten wat de mogelijkheden voor uw gemeente zijn? Neem dan contact op met Demy Weertman via d.weertman@ssnb.nl.

Literatuurlijst

 • CBS. (2018). In 2017 meer verkeersdoden op de fiets dan in de auto. Geraadpleegd op 2-2 2021 via https://www.cbs.nl
 • CBS. (2020). 11 procent 55-plussers in 2018 dagelijks op elektrische fiets. Geraadpleegd op 2-2-2021 via https://www.cbs.nl
 • Nijland, H. (2017). Planbureau voor de Leefomgeving. Fietsen leidt tot langer en gezond leven. Geraadpleegd op 10-02-2021 van www.pbl.nl
 • Osoba M.Y., Rao A.K., Agrawal S.K., Lalwani A.K. (2019). Balance and gait in the elderly: A contemporary review. Laryngoscope Investig Otolaryngol. 4(1):143-153.
 • VeiligheidNL (2016). Fietsongevallen in Nederland: SEH-behandelingen 2016. Amsterdam: VeiligheidNL
 • Zet en SSNB. (2021). Plan van aanpak Doortrappen Noord-Brabant

WBTR – Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

Lees het gehele artikel

Alle (informele) verenigingen en stichtingen in Nederland moeten vanaf 1 juli 2021 voldoen aan de nieuwe wet WBTR, de wet bestuur en toezicht rechtspersonen. Deze wet is bedoeld om het bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren en om te voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten verenigingen schaden. Het is belangrijk hierop voorbereid te zijn. Het verplicht je om over een aantal bestuurszaken (nogmaals) goed na te denken. In de nieuwe wet zit een uitbreiding van de hoofdelijke persoonlijke aansprakelijkheid van bestuursleden, maar de wet gaat vooral over het reilen en zeilen binnen de vereniging.

Wat houdt de WBTR in?

De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen vereist aandacht van alle bestuursleden van verenigingen en stichtingen. Her en der klinken geluiden dat het alleen zou gaan om aanpassing van de statuten. Dat is onjuist. Dat is slechts één facet van de nieuwe wet.

De WBTR legt besturen op dat zij de bestuurlijke gang van zaken binnen de vereniging of stichting bespreken, vastleggen en borgen. Het gezamenlijk bespreken is een belangrijk thema. Het gaat erom dat bestuursleden met elkaar afspraken maken wat zijn verstaan onder ‘goed bestuur’ en hoe ze er in de dagelijkse praktijk invulling aan geven. Onderdeel daarvan is bijvoorbeeld de financiële gang van zaken om te voorkomen dat misbruik van het verenigingsgeld kan worden gemaakt. Een ander thema is besluitvorming als niet alle bestuursleden aanwezig zijn.

De wet wil dat verenigingen en stichtingen werken aan hun kwaliteit. Dat staat nadrukkelijk benoemd. Interne bespreking van de wet en het formuleren van de conclusies zijn dus het belangrijkst. Pas daarna komt het wijzigen van statuten in beeld als formele en juridische vastlegging.

Wat zijn de verplichtingen die als vereniging over de WBTR moet weten?

Bestuursleden en toezichthouders hebben de plicht het belang van de vereniging of stichting voorop te stellen. Dat klinkt logisch, maar anders dan bij ondernemingen was dat nog niet in de wet vastgelegd. Dit betekent dat de WBTR eisen stelt aan het handelen van bestuursleden en toezichthouders en hen verplichtingen oplegt. Het is de wet. Als vereniging moet je er aan voldoen.

Aansprakelijkheid
Als aan die verplichtingen niet wordt voldaan, kunnen bestuursleden en toezichthouders aansprakelijk zijn. In een aantal gevallen zelfs hoofdelijk aansprakelijk. Eisen die bij ondernemingen worden gesteld aan Raden van Commissarissen gelden nu ook voor toezichthoudende organen, verenigingen en stichtingen. Na introductie van de WBTR is de wettelijk regeling van aansprakelijkheid bij faillissement van toepassing op alle bestuurders en commissarissen van verenigingen en stichtingen, waarbij dan dient te worden opgemerkt dat het bewijsvermoeden niet geldt voor informele verenigingen en stichtingen.

