De opleiding Beweegleider en Sportleider Senioren is bedoeld voor mensen die aan de slag willen met de doelgroep senioren in het werkveld van bewegen.

Je bent bevoegd om zelfstandig les te geven aan de brede doelgroep senioren binnen non-profit organisaties (seniorenverenigingen, gemeenten en welzijnsinstellingen) en profit-organisaties (commerciële bedrijven). Het voldoet aan de richtlijnen van het Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO).

De opleiding is geschikt voor mensen met een onderstaande achtergrond: Sport- en bewegen MBO  of HBO, fysiotherapie, activiteitenbegeleiding (AB), Sociaal Pedagogisch Werk (SPW) en bondserkende opleidingen sporttrainers. Ook voor studenten MBO- en HBO Sport en Bewegen 2e, 3e of 4e leerjaar is de opleiding Senioren geschikt als b.v. de minor of het keuzedeel.

Wat ga je leren?

In de opleiding Beweegleider- en/of Sportleider Senioren maak je kennis met trends en ontwikkelingen met betrekking tot de doelgroep senioren: vitaal (55+), zelfredzaam (75+) en minder of niet meer zelfredzaam (kwetsbaar 85+).

De opleiding Beweegleider- en/of Sportleider Senioren heeft een basisdeel en een keuzedeel. Het basisdeel volgt iedereen en het keuzedeel is een verdieping in de doelgroep vitaal en zelfredzaam (55+/75+) of de doelgroep kwetsbaar, minder tot niet meer zelfredzaam (85+). Je maakt zelf een keuze voor één van de twee keuzedelen, maar je kunt ook beide keuzedelen volgen en afsluiten.

Het basisdeel kent de volgende onderwerpen:

 • Theorie van de didactiek (voorbereiden, uitvoeren en evalueren van lessen);
 • Gezondheidskundige en psychosociale aspecten;
 • Praktijk methodiek 55+, 75+ en 85+;
 • Bewegen & muziek;
 • Omgaan met groepen;
 • Weerbaarheid en PR en communicatie;
 • Afnemen van GALM-testen.
 • Valpreventie

Verdieping in het keuzedeel Beweegleider Senioren:

 • Aandoeningen;
 • Dementie;
 • Valpreventie;
 • Kennis van vitaliteitstesten.

Verdieping in het keuzedeel Sportleider Senioren:

 • Methodiek gymnastiek, (sport)spel
 • Didactiek gymnastiek, (sport) spel
 • Methodiek didactiek bewegen & muziek.
 • Trends en ontwikkelingen

Stage

De stage bestaat uit 2 x 10 lessen. In het werkveld word je begeleid door de gediplomeerde sport- en beweegleider van de groep(en) waaraan je les gaat geven. De stagebegeleider wordt gekozen in overleg met een van de coördinatoren.

Studiemateriaal en studiebelasting

Het cursus- en stagewerkboek wordt verstrekt door Sport Service Noord-Brabant (SSNB).

Naast de opleidingsdagen bestaat de opleiding uit zelfstudie, opdrachten maken en stage (inclusief voorbereiding en verslaglegging). De studiebelasting omvat circa 200 uur, afhankelijk van het instroomniveau. Je dient in het bezit te zijn van een geldig EHBO/MFA en AED certificaat. Dit moet je aan het eind van de opleiding, voor ontvangst van je diploma kunnen aantonen.

Certificaat en diploma

De opleiding wordt afgesloten met een eindopdracht. Bij succesvolle afronding van de opleiding ontvang je het certificaat Sport- en/of Beweegleider Senioren. Daarnaast ontvang je ook het rijks erkende MBvO diploma van de KNGU en het GALM certificaat (indien aan de hiervoor geldende eisen wordt voldaan).

Praktische informatie

De opleiding vindt plaats onder auspiciën van SSNB en bestaat uit 20 bijeenkomsten van een dagdeel (3,5 uur) verspreid over 6 maanden. (geen les tijdens de schoolvakanties)

Cursusdata en locatie:

Start: 27 september 2021 (Onder voorbehoud van de dan geldende corona maatregelen)

Dag en tijd: maandag 18.00 – 21.30 uur

Plaats: Tilburg.  (definitief adres volgt)

Kosten: € 2.100,-, Kosten bij één van de twee keuzeonderdelen: € 1.850,-

Wil je op de hoogte blijven van de opleiding? Stuur dan een mail aan academy@ssnb.nl. We houden jou op de hoogte van alle ontwikkelingen. Direct aanmelden? Dat kan via het inschrijfformulier rechtsboven in het scherm!