Nijntje Beweegdiploma

Goed leren bewegen doen kinderen het makkelijkst op een leuke manier. Daarom kan jouw zoon of dochter in de gemeente Steenbergen het nijntje Beweegdiploma halen!

Wat is het nijntje beweegdiploma?

Het nijntje Beweegdiploma is een serie beweeglessen waarin je kind wekelijks speelplezier heeft en op hetzelfde moment alle essentiële basisvormen van bewegen leert. Kortom, het is een combinatie van plezier met een flinke dosis gezonde ontwikkeling.

Bewegen met plezier

In de lessen van het nijntje Beweegdiploma kunnen peuters en kleuters bijvoorbeeld naar hartenlust balanceren, rollen, huppelen, klauteren, springen, zwaaien, vangen, gooien en schoppen! Alle basisonderdelen van bewegen komen aan bod via leuke oefeningen en spelletjes. Zo leert jouw kind op een verantwoorde manier bewegen met veel variatie. Dit is essentieel om fijn te kunnen bewegen en sporten. Ook leren ze sociale vaardigheden als samen spelen, op je beurt wachten en goed met elkaar omgaan. En wist je dat goed en gevarieerd bewegen het belangrijkste hulpmiddel is bij de ontwikkeling van hun hersenen? Zo draagt het nijntje Beweegdiploma bij aan de gezondheid en het geluk van jouw zoon of dochter.

Meedoen

Het nijntje Beweegdiploma is er voor kinderen van 2 t/m 6 jaar. Het programma is zorgvuldig samengesteld door de KNGU en wordt alleen gegeven door speciaal opgeleide trainers. Na het doorlopen van de lessen ontvangt jouw kind het nijntje Beweegdiploma tijdens een beweegfeestje. Daarop staat waar je zoon of dochter allemaal mee heeft geoefend. Een diploma om trots op te zijn en wat je kind een leven lang voordelen geeft in sport, op school, met vriendjes en thuis!

Sjors Sportief

Het sportstimuleringsproject genaamd Sjors Sportief geeft alle kinderen de kans om zich te oriënteren op diverse sporten, zonder direct lid te hoeven worden. Alle verenigingen/sportaanbieders krijgen de mogelijk om hun naschoolse aanbod te promoten in het Sjors Sportief boekje, waarop kinderen vervolgens kunnen gaan inschrijven. Sjors Sportief zal in samenspraak met de sportverenigingen allerlei leuke, uitdagende en leerzame naschoolse activiteiten organiseren op het gebied van sport en spel.

De naschoolse activiteiten worden in een kleurrijk boekje onder de aandacht gebracht van basisschoolleerlingen uit de gemeente Steenbergen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. Kinderen kunnen zo heel laagdrempelig hun interesses en talenten verkennen, elkaar eens op een andere manier ontmoeten en vooral ontdekken wat er in hun nabije omgeving allemaal aangeboden wordt.
Een unieke kans om eens kennis te maken met verschillende sporten binnen de gemeente Steenbergen!

Uniek Sporten

Sport is leuk, gezond en goed voor de sociale contacten. Iedereen wil sporten, ook mensen met een beperking. Sporten op je eigen niveau en passend bij je mogelijkheden, dat kan met Uniek Sporten. Wij willen iedereen graag helpen aan een passende sport- of beweegactiviteit.

Uniek Sporten – Sportloket West-Brabant-West

Sinds een aantal jaar is er het landelijk platform ‘Uniek Sporten’ die de regionale initiatieven heeft gebundeld. Hierdoor kunnenn middelen breed ingezet worden en draagt de landelijke bekendheid bij aan de doelstelling: vraag en aanbod bij elkaar brengen en mensen met een beperking in beweging krijgen. De gemeente Steenbergen heeft onder de naam Sportloket West-Brabant-West een samenwerkingsverband met de gemeente Bergen op Zoom, Halderberge, Tholen en Woensdrecht.

Aanbod en vragen: Wil je weten wat het sport- en beweegaanbod in jouw regio is, kijk dan op www.unieksporten.nl.

Seniorensport

Sport en bewegen zorgt voor een betere conditie. Wanneer je ouder wordt, kan sport en bewegen ervoor zorgen dat je niet alleen lichamelijk, maar ook mentaal jezelf beter gaat voelen. De kans op chronische ziektes wordt hierdoor minder en je kan de dagelijkse activiteiten, die je graag doet, langer blijven doen. Vanuit de gemeente Steenbergen vinden we het belangrijk dat de ouderen een divers aanbod krijgen om zo lang mogelijk vitaal te blijven. Wij, als buurtsportcoaches, proberen hier een steentje aan bij te dragen en hebben beweegpunten georganiseerd in verschillende kernen van de gemeente. Daar zullen wij wekelijks aan de slag gaan met sport en bewegen en ontmoeten is natuurlijk ook heel belangrijk! We zijn altijd op zoek naar mogelijkheden en kansen, dus willen wij ons aanbod uitbreiden met wandel/beweegroutes.

Naschoolse activiteiten

Het doel van ons naschools aanbod is om kinderen kennis te laten maken met diverse sporten en nieuwe beweegmogelijkheden. Actief bezig zijn met sport en spel heeft een positief effect op de gezondheid van kinderen. Kinderen die iedere dag minimaal één uur bewegen blijven fit, leren makkelijker en zitten (ook letterlijk) beter in hun vel. Tijdens de activiteiten kunnen kinderen na schooltijd lekker met elkaar sporten en bewegen in de buurt. Alle activiteiten worden begeleid door de buurtsportcoach van de gemeente Steenbergen. Door zoveel mogelijk sport- en beweegactiviteiten te organiseren, hoopt de gemeente Steenbergen zoveel mogelijk kinderen in beweging te krijgen.


    JaNee
     

    JaNee
    [sourceurl thesource]