De opleiding Coördinator & Sportleider Senioren is uitsluitend voor combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches die als bewegingsdeskundigen werkzaam zijn binnen een professionele organisatie. Dit zijn afgestudeerden van de Academie Lichamelijk Opvoeding of MBO-Sport en Bewegen.

Een aanvulling op je lesgeven aan de brede doelgroep senioren binnen non-profit organisaties (seniorenverenigingen, gemeenten en welzijnsinstellingen) en profit-organisaties (commerciële bedrijven). Het voldoet aan de richtlijnen van het Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO).

Wat ga je leren?

De opleiding coördinator & sportleider senioren gaat kort in op een aantal trends en ontwikkelingen met betrekkingen tot de verschillende doelgroepen. In de 10 bijeenkomsten worden de volgende thema’s belicht:

 • Beweegbeleid vertalen & draagvlak creëren binnen de organisatie;
 • Praktijk methodiek actieve senioren (55+);
 • Didaktiek algemeen;
 • Praktijk methodiek senioren met beginnende ouderdomsmotoriek (75+) in combinatie met stoelgym;
 • Beweegbehoefte en bereiken van de doelgroep
 • Praktijkanalyse, waarom ga je een beweeginterventie uitzetten?
 • Gezondheidskundige aspecten van het ouder worden
 • Praktijk methodiek kwetsbare senioren
 • Psychosociale aspecten van het ouder worden
 • Bewegen & Muziek
 • Trainen van vrijwilligers
 • Dansante vormen, mogelijkheden voor alle categorieën senioren
 • Trends & ontwikkelingen
 • Valpreventie
 • Test & vitaliteitsmetingen
 • Afsluiten van de cursus met presentaties van de ontwikkelde interventies

De stage doe je zoveel mogelijk in je eigen praktijksituatie.

Studiemateriaal en studiebelasting

Het cursus- en stagewerkboek wordt verstrekt door Sport Service Noord-Brabant (SSNB). Naast de opleidingsdagen bestaat de opleiding uit zelfstudie, opdrachten maken en stage (inclusief voorbereiding en verslaglegging). De studiebelasting omvat circa 100 uur inclusief lesvoorbereidingen. Geef je al sport- of beweegles aan seniorengroepen dan kun je deze les(sen) als stage zien.

Je dient in het bezit te zijn van een geldig EHBO/MFA en AED certificaat. Dit moet je aan het eind van de opleiding, voor ontvangst van je diploma kunnen aantonen.

Certificaat en diploma

De opleiding wordt afgesloten met een eindopdracht: het ontwerp, het uitzetten en de evaluatie van een interventie . Bij succesvolle afronding van de opleiding ontvang je het certificaat Sportleider Senioren. Daarnaast ontvang je ook het rijks erkende MBvO diploma van de KNGU en het GALM certificaat (indien aan de hiervoor geldende eisen voldaan wordt).

Praktische informatie

 • De opleiding vindt plaats onder auspiciën van SSNB.
 • De opleiding Coördinator & Sportleider Senioren bestaat uit 10 bijeenkomsten van een dagdeel (3,5 uur).

Toelatingseisen

Academie Lichamelijk Opvoeding, Sportkunde of MBO-Sport en Bewegen. Op grond van het gevraagde CV wordt beoordeeld of je toegelaten wordt.

Cursusdata en locatie

Start: najaar 2022 (Onder voorbehoud van de dan geldende corona maatregelen)

Dag en tijd: maandag- of dinsdagavond van 18.00u – 21.30u (onder voorbehoud)

Plaats: Tilburg (definitief adres volgt)

Kosten: € 1.250,-

Wil je op de hoogte blijven van de opleiding? Stuur dan een mail aan academy@ssnb.nl. We houden jou op de hoogte van alle ontwikkelingen. Direct aanmelden? Dat kan via het inschrijfformulier rechtsboven in het scherm!