De SSNB Academy ondersteunt professionals die werkzaam zijn in of voor de sport- en beweeginfrastructuur: combinatiefunctionarissen, (buurt-)sportcoaches, hun coördinatoren, verenigingsondersteuners en procesbegeleiders. Het speelveld is continu in beweging en daarmee ook de diverse functies. Sport is niet langer alleen een doel, maar wordt steeds meer als middel ingezet, bijvoorbeeld op het werkveld van het social domein of de openbare ruimte. Hierdoor krijgen de professionals te maken met andere doelgroepen en stakeholders en nieuwe interventies en businessmodellen. Kortom, veel veranderingen.

Als werkgever van verschillende type professionals hecht SSNB veel belang aan blijvende ontwikkeling van haar medewerkers. Een leven lang leren, om zo met plezier te kunnen blijven werken en aan de behoefte van opdrachtgevers en gebruikers te kunnen blijven voldoen. In de Academy bieden we verschillende leer- en werkvormen aan. Individueel en in groepsverband, gericht op kennis maar ook op vaardigheden, vast aanbod en maatwerk. Want leren doe je allemaal op je eigen manier. Het delen van good practices blijkt hierbij erg waardevol. Daarom kunnen ook niet SSNB-medewerkers deelnemen aan de verschillende onderdelen.

Wat voor de sport- en beweegprofessionals geldt, is ook van toepassing voor verenigingen. Teruglopende leden- en vrijwilligersaantallen, druk op de exploitatie, een veranderende maatschappelijke rol, toenemende wet- en regelgeving zijn zomaar enkele voorbeelden waardoor het werk van verenigingsbesturen steeds complexer wordt. Samen met bonden zorgen we voor het juiste aanbod om verenigingen te ondersteunen in hun behoeften.

  TRAINING:

  Selecteer de training die je bij de SSNB Academy wilt volgen:
  Bestuurlijke vernieuwingProcesbegeleiding sport & bewegen en sociaal domeinMotivational interviewingGezond ouder wordenLeerlijn BIORInclusief bewegenOpleiding Coördinator & sportleider seniorenOpleiding Beweegleider en Sportleider SeniorenAlleen keuzeonderdeel ‘Sportleider’ (€1.850 euro)

  PERSOONSGEGEVENS:  ORGANISATIEGEGEVENS (indien van toepassing):
  FACTUURGEGEVENS:  OVERIGE GEGEVENS:

  Voorkeur voor verdieping (alleen van toepassing bij Leerlijn BIOR)
  Innoveren in openbare ruimteSpelen/schoolpleinGroen/natuurPlaygroundsKwetsbare doelgroepenActief transport

  Voorkeur voor keuzeonderdelen (alleen van toepassing bij opleiding beweegleider en sportleider senioren’
  Volledige opleiding (€2.100,-)Alleen keuzeonderdeel ‘sportleider’ (€1.850,-)Alleen keuzeonderdeel ‘beweegleider’ (€1.850,-)