Tegenstrijdige belangen
Als een bestuurslid of toezichthouder een persoonlijk belang heeft dat strijdig kan zijn met het belang van de vereniging of stichting, mag hij of zij niet deelnemen aan de besluitvorming. Binnen de vereniging of stichting moet zijn vastgelegd hoe besluitvorming in dergelijke gevallen plaatsvindt.

Overige punten
In statuten van verenigingen of stichtingen moet staan hoe wordt omgegaan met situaties waarin er tijdelijk geen bestuurslid of toezichthouder is. Dat geldt dus ook als een bestuurszetel vacant is.
Een bestuurslid of toezichthouder mag niet meer stemmen uitbrengen dan de anderen samen. Hij of zij mag dus niet in de gelegenheid zijn alle anderen te ‘overrulen’. De wet bevat veel meer onderdelen dan alleen de punten op deze pagina. Informeer je goed en meld je aan voor de nieuwsbrief.

Ook aan de slag met WBTR?

Neem contact met ons op via het contactformulier of kijk voor meer informatie op: https://wbtr.nl en juridischsportloket.nl/wbtr/

Op 29 en 30 maart en 7 april organiseren wij in samenwerking met het Juridisch Sportloket een webinar over deze nieuwe regeling. De sessies in maart zijn inmiddels volgeboekt, voor het webinar op 7 april zijn nog plaatsen beschikbaar. Klik hier voor meer informatie en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden.

 

 

Verkiezingsdebat ‘preventie, gezonde leefstijl, sport en bewegen’ op 4 maart

Lees het gehele artikel

Op donderdag 4 maart van 16.00 tot 17.30 uur organiseert Sportkracht12 (waar SSNB onderdeel van is), samen met NOC*NSF, sportbonden en meer dan 24 partners uit de zorg-, welzijns-, onderwijs-, en sport- en beweegsector, een verkiezingsdebat vanuit Nieuwspoort over ‘preventie, gezonde leefstijl, sport en bewegen’. Zorg ervoor dat u er online bij bent!

Meld u hier aan!

Tijdens de live uitzending gaan kandidaat-Kamerleden die meedoen aan de landelijke verkiezingen op 17 maart hun visie voor de komende vier jaar toe lichten. Welke kandidaat-Kamerlid wil de komende regeerperiode écht werk gaan maken van preventie en een gezonde leefstijl? Wie heeft het allesomvattende plan om Nederland weerbaarder en gezonder te maken?

“Deze periode van corona-gerelateerde maatregelen geeft juist aan wat de kracht van sport & bewegen is. Niet alleen voor onze gezondheid en vitaliteit is het belangrijk, maar ook als het gaat om ontmoeten, ons sociaal welzijn!”
– Brigitte Musters, Directeur-bestuurder SSNB

Het verkiezingsdebat gebeurt onder de bezielende leiding van Martijn de Greve. De kandidaat-Kamerleden krijgen de kans om hun visie op de volgende punten te vertellen:

 • Wat is de manier voor een krachtig Nederland na de coronacrisis?
 • Hoe wordt de lokale samenwerking op het gebied van gezondheid, preventie en sociale cohesie versterkt?
 • Welke rol hebben de sport- en beweegaanbieders om Nederland gezonder en vitaler te maken?
 • Hoe hoog staat preventie op de agenda en de bijbehorende rol van werkgevers en zorgverzekeraars?

Wie deze kandidaat-Kamerleden zijn? En welke bekende Nederlanders uit de sport-, beweeg-, zorg-, wetenschap-, en welzijnssector deze punten toelichten? Na de aanmelding ontvangt u een bevestiging en in aanloop van 4 maart a.s. stellen wij hen aan u voor.

Kortom, het belooft een mooie uitzending te worden waarin de gezondheid van de Nederlander, in de komende vier jaar, centraal zal staan. U kunt zich hieronder aanmelden en ontvangt dan kort voor de uitzending de link en de laatste informatie.

