Al 100 sportverenigingen meldden zich bij SSNB voor kosteloze begeleiding naar een duurzame accommodatie!

Al 100 sportverenigingen meldden zich bij SSNB voor kosteloze begeleiding naar een duurzame accommodatie!

SSNB is de Brabantse uitvoeringspartner van het Ministerie van VWS en NOC*NSF in het verduurzamen van sportaccommodaties. Mede op basis van de bewezen aanpak van SSNB is er een helder stappenplan ontwikkeld, waarmee sportverenigingen en stichtingen op de meest cruciale punten door het verduurzamingsproces worden geleid.

Dit kosteloze begeleidingstraject loopt nu enkele maanden en er hebben zich inmiddels al 100 sportverenigingen bij SSNB aangemeld. En dit aantal groeit iedere week!

Hoe ziet het traject er uit?
Binnen het begeleidingstraject doorlopen we een helder stappenplan met de vereniging of stichting. Dit stappenplan is zorgvuldig samengesteld en gebaseerd op de momenten waarop de meeste sportverenigingen een helpende hand goed kunnen gebruiken.

Stap 1: Uitvoering van een energiescan
De eerste stap betreft de uitvoering van een energiescan door een expert. Deze scan bestaat uit een fysieke schouw op locatie en een analyse van verbruiksgegevens van de accommodatie. Hieruit vloeit een gedetailleerde rapportage, waarin alle mogelijk duurzame maatregelen voor de betreffende accommodatie worden doorgerekend qua investering, besparing in euro’s en energie en rendement.

Stap 2: Matchen energierapportage met wensen vereniging én klimaatdoelstellingen
De adviezen van de expert worden tijdens een gesprek gekoppeld aan de wensen en ambities van de vereniging of stichting. Daarnaast matchen we deze wensen en adviezen met de klimaatdoelstellingen uit het Klimaatakkoord, te weten 49% CO2 reductie in 2030 en 95% in 2050!

Stap 3: Uitwerken gefaseerd plan van aanpak
Geen enkele sportaccommodatie is voor een vereniging of stichting in een keer op een verantwoorde en rendabele manier richting energieneutraal te krijgen. Rekening houdend met eigendomsverhoudingen tussen club en gemeente, meerjarenonderhoudsplanningen en natuurlijke vervangingsmomenten om kapitaalvernietiging tegen te gaan, stellen we SAMEN met de vereniging of stichting een gefaseerd plan van aanpak op.

Stap 4: Begeleiding offertetraject
Voor de maatregelen in de eerste fase van het plan van aanpak gaan we SAMEN met de vereniging of stichting het offertetraject in. Uitgangspunt is hierbij werken met lokale sponsors of relaties. SSNB checkt iedere lokale offerte op prijs, kwaliteit, garanties en voorwaarden.

Voor grotere maatregelen adviseren wij altijd meerdere offertes op te vragen en goed te vergelijken. De vereniging of stichting bepaalt altijd zelf aan welke partij de offerte uiteindelijk wordt gegund. SSNB kan hierin volledig onafhankelijk adviseren, aangezien er met geen enkel bedrijf afspraken zijn gemaakt.

Stap 5: Uitwerken businesscase = Financieringsplan
Aan de hand van de werkelijke investeringsbehoefte uit de offerte(s) stellen we SAMEN met de vereniging of stichting een financieringsplan op. Uitgangspunt is hierbij een financiering tegen de meeste gunstige condities voor de vereniging of stichting. We kijken naar mogelijke subsidies, giften en voor een eventuele externe financiering achterhalen we de meest gunstige optie voor de vereniging of stichting.

Bij een sluitende, verantwoorde en rendabele businesscase voor de vereniging of stichting gaan we ook over tot realisatie van de duurzame maatregelen. Het aanvragen van de landelijke BOSA subsidie nemen we voor de vereniging of stichting uit handen, waarbij we ook direct eerder gedane investeringen in de accommodatie of materialen meenemen in de aanvraag.

Stap 6: Nazorg tijdens realisatie
Tijdens de realisatie van de duurzame maatregelen fungeren we als vraagbaak en schakel tussen de vereniging en de installateur. In de praktijk is dit niet vaak nodig, maar bij eventuele onduidelijkheden of problemen staan we voor de vereniging of stichting klaar.

AAN DE SLAG MET HET VERDUURZAMEN VAN UW SPORTACCOMMODATIE? KIJK EENS OP WWW.DUURZAAMSPORTIEFBRABANT.NL OF NEEM DIRECT CONTACT OP MET SSNB!

Webredactie SSNB
Contactformulier

    Ik schrijf me in voor de nieuwsbrief van SSNB

    Laat zien dat je geen robot bent door de volgende afbeelding te kiezen Ster.

    Top