Masterclass procesbegeleiding verbinding sport & bewegen en sociaal domein

Sport en bewegen kan binnen het sociaal domein op laagdrempelige en kosteneffectieve wijze veel meerwaarde bieden om participatie en integratie van kwetsbare doelgroepen (vluchtelingen, eenzame ouderen en jongeren, dementerenden, mensen met overgewicht en mensen met een lage sociaaleconomische status of een afstand tot de arbeidsmarkt)  te bevorderen. Dat blijkt uit verschillende onderzoeken en best practices. Er zijn al veel succesvolle voorbeelden, maar het zijn nog te vaak ‘toevalstreffers’. Van een structurele verbinding en dus het verzilveren van de vele kansen is nog weinig sprake. Het realiseren van een succesvolle integrale samenwerking tussen de domeinen blijkt lastig en vergt tijd en aandacht, zowel op bestuurlijk, ambtelijk als uitvoerend niveau.

SSNB heeft een methodische aanpak ontwikkeld waarmee gemeenten beleidsmatig worden ondersteund  om te komen tot structurele en duurzame oplossingen. Daarbij zijn werkelijke beleidsmatige verbinding (ontschotte bestuurlijke kracht) met gezamenlijke middelen en besturing het fundament voor de ambtelijke implementatie. Het resultaat van deze masterclass (die bestaat uit twee dagdelen) is het aanreiken van achtergrond en een aanpak voor een beleidsmatige verbinding tussen sport en bewegen en het sociaal domein.

Voor wie:
Procesbegeleiders, regionale verbinders

Kosten:
495,- per persoon. Exclusief btw, inclusief materialen

Meld je nu aan voor deze masterclass

Vul het online inschrijfformulier in.