“Het is nu duidelijker dan ooit: sport en bewegen verdienen een centrale plek in ons dagelijks leven.”
– Anneke van Zanen-Nieberg, voorzitter NOC*NSF

Aanmelden? Dat kan hier!

Nieuw carrièrepad voor de buurtsportcoaches!

Lees het gehele artikel

Elke dag zetten buurtsportcoaches zich in om mensen in beweging te krijgen en lokale ambities te realiseren. Ambities waarbij sport en bewegen het doel is (fitte, gezonde en vitale burgers), maar ook waarbij sport en bewegen wordt ingezet als middel (sociale cohesie, minder eenzaamheid, zelfredzaamheid, enz.). Daarnaast speelt de buurtsportcoach ook een steeds grotere rol bij het versterken van de sport- en beweeginfrastructuur.

Kortom, een functie die zich in sneltreinvaart heeft ontwikkeld in een steeds complexer werkveld. Dit vraagt veel van de huidige professionals en daarom is vanuit het programma LAB (Landelijke Academie Buurtsportcoaches) het initiatief genomen om een carrièrepad te ontwikkelen. Onder aanvoering van de WOS hebben Kenniscentrum Sport & Bewegen, Mulier Instituut, WIJ Sportcoaches en diverse kleine/middelgrote/grote werkgevers en gemeenten een jaar samengewerkt aan een raamwerk dat uiteindelijk vertaald is naar vier generieke functiebeschrijvingen:  buurtsportcoach A t/m D, inclusief ondersteunend materiaal om dit toe te passen.

Het doel van het carrièrepad is om kwaliteit, professionaliteit en het vakbekwaamheid van buurtsportcoaches te bevorderen. Naast persoonlijke ontwikkeling het creëren van een eerlijk speelveld en goed werkgeverschap wordt ook mobiliteit tussen werkgevers en een betere aansluiting tussen opleiding/onderwijs en praktijk door dit instrument mogelijk gemaakt.

Sportkracht 12 is een grote werkgever van buurtsportcoaches en heeft een bijdrage geleverd aan dit carrièrepad waarmee de professionals zich beter kunnen ontwikkelen. Een mooie erkenning voor deze beroepsgroep waar we trots op zijn.

Bij SSNB hechten we veel waarde aan goed werkgeverschap. We zijn trots op de bijdrage die we mochten leveren aan dit traject en op het resultaat.

Meer weten over het carrièrepad? Klik dan hier.

Sportkracht12 start met kosteloze begeleiding van sportverenigingen bij het verduurzamen van hun sportaccommodaties

solar panels
Lees het gehele artikel

Sportkracht12, de landelijke organisatie waarin alle Provinciale Sport Organisaties (PSO’s) zijn verenigd, treedt per 1 februari toe tot het netwerk van NOC*NSF voor het begeleiden van sportverenigingen bij het verduurzamen van hun sportaccommodatie. Met haar landelijke dekkend netwerk speelt Sportkracht12 een essentiële rol in de Routekaart Verduurzaming Sport. De doelstelling van deze routekaart betreft 95% CO2 reductie op alle sportaccommodaties in Nederland in 2050, met een tussentijdse doelstelling van 49% CO2 reductie in 2030.

Onderscheidende rol Sportkracht 12
Door deze samenwerking aan te gaan als Sportkracht12 en niet als afzonderlijke PSO’s zijn we nog beter in staat onze krachten te bundelen; we zijn een lerend netwerk. We maken dus landelijk gebruik van een eenduidige aanpak, gebaseerd op de kennis en ervaring van een aantal PSO’s waarvoor verduurzamen van sportaccommodaties al jaren een van de strategische thema’s was. Deze PSO’s zijn reeds vanaf de start in 2020 leverancier van NOC*NSF bij de uitvoering van deze begeleidingstrajecten.

Daarnaast onderscheiden we ons van andere partijen in de markt door onze onafhankelijkheid. De professionals van Sportkracht12 beschikken naast de nodige expertise ook over een interessant (duurzaamheids-)netwerk. Ze spreken, door hun jarenlange samenwerking met de sportsector op uiteenlopende thema’s, als geen ander de taal van de verenigingen. Ook onze kennis van het lokale en regionale sportlandschap maakt ons uniek.

