Voer jij in je werk veel persoonlijke gesprekken? Op het gebied van gezondheid of persoonlijke ontwikkeling? Dan weet je dat het niet vanzelfsprekend is dat anderen je goedbedoelde adviezen opvolgen. Maar je wil wel stimuleren om bijvoorbeeld de levensstijl te veranderen. Om goed te kunnen coachen en bestaande patronen te doorbreken is het van essentieel belang om persoonlijke interesses en behoeften boven water te krijgen. Dat maakt de kans op een passende oplossing en daarmee op een blijvend resultaat van je inzet groter. Deze techniek wordt onder andere gebruikt in het gedachtegoed van positieve gezondheid.

“Niet alleen in mijn professionele omgeving, maar ook op persoonlijk vlak ben ik na het volgen van deze training inhoudelijk sterkere gesprekken gaan voeren. Door de juiste vragen te stellen kwam de ander erachter waar zijn/haar motivatie ligt en wat de eerste stap is naar verandering. Die intrinsieke motivatie maakt de kans op succes stukken groter.’”

In deze basistraining motivational interviewing leer je op welke manier je de motivatie van een ander kunt ontdekken, uitdagen en versterken. Deze manier van gespreksvoering leidt tot minder weerstand, waardoor de communicatie beter verloopt. De driedaagse training heeft als doel je te trainen en ondersteunen bij het toepassen van motivational interviewing in je coaching van de cliënten. Je krijgt een communicatiemodel aangereikt dat hiervoor als basis kan dienen. Ook worden tools aangereikt waarmee de communicatie effectiever kan plaatsvinden. Aan het eind van de basistraining weet je hoe je tijdens de coaching beter kunt afstemmen op de cliënt en ben je in staat om je interventies op dit punt bij te sturen. Het effect hiervan is dat je de cliënt (meer) betrokken maakt en houdt bij zijn of haar veranderingsproces. Je ondersteunt je cliënt bij het vanuit zijn of haar eigen verantwoordelijkheid maken van keuzes.

Tijdens de basistraining komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Hoe van overtuigen en adviseren te komen bij motiveren.
  • Het model van de Stages of Change, fases van gedragsverandering die de cliënt doormaakt.
  • Herkennen van de verschillende fases van gedragsverandering.
  • Aansluiten bij de verschillende fases van gedragsverandering.
  • Toepassen van de gespreksvaardigheden van Motivational Interviewing: open vragen stellen, oordeelloos luisteren, doorvragen, reflecteren, waarderen / complimenteren en samenvatten.
  • Ambivalentie bij een cliënt onderzoeken: ‘Wil ik nou wel of wil ik nou niet veranderen?’ En hoe je hierop als coach kunt inspelen.
  • Herkennen, erkennen, oproepen en versterken van verandertaal.
  • Omgaan met diverse vormen van weerstand.
  • MI-gesprekken oefenen met een acteur.

De training bestaat uit een combinatie van theorie en praktijk. Theoretische blokjes worden afgewisseld met oefeningen, waardoor je de theorie direct zelf ervaart en kunt vertalen naar de eigen praktijk. Ook ontvang je hierop meteen feedback. De training is erg interactief van karakter en heeft voor ‘elke leerstijl wat wils’. Aan het eind van elke trainingsdag formuleer je voor jezelf doelen waaraan je in de periode tussen de trainingsdagen gaat werken.

Voor wie:

Professionals die in hun werk persoonlijke gesprekken voeren.

Locatie:

SX op Strijp-S, Torenallee 3 in Eindhoven (ook eenvoudig bereikbaar via openbaar vervoer)

Groepsgrootte:

10-15 deelnemers

Kosten:

€ 795,- exclusief btw, inclusief lunch en materialen. Bij deze training hoort een uitgebreide cursusmap met achtergrondinformatie over Motivational Interviewing.

Samenwerking

Deze training wordt aangeboden in samenwerking met Hetty de Laat en Revalidatie, Sport en Bewegen. Daarom zijn op deze training afwijkende annuleringsvoorwaarden van toepassing. De uiterste datum waarop een deelnemer kosteloos kan annuleren betreft in dit geval 30 dagen voor de startdatum van de training.

Deze training gaat door bij een minimaal aantal van 10 deelnemers.

Meer weten?

Stuur een mail naar academy@ssnb.nl of bel 088-2468111