Resultaat: noodzakelijke CO2-reductie en behoud sterk verenigingslandschap
In samenwerking met tal van partners worden sportaccommodaties in Nederland de komende jaren verduurzaamd. Daarnaast zorgt de besparing op de energielasten voor een directe verbetering van de financiële positie en daarmee de toekomstbestendigheid van de sportverenigingen. Een belangrijke reden om hiermee aan de slag te gaan, juist als je vereniging hard geraakt wordt door corona. Daarnaast vervul je als vereniging een bredere maatschappelijke functie en steun je lokale ondernemers. Hiermee draagt de energietransitie bij aan het behoud van het onmisbare en sterke verenigingslandschap in Nederland.

Kijk voor meer informatie op: www.duurzamesportvereniging.nl of neem contact op met de PSO in jouw provincie.

Meld je aan voor het lokale sportcampagneteam in jouw gemeente!

Lees het gehele artikel

Op 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Ook voor de sport een belangrijk moment, want de keuzes van de nieuwe gemeentebesturen hebben invloed op het lokale sport- en beweegaanbod. Daarom zijn we op zoek naar sportliefhebbers met gevoel voor politiek die als vrijwilliger de lokale sportcampagne in hun gemeente willen opzetten. Iets voor jou? Meld je dan nu aan voor het lokale sportcampagneteam van jouw gemeente via www.sportcampage.nl.

Doel sportcampagne gemeenteraadsverkiezingen 2022

De sportcampagne heeft als doel lokale politieke partijen zo goed mogelijk te informeren over de kracht van sport, zodat sport en bewegen in zo veel mogelijk gemeentes hoog op de politieke agenda komt te staan. De lokale sportcampagneteams voeren de campagne in hun eigen gemeente uit. Dat houdt in dat je samen met je teamgenoten politieke partijen voorziet van input voor hun verkiezingsprogramma, in aanloop naar de verkiezingen een werkbezoek of sportdebat organiseert en je na de verkiezingen het nieuwe College van B&W informeert over het belang van sport en bewegen in een nieuw collegeakkoord.

Ondersteuning bij de organisatie

Bij het uitvoeren van de lokale sportcampagne in jouw gemeente sta je er niet alleen voor. Je ontvangt feiten en cijfers over sport en bewegen en handvatten voor het organiseren van een succesvol debat of werkbezoek. Er vinden (online) bijeenkomsten plaats waar lokale campagneteams ervaringen met elkaar kunnen delen en waar tips worden uitgewisseld voor een succesvolle campagne. Ook word je in iedere fase van de sportcampagne meegenomen in het vak van belangenbehartiging.

Iets voor jou? Meld je nu aan!

Als lid van een lokaal sportcampagneteam ben je de verbinder tussen de lokale sport en de lokale politiek. Ben jij een aanpakker die goed kan organiseren en zich thuis voelt in de wereld van sport en de politiek. Dan zoeken we jou! Aanmelden kan via www.sportcampagne.nl.

Sportcampagneteam NL

De lokale sportcampagneteams worden ondersteund door het Sportcampagneteam NL. Een samenwerking van sportbonden, NOC*NSF, Vereniging Sport & Gemeenten, Platform Ondernemende Sportaanbieders en Sportkracht12, met medewerking van Kenniscentrum Sport & Bewegen en het Mulier Instituut.

Is een lokaal campagneteam iets voor mij?

Nog niet helemaal zeker of dit iets voor je is? Bekijk de animatievideo:

 

Sportloket West Brabant

Lees het gehele artikel

Sportloket West Brabant werkt vanaf 2013 samen. Eerst met 5 gemeenten maar gelukkig hebben meerdere gemeenten in de regio zich de afgelopen jaren ook aangesloten, de gemeente Rucphen vorig jaar als laatste gemeente. De volgende 9 gemeenten met hun beweegcoaches werken nu samen onder de naam: Uniek Sporten West Brabant. Janine van Gurp heeft de rol als coördinator voor deze regio.

Breda:  Janine van Gurp
Etten-Leur: Martijn Hentzen
Drimmelen: Femke Selders
Geertruidenberg: Marlou Rikkert
Moerdijk: Anja Buijtenhuis
Oosterhout: Marieke van der Perk
Roosendaal: Gitte Hommel
Rucphen: Beweegcoach wordt nog aangesteld
Zundert: Gitte Hommel

Met deze sportcoaches wordt 8 keer per jaar overlegd over alle ontwikkelingen omtrent inclusief bewegen. Tijdens dit overleg zorgen de beweegcoaches voor afstemming in het beweegaanbod tussen de verschillende gemeenten en er worden gezamenlijk nieuwe projecten en evenementen georganiseerd in West Brabant. Daarnaast informeren de beweegcoaches elkaar over de belangrijke ontwikkelingen op regionaal, provinciaal en landelijk niveau en organiseren ze informatieavonden voor beweegaanbieders.

‘De laatste jaren volgen wij ook samen trainingen zoals ‘Motivational Interviewing’ en ‘Positieve Gezondheid’. Goed voor ons vakinhoudelijk functioneren maar ook goed om elkaar op een andere manier mee te maken. Dat laatste vinden we belangrijk. Hierdoor zijn we in de loop van de jaren een hecht team geworden waardoor mede de overdracht van cliënten naar elkaar goed verloopt.
Door in te spelen op de wensen van de mensen bereik je het meeste. Zelf niet het wiel uitvinden maar juist door de samenwerking aan te gaan met regionale partners, kan dit leiden tot een succesaanpak.’ aldus coördinator, Janine van Gurp.

In 2020 heeft het loket, ondanks corona, veel weten te bereiken. De individuele hulpvragen vielen gedeeltelijk stil maar ze hebben over het hele jaar genomen toch 144 cliënten ondersteunt bij het zoeken naar een actieve vrijetijdsbesteding. Een aantal van deze hulpvragen loopt aan het begin van dit jaar nog door. Daarnaast zijn de beweegcoaches tijdens dit bijzondere jaar bezig geweest met het ontwikkelen van beweegbingo’s, is er op veel plaatsen balkongym ontstaan, zijn er beweegfilmpjes opgenomen in samenwerking met de lokale oproepen en beweegroutes in de openbare ruimte ontwikkeld. Een praktijkverhaal matching: Bij de tennisclub werden de padelbanen overdag niet/nauwelijks gebruikt, zeer geschikt dus om te kijken of we daar iets op konden zetten. Een man van 53 jaar met diagnose MS was eerder met inzet van de buurtsportcoach begonnen met Padel bij deze tennisclub. Er kwam een andere individuele vraag binnen waarbij deze persoon eigenlijk op zoek was naar een maatje om te roeien. Uit het gesprek met deze persoon kwam naar voren dat hij vroeger aan squash gedaan had en hij buiten sporten fijn vindt. Na kennis maken met padel bleek deze sport voor hem een goede keuze, zowel sportief als sociaal is dit uurtje buitens sporten een groot succes. Positief is ook een valide sporter zich bij het groepje heeft gevoegd. In de whatsappgroep komt wekelijks de vraag wie er woensdag weer op de baan aanwezig is waardoor zij onderling hun aanwezigheid afstemmen. Doel voor 2021 is om het groepje nog meer uit te bereiden met valide/minder valide sporters en om een padeltrainer een aantal lessen te gaan laten geven. – Martijn Hentzen, beweegcoach Etten-Leur

Praktijkverhaal samenwerking zorg/welzijnspartner

De laatste jaren zijn we in West Brabant steeds meer de samenwerking aangegaan met de verschillende huisartsenzorggroepen. We zijn begonnen met het samen uitrollen van de Diabetes Challenge, een initiatief van de Bas van de Goor Foundation. De afgelopen jaren hebben we daar ook steeds meer onze eigen draai aan gegeven. Dit ging altijd in overleg met de huisartsen, gemeenten en de beweegcoaches uit de desbetreffende gemeenten. We zijn hier in iedere gemeente mee bezig maar in iedere gemeente gebeurt dit op een manier die lokaal het beste past.
Nu zijn we met deze samenwerkingspartners aan het bekijken hoe we ook binnen de gecombineerde leefstijlinterventie (CooL in onze regio) beter samen kunnen werken. Door het koppelen van de leefstijl- en beweegcoach aan een beweegprogramma gaan we de gezondheid van kwetsbare – en chronisch zieke mensen verbeteren. – Janine van Gurp, coördinator Uniek Sporten West Brabant.

Praktijkverhaal samenwerking zorg/welzijnspartner

Voor veel mensen is deze coronatijd een tijd van onzekerheid. Zeker voor de mensen die kwetsbaar en/of afhankelijk van anderen zijn. Iedere week kwam meneer Piet naar de (sportieve) dagbesteding. Hij kwam graag, hij voelde zich nuttig omdat hij mensen met fysieke – of mentale kwetsbaarheid kon helpen. Toen kwam het moment dat de buurthuizen gingen sluiten en ook deze activiteit noodgedwongen stopte. Meneer Piet kwam thuis te zitten en miste al zijn vaste uitjes. Dit was heel moeilijk voor hem, zeker ook omdat het met hem langzaamaan steeds minder ging. Zowel de wijkzuster als de sociaalwerkster gaven aan dat het psychisch ronduit slecht ging met Piet. Toen ik dit hoorde, ben ik iedere week gaan wandelen met meneer Piet. Dit is een grote tijdsinvestering maar in coronatijd lukt dit en wat kijkt deze meneer uit naar onze wekelijkse wandeling! Het is mooi dat de lijntjes tussen zorg, welzijn en sport kort zijn, dat je elkaar weet te vinden en zo in deze bijzondere tijd op een sportieve manier toch wat kunt bieden. – Anja Buijtenhuis, beweegcoach Moerdijk

Praktijkverhaal samenwerking met sport/beweegaanbieder

In samenwerking met Atletiekvereniging THOR en het Bravis Ziekenhuis is de beweegcoach gestart met een gymgroep voor mensen die uit een langdurig revalidatietraject komen. De samenwerking is tot stand gekomen omdat we merkten dat veel mensen na het revalidatie- of behandeltraject niet goed weten wat ze kunnen doen met bewegen. Om te voorkomen dat deze mensen hierdoor tussen wal en schip vallen is er gekeken naar een beweeg(opstap)groep. Het is uiteindelijk de bedoeling dat mensen via deze sportgroep later aan zullen sluiten bij reguliere sportgroepen en/of verenigingen. Tijdens de les worden allerlei oefeningen gedaan die zich richten op het verbeteren van kracht, balans, conditie en algemene lichaamsvaardigheden. Daarnaast wordt er wekelijks een andere sport beoefend waardoor deelnemers zich kunnen oriënteren en kunnen ontdekken wat ze leuk vinden. Dit maakt de stap naar een reguliere sportclub minder groot. De deelnemers aan deze groep zijn ontzettend positief. – Gitte Hommel, beweegcoach Roosendaal.

Tips en tops voor andere regionale samenwerkingsverbanden

 • Ken elkaar! (samen trainingen/cursussen volgen)
 • Denk niet te moeilijk
 • Kijk niet vanuit welk logo je werkt, je werkt voor het individu
 • Organiseer samen een leuk event of evenement

Onze droom op het gebied van aangepast sporten in de regio

We willen graag dat Uniek Sporten een vaste waarde in de regio (provincie, het land) wordt en dat mensen het ervaren als een instituut voor mensen met een beperking. En onze droom voor dit jaar is om samen een mooi evenement weg te zetten om ons enthousiasme over Uniek Sporten uit te dragen.

Een groet/afsluiter namens het hele loket!

Samen sta je sterk! Het wiel hoef je altijd niet zelf uit te vinden. Zoek de samenwerking met partners om op die manier Uniek sporten in de gemeente/regio/provincie weg te zetten!